[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Finansrätten på fallrepet
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 5 februari 2002

Några svenska medborgare lever i en Kafkaliknande värld. Deras ekonomiska tillgångar är frusna - straffet är redan utmätt, skriver Dagens Nyheter ( DN ) i sin ledare den 2 februari.

Den 3 februari undrar DN i sin ledare hur det står till med infrastrukturen i landet när finansministern avspisar småföretagare, som på grund av uppenbara felkonstruktioner i det svenska skattesystemet, tvingas betala långt mer än 100 % i skatt, med motiveringen att "ibland vinner man, ibland förlorar man."

Exemplen från bägge ledarartiklarna är förskräckande, eftersom det rör själva rättssäkerheten i landet. Visserligen syftar den första ledarartikeln på de 3 terroristmisstänkta somalierna som anklagas för att ha haft samröre med terrorister, men det kunde lika gärna ha handlat om de 60.000 företagare som orättfärdigt fick alla sina tillgångar beslagtagna under den svenska bankkrisen 1987 - 1993, utan att någon reagerade överhuvudtaget !

I DN:s andra ledarartikel visar ledarskribenten hur "verkligheten slår tillbaka" mot Sverige genom att vi svenskar inte längre bryr sig om företagsamheten i landet, eller utnyttjar den stora arbetskraftsresurs som invandrargrupperna utgör.

Ett land som inte längre vare sig bryr sig om att tillvarata invandrarnas förmåga att skapa nya arbetstillfällen, och som dessutom gör företagarna rättslösa genom att vare sig följa den svenska banklagen eller grundläggande avtalsvillkor dömt att misslyckas i sina ansträngningar att rätta till den svenska ekonomin, på både kort och lång sikt.

Svenska domare som tillåter bankerna att säga upp krediter för skötsamma företag, utan att skämmas och som vare sig följa EG-rätten eller Europakonventionen, borde självfallet snarast avstängas från sina ämbeten.

De ämbetsmän inom såväl JK och JO som är tillsatta att se till att domarna sköter sina arbetsuppgifter och inte bryr sig om att ens anmärka på uppenbara tjänstefel i våra domstolar borde heller få sitta kvar på sina ämbeten. Så ser dagens Sverige ut, sedan rättssäkerheten försvunnit.

Våra svenska dagstidningar kan bara rapportera vad som händer i landet, men förmår inte ange orsakerna ordentligt. Det gäller förstås både vad som hände under den svenska bankkrisen 1987 - 1993, när den svenska statsskulden ökade med astronomiska ettusen miljarder kronor, plus ränta som när politikerna med den dåvarande "bankministern" Bo Lundgren i spetsen, lät krisbankerna slå sönder stora delar av den svenska företagsamheten.

Faktum är att Sverige redan blivit ett socialistiskt land där det rättsliga skyddet för landets företagare efter hand har urholkats, utan att oppositionen reagerat. Räddningen för landet är förstås om domarkåren börjar följa EG-rätten och Europakonventionen i finansrättsliga frågor, som båda numera ingår i den svenska lagstiftningen.

Men den politiskt valda domarkåren i våra högsta rättsinstanser bryr sig fortfarande mer om lagarnas politiska förarbeten, som inte längre gäller. Därför går det som det går och Sverige närmar sig sakta men säkert konkursens brant.

Nu räcker inte längre de 245 miljarder kronor som regeringen redan olagligen beslagtagit av pensionärernas pengar, för att kunna betala ränta på statsskulden. Därför vill man också lägga beslag på 20 miljarder från Sveriges Riksbank för att få budgeten att gå ihop.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida