[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


"Överhetspolitiken måste bekämpas"
Av Mats Lönnerblad - Ledaren - 2 september 2001

skriver Bo Lundgren under Brännpunkt i Svenska Dagbladet den 31augusti. Jag delar hans synpunkt, men inte på det sätt som han kanske själv föreställer sig. Bo Lundgren gjorde sig skyldig till att förvärra den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) . Han måste därför börja ta sitt ansvar, genom att avgå som politiker innan valet, eftersom Moderaterna genom hans agerande som parti annars kommer att förlora all tilltro.

Som en direkt följd av den svenska bankkrisen har den svenska kronan nu sjunkit till bottennivå. Aldrig tidigare har den svenska kronan varit värd så lite som nu. Både Japan och Sverige kämpar sedan drygt 10 år med följderna av sin bank - och fastighetskris. Efter fyra års regerande har socialdemokraterna fortfarande inte fått fart på den svenska ekonomin. Men det är till stor delar Bo Lundgrens agerande under bankkrisen, i strid mot all gällande lagstiftning, som gör att det fortfarande kommer att ta mycket lång tid att reparera de stora ekonomiska skador, som Bo Lundgrens handläggningen av krisen orsakade !

Följderna av bankkrisen har för Sveriges del varit katastrofala. Den svenska statskulden ökade med dramatiska 1.000 miljarder kronor plus ränta ! Såväl socialdemokraterna som facket har officiellt redan erkänt sin skuld till vad som inträffade.

Men trots detta vill fortfarande inte den borgerliga regeringen under den f d "bankministern" Bo Lundgren ta sitt ansvar och erkänna vad han ställde till med, genom att lämna politiken och avgå som partiledare. Även om den f d partiledaren Carl Bildt inte heller erkänt vad han ställde till med, har han åtminstone haft den goda smaken att avgå som partiledare. Förhoppningsfullt kommer Bildt inte heller att ställa upp för omval till riksdagen nästa år.

Sverige möter nu en hastigt försämrad lågkonjunktur med en högsta arbetslösheten någonsin, utan att politikerna gör någonting för att reparera de skador som uppstod, när Bo Lundgren var med och godkände att krisbankerna fick säga upp krediterna för 60.000 friska framtidsföretag. Samtidigt som han passade på att nedvärdera hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 -70 % för att rädda de konkursfärdiga bankerna.

Vad som skedde var att den borgerliga regeringen under perioden 1991 - 1994 genom sina skadliga åtgärder införde planekonomi i Sverige, vilket gör att många företag redan lämnat Sverige eller sålts till utlandet.

Även om alla numera är överens om att det var socialdemokraternas inflationspolitik under 70- och 80 - talet, i kombination med avregleringen av kreditmarknaden, som bäddade för krisbankernas lånekarusell, är Bo Lundgren således själv direkt medansvarig för de stora brister som finns i dagens samhälle.

Det är således Bo Lundgrens olagliga och rättsvidriga agerande mot företag och fastighetsägare under bankkrisen som är orsaken till att svenska näringslivet nu är på väg mot nolltillväxt !

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida