[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bankkrisen över men inte för alla

Heldagsseminarium den 9 maj 2000 om sanering av den svenska bankkrisen, politiska beslut och konsekvenser.

Varför ett seminarium om bankkrisen?

- Tidigare utvärderingar och inlagor om den svenska finans- och bankkrisen har till största del handlat om uppkomsten av krisen. Det här seminariet behandlar främst konsekvenserna av beslut både i regeringen och hos myndigheter och som sedan fick konsekvenser för många bankkunder i samband med saneringen av bankernas dåliga ekonomi.

Vad då till exempel?
- Kritiker hävdar att banker utnyttjade finansinspektionens beslut FFFS 1991:10 om ändrade regler för värdering av panter för att säga upp krediter. Samt att bildandet av så kallade "Bad-banks", till exempel Securum, Tornet, Retriva med flera, snarare handlade om ny möjlighet att bli av med oönskade krediter, än att vara bolag med rekonstruktionsmöjligheter.

Är det här fortfarande intressant? Är det inte bättre att vända blad och gå framåt!
- Eftersom missnöjet fortfarande är så pass stort bland många bankkunder vore det ojuste att bara vända blad och gå vidare. Det behövs en ordentlig utvärdering inte bara av själva uppkomsten till finanskrisen, utan också vad som hände under och efter saneringen.

Har det begåtts några fel?
- Det har tagits flera beslut som har fått konsekvenser. Det blev bra för bankerna. Banksystemet räddades och staten har idag fått tillbaka de pengar som satsades för att rädda bankerna. Men det är långt ifrån alla som är vinnare.

Är det bankerna eller staten som nar gjort fel?
- Det är det som vi hoppas få svar pi under den här dagen. Det är hög tid att utvärdera beslut och åtgärder.

Vad händer efter seminariet?
- Det finns fortfarande hundratals stämningsansökningar mot bankerna som ligger och väntar i domstolarna. I det här seminariet, där många kända och kunniga fördragare medverkar, kan nya vägledande uppgifter komma fram som kan vara till nytta i processerna för en rättvis bedömning. En annan väg är att riksdagen tar ett beslut om en oberoende utredning kring allt som hände. Både bankernas ageranden och myndigheters beslut.

Innehåll;
- Vem sänkte fastighetspriserna? Marknaden eller Finans-
inspektionen
- Friska eller sjuka krediter - Får en bank säga upp välskötta lån och därmed medverka till en konkurs?
- "Bad-bank" - Politiskt lyckad  omstrukturering inom banksektorn  eller avvecklingsmaskin för oönskade lån? - Norge och Finland - Två andra vägar att hantera en bankkris. Företrädare för Norge och Finland berättar
- När Sverige införde planekonomi 
genom lagändring för att rädda  bankerna från att gå i konkurs
- Debatt: Behövs en parlamentarisk utredning av bankkrisen? Företrädare för riksdagspartierna och deltagare

 
Bland medverkande;
Claes Nordgren,
Generaldirektör Finansinsepktionen
Peter Smedman,
tidigare VD för Ackordscentralen
Peter Englund,
professor i bankrätt vid 
Handelshögskolan, Stockholm
Stellan Lundström,
professor i fastighetsvärdering, Stockholms Universitet
Claes Wihlborg,
professor i finansiell ekonomi, 
Göteborgs Universitet
Bertil Södermark,
Deltog inte
Per Samuelsson,
advokat med särskild inriktning på 
fd bankkunder
Göran Collert,
FöreningsSparbanken
Uteblev utan förklaring
Jan Engström,
direktör VN Finans, fd Securum Finans
Christer Bergqvist,
Andersson Consulting och tidigare ledamot i Bankföreningen
Bo Lundgren,
ordförande Moderaterna
Kreditchefer, bankjurister, bankkunder m.fl


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida