[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Det går inte att skapa rätt genom orätt !
Av Mats Lönnerblad - 21 mars 2001

Genom att krisbankerna tilläts agera på ett orättfärdigt sätt genom att slå ut 60.000 friska företag under bankkrisen ( 1987 - 1993 ) skapade bankerna tillsammans med politikerna Sveriges största finansiella kris genom tiderna.

Mer än 10 år efter finanskrisen är därför finanserna svagare än någonsin. I dag vet alla att Sveriges finanser inte är sunda. Ändå går regeringen ut och påstår motsatsen. Det statsfinansiella utgångsläget är till och med sämre i dag än för 10 år sedan. Trots allt självberöm från både Statsminister Göran Persson och Finansminister Bosse Ringholm.

Den fråga som man därför borde besvara är varför Sveriges finanser är så mycket svagare. En naturlig förklaring är att svagheten i det svenska systemet beror på hur man behandlade företagen under bankkrisen.

Den 20 mars 2001 var det meningen att Finansutskottet äntligen skulle ta och diskutera frågan vad som egentligen hände under bankkrisen och vilka politiker som var ansvariga för den felaktiga hanteringen mot både banker och företag.

Motioner har inkommit från både Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna och Vänstern. Moderaterna och socialdemokraterna lyser med sin frånvaro i motionsfloden. Om detta beror på att det var den tidigare finansministern Allan Larsson ( s ) som tillät Gota - Bank och Nordbanken att fortsätta med sin illegala verksamhet, trots att de var konkursmässiga, vill jag låta vara osagt.

Eller beror det möjligen på att det var Carl Bildt och Bo Lundgren som lät bankerna slå ihjäl 60.000 friska företag, och låta Finansinspektionen nedvärdera hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 - 70 % ? Kan det vara orsaken till att Finansutskottet inte tog upp frågan den 20 mars 2001 som det var tänkt ?

Enligt min mening bör Finansutskottet snarast utreda alla frågeställningar kring bankkrisen och äntligen låta Riksdagen besluta om en ordentlig utredning kring alla politiska oegentligheter i denna fråga.

Vad som också borde analyseras är hur de offentliga finanserna kan förbättras och vad det kommer sig att kommunerna och landstingen har allt större löpande utgifter som de inte verkar klara av.

Trots att regeringen redan använt 255 miljarder av pensionärernas pengar för att betala och amortera ner statsskulden är denna skuld fortfarande över 1.000 miljarder !

Regeringen fortsätter således med att bygga luftslott. Det sker genom att man tar pengar från pensionärerna utan att fråga. Det sker också genom att sälja ut statliga tillgångar som Nordbanken och Telia.

Samtidigt värderar regeringen upp sina egna tillgångar med mycket stora belopp. I stället Borde regeringen fråga sig hur man bäst skall kunna främja sysselsättningen. Det gör man inte genom att tillåta bankerna att slå ihjäl företag som skedde under bankkrisen !

Det kan bara ske genom att främja företagen och se till att företagen äntligen får rimliga avtalsvillkor med sina banker, vilket är en förutsättning för de skall kunna expandera och utveckla företagsamheten både i Sverige och utomlands.

 

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida