[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"God advokatsed" har stramats upp
Av Claes Peyron  - Dagens Industri - 5 september 2000

Biträdande chefsåklagaren Anette von Sydow berättar 29/8 att "God advokatsed har hamnat i utförsbacke"
- Det är inte roligt att hamna i utförsbacke. Men det är nästan ännu värre att inte märka att backen sluttar utför. Gör den det verkligen?
- Sedan tjugo år har jag ägnat mig åt samfundets disciplinfrågor, de sista åtta som ordförande i disciplinnämnden. Tillsammans med sju advokatkollegor och tre ickeadvokater (för närvaran de en förutvarande riksdagsman och ledamot av konstitutionsutskottet, en filosofie doktor med bakgrund i Konsumentverket och en pensionerad hovrättspresident) har jag kämpat med anmärkningar mot kollegorna. Och tänk, vi har inte förstått att det gått utför.
- Vi har inte begripit att vi accepterat förfaranden, som inte borde accepteras. Men det har Anette von Sydow. Hon har förstått det bättre än Advokatkommittén, den parlamentariskt sammansatta utredning som tittat på vad vi har för oss.
- Den lyhördhet som demokratin kräver tolkar hon bättre än parlamentarikerna. Och hon förstår bättre än Justitiekanslern hur ett enskilt ärende bör bedömas. Jag önskar att jag hade hennes trosvisshet när det gäller träffsäkerheten i det egna omdömet.

- Nu får jag nöja mig med att något mer ödmjukt - i en mycket erfaren krets - försöka skapa vägledande regler för god advokatsed. I det arbetet har det varit svårt att uppleva att tyglarna lossats. På några punkter vet jag att vi stramat åt. Det gäller särskilt de regler, som förbjuder advokaten att ha affärsrelationer till sin klient.

- I övrigt kan jag inte finna några tydliga utvecklingslinjer under tjugoårsperioden. Möjligen har det blivit lite högre i tak när det gäller att för klienters räkning lämna värdeomdömen om domare och åklagare. Men det är säkert inte det som Anette von Sydow åsyftar.
- Jag vill inte kommentera det särskilda fall som Anette von Sydow berör. Jag kan bara konstatera att enligt Anette von Sydows egen skildring var disciplinnämnden strängare än Justitiekanslern. Vi varnade. Det är en från vår synpunkt allvarlig påföljd. Frågan om vem som kan utses till offentlig försvarare ligger inte i våra händer.

- Anette von Sydow ”har kunnat märka att det under senare år skett en gradvis förändring av begreppet god advokat”. Det sker hela tiden. Det är ju själva vitsen med organ som ska utforma etiska regler.

- Men hon anser sig också kunna konstatera att "vissa förfaranden som tidigare inte ansetts vara förenliga med god advokatsed i dag är acceptabla”. Hon ger dock inga exempel.
- Det är lätt att komma med generella värdeomdömen. Men intellektuell hederlighet kräver att de kan beläggas. Vår verksamhet står under tillsyn av Justitiekanslern. Hos honom kan alla våra avgöranden läsas.
- Jag tror att debatten gagnas av konkretiseringar. Är vi på fel väg så låt oss diskutera avgöranden i sak. Det ser vi fram emot.

Claes Peyron
Advokat
Ordförande i Sveriges Advokatsamfunds disciplinnämnd

Tidigare inlägg
27/5, 8/6, 17/6, 4/7, 13/7, 25/7, 3/8, 4/8, 19/8, 29/8, 1/9 och 2/9.

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida