[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Ombytta roller
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 20 januari 2002

"Snart behöver Persson inga stödpartier alls" skriver Dagens Industri ( DI ) den 19 januari. I den väljarundersökning som DI publicerar får socialdemokraterna 46,5 procent av rösterna - en säkerställd uppgång med 5,5 procent. Det är en röstandel som överstiger valresultatet med 10 procentenheter, skriver DI i sin ledare.

Den fråga som man måste ställa sig är vad detta beror på ? Varför har Persson blivit så populär ? Vad är det som gör att allmänheten inte längre törs lita på den samlande borgligheten ? Inte ens Moderata väljare vill längre ha Bo Lundgren som partiledare ! Miljöpartiet riskerar att åka ur riksdagen redan i nästa val.

Mitt bestämda svar är att väljarna fortfarande inte glömt vad som hände under den sista borgliga regeringsperioden 1991 - 1994, när den dåvarande "bankministern" Bo Lundgren införde planekonomi i landet och tillät krisbankerna att lägga beslag på alla tillgångar för 60.000 företagare, vilket gjorde att den svenska statsskulden ökade med dramatiska ettusen miljarder !

Den dåvarande statsministern Carl Bildt till slut tvingades fly från landet, efter allt elände som han ställde till med.

Det är därför vi har kris i Sverige och nyföretagandet sviktar. Vem vågar starta eget företag när den borgerliga regeringen med moderaterna i spetsen när som helst kan rasera allt vad egna företagare bygger upp ?

Visst var socialdemokraterna delansvariga för att den ekonomiska politiken inte fungerade under det glada 80-talet, vilket slutade med att alla affärsbanker till slut var konkursmässiga. Gota Bank och Nordbanken kunde inte uppfylla sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad redan 1989 respektive 1990 och var redan då skyldiga att begära sig själva i konkurs.

Såväl facket som socialdemokraterna har numera erkänt sitt politiska ansvar för det elände man ställde till med. Men fortfarande har inte Moderaterna tagit sitt ansvar för den ekonomiskt förda politiken 1991 - 1994 !

Inte heller har man gjort sig av med Bo Lundgren, som numera axlat Carl Bildts mantel som ledare för Moderaterna. Självfallet måste väljarförtroendet svikta för hela borgerligheten när man sätter bocken som trädgårdsmästare för det största oppositionspartiet , och fortfarande inte vill erkänna vilken skada man orsakade landet.

Eftersom det är den samlade borgligheten som skadat Sverige mest, vill borgligheten heller inte längre diskutera den ekonomiska politiken. Det är således endast socialdemokraterna med sitt redan uttjatade tema kring vård, skola och omsorg som leder hela den politiska debatten.

Frågorna som man i stället borde ställa, vad det är som gör att Sverige rasat från tredje plats till 17 plats i OECDs välfärdsliga, och varför den svenska kronan rasat med över 30 procent mot omvärlden tas inte ens upp till debatt !

Det är när allmänheten inte längre kan lita på det borgerliga alternativet som man i stället röstar på socialdemokraterna, eftersom "man i alla fall vet var man har".

Men hur det går för Sverige och den svenska företagsamheten när storföretagen lämnar landet och nyföretagande minskar, är det fortfarande inte många som bryr sig om, så länge utbetalningarna av arbetslöshetsförsäkringen fungerar !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida