[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Även advokater vill ha bättre disciplinnämnd
Av Annette von Sydow  - Dagens Industri - 8 september 2000

Skötsamma advokater är oroliga för att en skugga ska falla även över dem, enligt Annette von Sydow

Advokat Claes Peyron, ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd, har 5/19 synpunkter på att jag i min artikel 29/8 framstår som en besserwisser.
- Naturligtvis gör jag inte anspråk på att veta bäst. Men jag ifrågasätter om Advokatsamfundets och Justitiekanslerns, JKs, beslut överensstämmer med samhällets önskemål.

- Med utgångspunkt i min profession förstår jag i aga fall en sak - det är omöjligt att bedriva brottsutredningar och brottsbekämpande verksamhet om advokater tillåts uppträda som offentliga försvarare när de själva, med eller mot bättre vetande, är inblandade i den brottslighet som deras klienter är misstänkta för.

- Jag måste självklart finna mig i att JK har en annan uppfattning, en uppfattning som i det konkreta fallet inte delades av Advokatsamfundets disciplinnämnd som tilldelade advokaten en varning. Den 17/6 uttryckte jag också tillfredsställelse över denna reaktion. (JK har inte överklagat disciplinnämndens beslut att tilldela advokaten varning. Det hade väl varit logiskt?)
- Advokat Peyron skriver att jag ger några exempel på "förfaranden som tidigare inte ansetts vara förenliga med god advokatsed men som i dag är acceptabla".
- Han har läst dåligt. Jag specificerar ett konkret exempel där den varnade advokaten måste ha lämnat oriktiga uppgifter eller förtigit delar av sanningen. (Ska kanske en varning som tilldelats en advokat anses omfatta allehanda oetiska handlingar han begått eller kan komma att begå sedan han tilldelats varningen?)
- Ytterligare ett exempel. En ledamot av Advokatsamfundet har enligt egen uppgift nyligen underrättat samfundet om att en kollega anställt en biträdande jurist som står under åtal för mycket omfattande grov ekonomisk brottslighet. Generalsekreteraren har inte reagerat.

Efter mina artiklar 17/6 och 29/8 har många hört av sig skriftligt och muntligt. Ett par av dessa är ledamöter i Advokatsamfundet. Dessa har tackat för mina inlägg. De delar min uppfattning att Advokatsamfundet inte agerar tillräckligt kraftfullt mot misskötsamma kollegor, vilket bidrar till att skugga faller även över dem som är skötsamma.

Ovannämnda exempel lämnades av en av dessa.

Annette von Sydow
Biträdande chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten

Tidigare inlägg
27/5, 8/6, 17/6, 4/7, 13/7, 25/7, 3/8, 4/8, 19/8, 29/8, 1/9, 2/9 och 5/9.

Copyright


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida