[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

"Ränteskruven"

Tusentals företag, entreprenörer och privatpersoner har drabbats av bankernas "ränteskruvning".
Det finns all anledning att uppmärksamma överdebitering av räntor, som kan betraktas som rena "rånet" och torde uppgå till miljardbelopp.
Det är inte bara en fråga om överdebitering av räntor utan bankerna håller medvetet kundernas transaktioner "flytande" under långa tider för att tillgodoräkna sig ränteinkomster på kundernas bekostknad.
Under denna rubrik samlar Bankrättsföreningen artiklar och inslag som behandlar bankernas medvetna trolöshet mot kundkretsen.

"Detta innebär ränteskruvning
Ränteskruvning innebär att banken eller finansbolaget höjer räntan i överkant vid ränteuppgångar och sänker den med eftersläpning när räntan går ner. Ofta gäller det leasing- eller avbetalningsköp med avtal skrivna under 1990-1995, allra värst var ränteskruvningen under åren 1988-1993.
   Kontrakten är ibland oklart skrivna. För kunderna är det mer eller mindre omöjligt att i efterhand kontrollera om banken ändrat räntan på ett korrekt sätt. Privatpersoner, företag och kommuner kan ha tvingats betala miljardbelopp i för hög ränta.
  Bara i ett fåtal fall har kunderna gått till domstol men då har de i regel fått rätt."
SvD NÄRINGSLIV

Brf Redaktionen


   Han fick känna på ränteskruven - Thomas Dietl

   Ränteskruvade leasingavtal - Lennart Strand

   Nordbankens ränta oskälig - Cecilia Giertta

   Ränteskruvningen eroderar förtroendet - DI Debatt & Dialog

   Bankerna rånar kunder - Insändare, Aftonbladet

   Visst rättar vi till feldebiteringar - DI Debatt & Dialog

   Nonsens Nordbanken Finans! - DI Debatt & Dialog

   Ännu en dom mot skruvade räntor - Dagens Nyheter

   Maktfullkomliga banker - Svenska Dagbladet

   Läs detta om ränteskruven - Lennart Strand

   500 egenföretagare får rätt mot Nordbanken

   G E Capital stäms för räntefusk

   Nordbanken viker sig om överdebiterad ränta

   Lurad på räntor? Här finns svaret

   När skall riksdagen förbjuda ockerräntor..?

   Tjänster ger gentjänster

   Onödigt införa lag mot ränteskruvning

   Visst behövs en leasinglag mot ränteskruvning!

   Stoppa ockrarna - May Engvall

   Urdyrt att låna på faktura - Lennart Strand

   Factoring är inte dyrt - Michael Forsman

 

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida