Följ Börje Ramsbros tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden!


Vem vaktar dansen?
Av Marie-Anne Olsson  - 28 januari 2013

Med dans menar jag råttornas dans på bordet medan katten är borta. Det är osannolikt att dessa råttuslingar hade kunnat dansa runt så pass länge och grundligt med ett lejon i närheten, om de inte hade haft en eller flera vakter utplacerade. Se bakgrund: Råttornas Dans

Vaktchefen själv är Hans Bagner, en fullständigt skrupelfri advokat som har varit med i den här processen nästan ända från början. Han verkar lika engagerad i att dölja lagbrotten som de som har begått dem. Se Not. Hur kan det komma sig att en advokat, som trots allt har en del anseende kvar att förlora (antar jag), ställer upp som vakt på en ”illegal råttklubb”? Svar på den frågan lär jag inte få, men jag gissar att girigheten går före allt annat. Det måste vara så, girighet och det faktum att advokat Bagner efter alla år är så insyltad, och har gjort bort sig så många gånger, att det blir svårare och svårare att erkänna sina misstag och lögner.

I de dokument jag har sett, som har skrivits om och av honom, är det så många lögner och motsägelser att jag inte kan låta bli att ta upp det här ämnet igen. Se vidare: En härva av lögner och Fler lögner och motsägelser

Jag påminner först om några rader ur Sveriges Advokatsamfunds 45-sidiga pdf-dokument med rubriken Vägledande regler om god advokatsed.

Citat ur: 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter

….”En advokat skall utöva sin verksamhet med integritet och på ett sätt som främjar det goda rättssamhället. En advokat skall uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls.

En advokat får inte främja orätt"

Kommentar: Reviderad 2009-12-11

"En advokat får inte främja orätt

Kravet på iakttagande av god advokatsed leder till begränsningar i handlingsfriheten när en klients intressen skall tillvaratas. Hänsynen till rättsordningen, till motpart samt till tredje man medför att en advokat i sin yrkesutövning inte får använda sig av alla till buds stående medel. Det är en självklarhet att en advokat inte får medverka till brott. Enligt god advokatsed får advokaten inte heller jämna vägen för annans brottsliga verksamhet eller främja en klients intressen på ett otillbörligt sätt. En advokat får exempelvis inte medverka till en rättshandling som är ogiltig. En advokat skall avböja varje uppdrag som går ut på att någon skall vilseledas eller på annat sätt otillbörligen förmås att företa en rättshandling. En advokat skall vidare avstå från uppdrag som leder till att någon annans rätt obehörigen kränks. Inte heller får en advokat medverka till att skriftliga handlingar upprättas för skens skull eller ges osant innehåll. En advokat får inte heller medverka till att upprätta avtal eller andra skriftliga handlingar av sådant innehåll att det kan befaras att de kommer att brukas i otillbörliga syften. För att kravet på iakttagande av god advokatsed skall uppfyllas är det alltså inte tillräckligt att advokaten förvissar sig om att det förfaringssätt som advokaten rekommenderar eller på annat sätt medverkar till inte är lagstridigt. Det måste dessutom krävas av en advokat att denne handlar på ett sätt som främjar hederlighet och redbarhet inom rättssamhället.” (mina understrykningar)

Jag kan inte förstå hur någon (eller antagligen många som har suttit av många kostbara timmar) kan göra sig besvär med att författa något som dessa Vägledande regler om god advokatsed, och revidera dessa regelbundet, om de så fullständigt saknar betydelse. De nonchaleras helt av en advokat som Bagner. (Och efter att nyligen ha läst boken ”Arvodkaterna” av Lars Ohlson är jag tyvärr rädd att han inte är ensam.) Jag kan själv se hur han har brutit, och bryter, mot det mesta i ovanstående text, bara för att ta något ur högen av allt som han troligen bryter mot. Frågan är om Bagner verkligen är läskunnig? Eller också är det något i hans hjärna, som gör att han tolkar allting tvärtom? Borde det i så fall inte ha upptäckts för länge sen? Hur kan han få hålla på?

Jag kan också se i brev från Advokatfirman Vinge KB, att en sådan stor firma inte verkade störas nämnvärt av, och inte heller hade särskilt stor lust att göra något åt, att deras advokat Bagner ohämmat bröt mot alla regler. Det var Vinges som Bagner verkade inom under många år och medan han gjorde de värsta övertrampen i tvisten mellan Börje Ramsbro och System 3R International AB.

Numera arbetar denne förvirrade advokat för MAQS Law Firm. Det är, om möjligt, ännu mer svårförståeligt. Efter att ha kollat upp lite mera om denna firma, fann jag något verkligt intressant. En mycket proffsig kortfilm - MAQS Justice - advokaterna som slåss mot dåliga affäreR - ville visa upp ett ambitiöst företag, där medarbetarna likt Stålmannen / Stålkvinnan står upp för ärlighet och rättvisa och hjälper ”folk i nöd”, hjälper dem som har råkat ut för lurendrejare.  Avbildad: Hans Bagner, bild nedladdad från MAQS Law Firms hemsida.

Jag tappade hakan, förstod absolut ingenting om hur ett företag, med så hög svansföring och höga ideal, på något sätt skulle vilja kopplas ihop med en person som Bagner. Det gjorde naturligtvis att jag fortsatte titta runt på hemsidan. Bland annat står följande:

”När du vänder dig till MAQS Law Firm kan du förvänta dig mer än traditionell gammal praxis. Vi är en modern och dynamisk advokatbyrå och är beredda att göra saker lite annorlunda till förmån för våra klienter. Vi gör det lilla extra för att nå ett gott resultat.”

Hur kan en avdankad oseriös advokat passa in i denna moderna och dynamiska miljö? Känner de inte till någonting om vad Bagner har hållit på med, och vad han fortfarande håller på med? Vill de kompromettera sitt rykte på det här sättet, eller är de helt förda bakom ljuset?

Kanske är det så att Bagner tolkar ”att göra saker lite annorlunda, att göra det lilla extra” som att han kan gå hur långt som helst, även utanför lagens gränser?

Om man utgår från filmen, verkar de verkligen gå in för att söka sanningen, få fram fakta, stödja den som har råkat i klorna på oseriösa typer. Inte kan de väl så kapitalt ha missat att undersöka Bagners förflutna? Det inger ingen större trovärdighet. Läs mera om trovärdighet i: Trovärdigt agerande

MAQS Law Firm tillhör dessutom ett internationellt nätverk av oberoende advokatbyråer som heter TAG Law. Där kan man läsa att ”TAGLaw members are highly-respected, value-driven law firms with local market knowledge and expertise. Members are carefully chosen based on their reputation and record, and on recommendations from existing members...”

Vidare: ”TAGLaw firms commit to the highest standards of client service with respect to:

 • Quality of work
 • Service
 • Responsiveness
 • Communication
 • Ethics
 • Confidentiality
 • Conflicts
 • Billing"
 • Det verkar som om det ställs höga krav på medlemmarna i nätverket. För mig går det inte alls ihop. Är allt inom ”advokatbranschen” bara struntprat? Finns det någon som menar något med någonting?

  Som tidigare beskrivits i flera inlägg, är detta inte enbart historia, utan på nytt har Börje Ramsbro hamnat i situationen att behöva konfronteras med Hans Bagner. Han är den advokat som styrelse och ledning i Stiftelsen Industrifonden har valt som ombud i den pågående tvisten med Börje. Läs vidare: Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden

  Redan i det första svaromålet i denna tvist framgår det med all tydlighet, att Bagner inte har förändrats ett dugg. Han fortsätter på sin inslagna väg, att genom förvanskande av fakta och lögn på lögn försöka röra till så mycket som möjligt och förhindra att Börje får en rättvis rättegång.

  Bagner påminner mer om en så kallad Brännvinsadvokat, som man också kan läsa om i Lars Ohlsons bok ”Arvodkaterna”, än en seriös advokat hos MAQS Law Firm och som fortfarande är medlem i Advokatsamfundet.

  TAG Law, MAQS Law Firm och Hans Bagner, vaktchef hos och beskyddare av ”de skumma råttornas gäng” - det går helt enkelt inte ihop. Det ”luktar råtta”.

  Marie-Anne Olsson
  Friaskribenter

  Not:
  Rättsutlåtande av advokat Percy Bratt
  Rättsutlåtande av professor Per Samuelsson

  Ramsbros tvist med Stiftelsen Industrifonden - Innehållsförteckning

  Bankrättsföreningen


  Tack besöket och välkommen åter!
  Hemsida