[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Var Nordbankens revisorer bortresta 1990?
Av Mats Lönnerblad - 19 oktober 2000

Nordbanken redovisade kreditförluster för 5 miljarder avseende 1990. I dag vet vi, att det också fanns  stora oredovisade förluster i Nordbanken, under denna period.

Nordbanken som enligt banklagens bestämmelser var skyldig att upprätta kontrollbalansräkning, och därefter begära sig själv i konkurs 1990, gjorde aldrig detta.

I revisionsberättelsen för 1990 står inte en rad om bankens obestånd, eller om de oredovisade förlusterna, som framkommit med önskvärd tydlighet i den hemliga rapporten om Nordbanken, som Bankrättsföreningen nu överlämnat till åklagare.

Nordbanken har således under denna period också gjort sig skyldig till grovt bokföringsbrott, som självfallet måste beivras. I samband med den pågående utredningen kring  Nordbankens svindleriaffär 1991 bör åklagaren också ta upp denna punkt på dagordningen.

Anledningen till att Sverige har en bokföringslag är för att den skall följas.

Vare sig regeringen eller riksdag, har således ingen som helst rätt, att längre skydda Nordbankens ledning och styrelse för att banken inte följde gällande lagstiftning under den aktuella perioden.

Eftersom våra politiker, med Allan Larsson (s) som dåvarande finansminister ( 1987 - 1991 ) och statsrådet Bo Lundgren (m) som ansvarig "bankminister" ( 1991 - 1994 ), gjorde sig skyldiga till  "ministerstyre", måste de nu ta konsekvenserna av sina svek.

Allan Larsson bör avgå som ordförande i Sveriges Radio och Bo Lundgren måste avgå som partiledare, om Moderaterna skall kunna behålla sin trovärdighet, som ett företagarvänligt parti.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida