[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Ministerstyre
Av Mats Lönnerblad - SvD - Brännpunkt Nätdebatt - 9 augusti 2001

Det var först i samband med den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ), när våra politiker började konfiskera pensionärernas pengar för att kunna betala av en del, vad krisen kostade, som jag började förstå att den svenska demokratin inte alltid fungerar som den borde. Svenska ministrar och politiker tillåter sig, att vidtaga direkt olagliga ekonomiska åtgärder med stora konsekvenser som följd för hela svenska folket, utan att vare sig bli avsatta eller straffade.

Det började med att inblandade ministrar i samband med bankkrisen kringgick lagstiftningen redan 1990, genom att låta de svenska bankerna Gota Bank och Nordbanken som då var konkursmässiga, få fortsätta sin verksamhet som om ingenting hänt. Riksdagen informerades om bankernas obeståndssituation först 1992, då riksdagen blev tvungen att utfärda en allmän amnesti för alla bankerna, på bekostnad av företagarna och hela svenska folket.

När sedan bankkrisen skulle betalas kom politikerna överens om att låta pensionärerna och allmänheten stå för notan. Pengar beslagtogs ur AP-fonderna. Fastighetsskatten höjdes. Man beslutade om en extra "utjämningsskatt" där de skötsamma kommunerna skulle betala skatt för de kommuner som inte anpassat mun efter matsäcken och misskött sina åtagande mot kommuninvånarna.

Konsekvenserna av den svenska bankkrisen har jag sedan debatterat i både riks - och fackpress, utan att några som helst effekter för de inblandade politikerna som fortfarande både får sitta kvar i riksdagen och förblir ostraffade. Den f d "bankministern" Bo Lundgren blev t o m vald till ny partiledare för Moderaterna, trots att han i sin egenskap av dåvarande bankminister gjorde sig skyldig till grova övergrepp mot alla Sveriges fastighetsägare som fick se värdet av sina fastigheter nedvärderas med mellan 50-70 % under krisen.

Om hur 245 miljarder kronor, stulits från pensionärerna för att kunna betala räntorna på statsskulden på grund av bankkrisen, skrev jag senast om i Finanstidningen den 24 januari i år i samband med att KG Sherman krävde tillbaka dessa pengar i sin välskrivna och tankeväckande bok "Den nya pensionen. En reform med stora problem"

Den 20.5. inledde jag en ny debatt på Svenska Dagbladets webbsida ( http://www.svd.se ) "Vem tillhör pensionspengarna ?" som senare bemöts med en irriterad debattartikel i Svenska Dagbladet den 23.7. av de ledamöterna i socialutskottet försöker försvara sitt olagliga agerande.

Den senaste artikeln under Brännpunkt den 8.8. som visar hur Ingela Thalén m f l vilselett alla Sveriges pensionärer, som nu inte längre får full kompensation på grund av de pengar som stulits ur AP-fonderna.

Artikeln som är skriven av Torgny Sjöberg Ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund och vice ordförande Karl-Olov Hedler klargör hur tydligt som helst, att ATP- pensionen är uppskjuten lön, och inte ett bidrag eller förmån, som kan eller får ändras hur som helst !

Beslutande ministrar har både under och efter bankkrisen agerat politiskt när de var skyldiga att handla juridiskt. Detta har skett både i samband med bankkrisen och efteråt, när hela den förfärande notan på 1.000 miljarder kronor, plus ränta som bankkrisen kostade nu skall betalas.

Trots att det handlar om andra människors pengar, försöker politikerna låtsas som om hade beslutanderätten även om hur mycket av dessa pengar som får användas, när det i själva verket är pensionärernas egendom som självfallet inte får kränkas.

Mats Lönnerblad
Skribent i finansrätt

Svenska  Dagbladet  
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida