[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Justitiekanslern

Enligt förordning (1975:1345) med instruktioner för Justitiekanslern åligger, som som enligt RF 11:6 lyder under regeringen, att utöva tillsyn över att t.ex. domare "efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden" enligt författningen.

 


  

Justitiekanslern sköter inte sitt jobb! - Av Mats Lönnerblad

  

JK:s samlade tystnad - Av Mats Lönnerblad

  

Ãr inte JK skyldig att granska anmälda domstolsärenden? - Av Mats Lönnerblad

  

JK försöker smita från sin arbetsuppgift - Av Mats Lönnerblad

  

Hur kan en varnad advokat vara lämplig som försvarare? - Av Annette von Sydow

  

Vem vakar våra väktare? - Aftonbladet

  

Justitiekanslern tillåter övergrepp i rättssak ! - Mats Lönnerblad


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida