[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Lär läxan, Nordea!
Av Mats Lönnerblad -  Insändare Expressen - 25 januari 2002

Efter en lång tvist i Stockholms tingsrätt frikändes den 10 januari i år den kvinnliga mäklare som enligt Nordea förorsakat banken förluster på 290 miljoner kronor. Mäklaren åtalades för att hon gjort omfattande aktieaffärer på eget bevåg och på bankens risk. I själva verket visade det sig att det var banken som gett henne otydliga instruktioner hur hon skulle arbeta.

Domen visar med all tydlighet att Nordea fortfarande inte lärt sin läxa. Kanske beror detta också på de omfattande och direkt olagliga stödaktioner där olika ministrar på eget bevåg gynnat Nordea framför andra svenska banker. Ledningen för banken tror sig därför fortfarande kunna uppträda hur som helst genom att hela tiden skylla sina egna misstag på underlydande anställda och sina kunder!

l stället för att göra upp i godo med anställda som fått otydliga instruktioner och kunder som fick sina krediter felaktigt uppsagda under bankkrisen 1987-1993, använder Nordea statliga pengar till att köpa upp andra banker och expandera i Norden, samtidigt som banken försöker processa ihjäl både några av de egna anställda och kunder.

De sammanlagda stödinsatserna till Nordbanken uppgår till 51,2 miljarder, varav utbetalningar skett med 40,2 miljarder som fortfarande inte betalats tillbaka.

Dessutom strider de stora statliga stödet mot Världshandelsorganisationen WTO:s regler som Sverige har undertecknat! Är det inte dags att ledningen för Nordea ställs inför det tvistelösningsorgan som är WTO:s "högsta domstol". Detta har befogenheter att påbjuda sanktioner, skapa prejudikat och fastslå att en klausul i ett lands lagstiftning är olaglig, vilken är oförenlig med WTO:s grundtexter!

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen och
Sveriges Bankkunders Riksförbund

Svar på tal från Nordea: Anklagelser utan grund

Expressen
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida