[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Europaparlamentet.jpg (53761 byte)

Europaparlamentet2.jpg (50811 byte)

Europaparlamentet - Bryssel
Europaparlamentet skall "bestå av företrädare för folken i de i gemenskapen sammanslutna staterna" i enlighet med Romfördraget från 1957. För närvarande deltar 375 miljoner européer från 15 medlemsstater i den europeiska integrationsprocessen via sina 626 företrädare i Europaparlamentet.
   Det första allmänna direkta valet till Europaparlamentet ägde rum i juni 1979. Folken i de förr så krigshärjade europeiska nationerna gick då, endast 34 år efter andra världskriget, till valurnorna för att välja ledamöterna till en och samma församling. Detta var en talande symbol för de europeiska folkens försoning.

   Europaparlamentet får sin legitimitet genom allmänna direkta val som hålls vart femte år och har genom en rad fördrag fått ökat inflytande och ökade befogenheter. Dessa fördrag, särskilt Maastrichtfördraget från 1992 och Amsterdamfördraget från 1997, har förvandlat Europaparlamentet från att enbart ha varit en rådgivande församling till en lagstiftande församling med befogenheter som kan jämföras med de nationella parlamentens befogenheter, men på det europeiska planet.

Nicole Fontaine

Se vidare Europaparlamentet


Innehållsförteckningen över direktkontakter, tidningsartiklar etc.  som gäller Europaparlamentet.

Anmäler till Europaparlamentet om otillåtet dataregister - Mats Lönnerblad
Bankrättsföreningen uppmanar Europaparlamentet att agera mot allvarliga brister i det svenska rättsväsendet - Mats Lönnerblad
Anmälan om systematisk korruption i svenskt rättsväsende - Lars Cornell
"EU:s rättighetsstadgar skrämmer nyliberaler" - Lars Pålsson Syll
Värna rättigheterna även på EU-nivå - Per Ahlin
Svenska staten anmäls för Europaparlamentet - Mats Lönnerblad
EU hotar svenska företag - Björn von der Esch


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida