[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bankerna kränker äganderätten !
Av Mats Lönnerblad - Bankrättsföreningen - 15 aug 2002

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet ( SvD, 2002.08.13 ) har regeringen under presidenten Robert Mugabe i Zimbabwe gett order till 2.900 av landets 4.500 vita jordbrukare att överlämna sina jordegendomar till staten senast den 9 augusti.

Omkring 40% åtlydde vräkningsorden, medan de övriga stannat kvar på sina gårdar i hopp om att landets domstolar skulle ge dem rätt att tills vidare behålla äganderätten till marken. Även i Sverige kränks äganderätten, men uppmärksammas inte på samma sätt, eftersom det i Sverige är bankerna som med bistånd från politikerna, med moderaterna i spetsen, tillåts att äganderätten kränks i strid med både EG-rätten och Europakonventionen.

Under den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) tillät sig t o m den f d moderate "bankministern" Bo Lundgren att låta Finansinspektionen nedvärdera hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 - 70 %, ( FFFS 1991:10 ) för att det skulle bli lättare för krisbankerna att beslagta både företag och egendomar från bankernas skötsamma kunder.

Detta olagliga förfarande anser Henrik S Järrel ( m ) i en artikel under Synpunkt i Svenska Dagbladet ( SvD 2002-08-02 ) bara ha "visst rättshistoriskt intresse" utan att bemöta mitt innehåll i tidigare artikel ( SvD 2002-07-16 ) ordentligt.

De kränkningar som sker här hemma i Sverige sker dessutom i mycket större omfattning än i Zimbabwe, även om dessa kränkningar, som fortsätter än i dag, inte får samma våldsamma förlopp.

I Zimbabwe är det de s k krigsveteranerna som verkställer kränkningarna på direkt order från Mugabe med hjälp av trakasserier, hot och våld. I Sverige är kronofogdemyndigheten som ser till att bankernas olagliga order verkställs, på ett betydligt stillsammare sätt, även om effekterna av kränkningarna är densamma.

Medan svenska banker fortfarande närmare 10 år efter bankkrisen tillåts frånta kunderna all egendom om "de befarar att säkerheterna har försämrats". Någon som helst bevisning för att säkerheterna har försämrats behöver fortfarande inte framläggas vare sig innan kränkningen ägt rum eller efteråt, i samband med förhandlingar i domstol. Detta trots att banken är enligt lag är skyldig att bevisa att säkerheterna har försämrats i samband med domstolsförhandling.

Upp till 6 miljoner människor i Zimbabwe hotas nu av svält på grund av Robert Mugabes missriktade politik som missgynnar invånarna i landet och betyder att landet stadigt närmar sig ren planekonomi.

I Sverige har svenskarna ännu inte behövt drabbas av någon svältkatastrof. Men på grund av hanteringen av bankkrisen den svenska statsskulden med sina mer än tusen miljarder, nu störst i världen i förhållande till invånarantal, och betydligt större än Zimbabwes statsskuld. Medan folket i Zimbabwe svälter sig igenom den självförvållade krisen, valde Sverige att låna pengarna som fattades, därför mer än 60.000 företagare fick sina krediter uppsagda alldeles i onödan.

Att Sverige vare sig följer EG-rätten eller Europakonventionen är ingenting ovanligt. Massor av domar bekräftar att Sverige vare sig bekymrar sig om EG-rätten eller Europakonventionen.

Den senaste domen mot Sverige visar att landet i praktiken ignorerat Europakonventionens bestämmelser ( artikel 6:1 ) under 30 år genom att debitera ut skattetillägg innan frågan hunnit avgöras i domstol vilket gör att skötsamma människor också tvingas att gå i personlig konkurs bara för att staten skall kunna tilltvinga sig skattillägg som man inte har haft någon rätt till.

Under sådana förhållande är det inte heller så underligt att företagen fortsätter att fly landet, och att den svenska kronan fortsätter att försvagas !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida