[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


Makten flyttar från Sverige
Av Mats Lönnerblad - 30 april 2001

Jag delar Patrick Risbergs uppfattning att rättsväsendet begår mycket grova brott i form av åsiktsregistrering. Jag har själv tagit del av en lista på 2.000 namn som upprättats av SÄPO i samarbete med krisbankerna och som används både i och utanför domstolarna för att på olika sätt misskreditera bankkunder, som befinner sig i process med bankerna.

Listan innefattar personer som arbetar inom bank och finansvärlden. Personer som aldrig dömts för några brott, blandas friskt med dömda banditer och mördare, för att listan skall bli så trovärdig som möjligt.

Att de högre domarna tillsätts på grund av politiska meriter och inte efter juridisk kompetens som Risberg skriver, är också känt sedan länge. Följden är att svenska domare vare sig följer EG-rätten eller Europakonventionen i bl a bankmål. Genom högre rätt ogiltigförklarar riktiga domar i de lägre rättsinstanserna, styrs det svenska rättsväsendet av politiker i stället för av jurister.

Det är således inte bara moderaterna som ignorerar juridisk kritik, utan även socialdemokraterna. När Mona Sahlin skriver att "om en och annan lag står i vägen för moderaternas framfart verkar detta vara det pris de styrande är beredda att betala." Hon kastar sten i glashus.

Hon inleder en debatt där "det inte oväntat blandas friskt med dogmatism med en och annan halvsanning" ( DN:s ledare 28 april ). Den spökskrivare som företräder henne, kommer därför att få svårt att gå i svaromål ! "Storstadsminister" Mona Sahlin företräder ett parti som tillåter många av de grova rättsövergrepp som sker i Sverige, utan att partiet verkar intresserat av vidtaga några åtgärder.

Det räcker med att påpeka att partiet tillåter att JK fortfarande inte vidtagit några åtgärder för de grova övergrepp som läkaren Lennart Ransnäs och hans bolag Medanalys drabbades av på grund av falska anklagelser från Socialstyrelsen, för att förstå vem det är som JK företräder.

Dagens Nyheter bagatelliserar vad som händer i Sverige. Samtidigt som ekonomijournalisten Bengt Carlsson i DN den 29 april erkänner att makten flyttar från Sverige, menar han att "det inte finns någon orsak att dra igång det mediala tåg som målar upp hot mot svenska jobb när något svenskt bolag blir utlandsägt".

Det är inte bara ett och annat bolag som försvinner ! På 25 år har antalet företag i Sverige minskat dramatiskt. Samtidigt som företagen försvinner från Sverige försvinner också framtida skatteintäkter. Om ingenting drastiskt görs kommer svenskarna förbli världens mest "uppskattade" folk.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida