[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Anklagelser utan grund
Av Ann-Leena MikiverExpressen - 6 februari 2002

Svar på tal

Svar till Mars Lönnerblad, ordförande i Bankrättsföreningen och Sveriges Bankkundernas riksförbund (25/1) som bedrivit en mångårig kampanj mot Nordea, riktar i ännu en insändare kraftig kritik mot banken. Lönnerblad anklagar Nordea för att processa ihjäl sina kunder, för att inte ha gjort upp i godo med den aktiemäklare som orsakade banken förluster om 290 miljoner kronor, för att inte ha betalat tillbaka statligt stöd på 40 miljarder under finanskrisen och för att detta stöd har tagits emot i strid mot Världshandelsorganisationen WTO:s regler.

"Banken processar ihjäl sina kunder." Sanningen är att de flesta företag har klart för sig att verksamheten bygger på att det finns en sund grund för kreditbedömning. Det finns tillfällen när företag råkar i ekonomiska svårigheter. Nordea tar som kreditgivare självklart sitt ansvar för att hjälpa sina kunder, men det är företagets ansvar att se till att kreditvillkoren kan fullföljas. Det finns fall då banken och kunden har olika uppfattning, och vissa av dessa fall prövas i domstol.

"Banken skulle ha gjort upp i godo med aktiemäklaren." Det sätt på vilket aktiemäklaren arbetade var inte tillåtet i banken. Banken är enligt Finansinspektionen skyldig att göra en polisanmälan då brottsmisstankar uppslår. Därefter är der åklagarens och domstolens uppgift att avgöra om brott begåtts.

"Banken är skyldig staten miljarder för stöd under finanskrisen." Detta kapitaltillskott har staten fått tillbaka genom utförsäljningar av aktier i Nordbanken, vinstutdelningar och värdet på kvarvarande aktieinnehav.

De anklagelser Mats Lönnerblad gör är mest att likna vid smutskastning som är svår att bemöta på ett seriöst sätt. Om han var intresserad av att få en korrekt bild skulle han naturligtvis vända sig till Finansinspektionen för att se om man där håller med om alla hans förslag och åsikter.

Ann-Leena Mikiver,
informationschef, Nordea Bank Sverige

Expressen
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida