[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Finansinspektionen gav Nordea svidande kritik !
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 8 februari 2002

I sitt svar på mitt inlägg i Expressen ( 25/1 ) om att Nordea borde lära sin läxa, apropå det elände som banken ställde till med under den svenska finanskrisen 1987 - 1993, svarar Nordeas informationschef Ann - Leena Mikiver ( 6/2 ), att de anklagelser som jag riktar mot Nordea saknar grund.

Ann-Leena Mikiver anser dessutom att vad jag skriver "mest är att likna vid smutskastning" som är svårt att bemöta på ett seriöst sätt och hänvisar mig vidare till Finansinspektionen, för att se om man där håller med om vad jag har att anföra.

Som arbetande ordförande i de båda ideella organisationerna Bankrättsföreningen och Sveriges Bankkunders Riksförbund, som är de bägge största oberoende organisationerna som företräder bankkundernas intressen, kan jag försäkra Ann-Leena att jag inte sitter och "hittar på något", för att sedan ha någonting att skriva om.

I fallet med den kvinnliga mäklaren, följde jag därför rådet från Nordeas informationschef. Jag tog kontakt med Finansinspektionen, där jag talade med en tjänsteman som hänvisade mig till Finansinspektionens egna utredningar från den 12.8. 1999, om Nordeas handläggning kring detta ärende. I sin utförliga rapport riktar Finansinspektionen svidande kritik mot Nordea som bl a undertecknats av Finansinspektionens generalsekreterare Claes Norgren och konstaterar han konstaterar i sin sammanfattning "att banken brutit mot flera för en sund värdepappersrörelse grundläggande principer."

"Nordea tar som kreditgivare självklart sitt ansvar för att hjälpa sina kunder" skriver Ann-Leena Mikiver vidare i sitt debattinlägg. Kring denna punkt är jag inte heller överens med henne. Mer än 80% av alla de anmälningar som jag får in från desperata och missnöjda bankkunder mot bankerna, riktar sig mot Nordeas sätt att behandla sina egna kunder !

Bankkunderna reagerar både över de otydliga avtalsvillkor som banken tillämpar och för sättet att "skruva upp både avgifter och räntor", vilket gör att såväl konsumenter som småföretagare känner sig lurade, när dom granskar avtalsvillkoren närmare !

nordea3.gif (91328 byte)I dessa fall är jag inte heller inte ensam om att kritisera Nordea. En dom i Stockholms tingsrätt i ett nyss avslutat pilotmål, visar hur Nordea lurade småföretag genom att ta ut för hög ränta., vilket skett genom att höja räntan i överkant vid ränteuppgång, och sänka den med "eftersläpning" när räntan går ner.

Ett annat fall som rör "ränteskruvning" mot Nordea har också nyligen avgjorts i Svea Hovrätt. I det fallet vann också kunden mot banken. Bara i Stockholms tingsrätt väntar för närvarande 40-50 liknande fall där Nordea är inblandad !

Det kapitaltillskott som skattebetalarna på över 40 miljarder som skattebetalarna tvingats betala in till Nordea är fortfarande inte återbetalt. Kapitaltillskott till bolag återbetalas normalt inte genom "aktieutdelningar och kvarvarande aktieinnehav" som Ann-Leena Mikiver påstår i sitt inlägg.

Vore det så lätt att låna pengar skulle Sverige snart vara i statskonkurs !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida