[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Punktering av advokat Lennart Hane
Av Walter Kölzer - Bankrättsföreningen - 12 december 2003

Får jag lov ?
Walter Kölzer bjuder upp till en lustiger dans...


I en lite aggressiv akademisk artikel 2003-10-31 raljerar Hane över Klassdomstolen och ”marxistisk forskarglöd”. Artikeln innehöll några historiska felaktigheter och enligt min mening något dubiösa påståenden som jag på ett seriöst sätt försökte tillrättalägga med artikeln POLITIK  I  JURIDIKEN.

På detta svarar Hane 2003-11-24 med ett våldsamt utfall:

ULV  I  FÅRAKLÄDER, ett epitet som avser mig och som Hane i det följande illustrerar hårresande. Läsarna kan själva avgöra vem som är vad genom att jämföra min skrivning med hans. Det kan dock behövas några klargöranden för att avslöja Hanes direkta lögner och sanningsförfalskningar.

I mitt svar till Hane 2003-11-18  ”PAJKASTNING på societetsnivå” har jag redan avväpnat Hanes mera på tyckanden baserade omdömen och förebråelser. I förvissning om vad som komma skulle lovade jag att slutligen för egen del ”sätta punkt” när Advokatsamfundets svarandefrist hade gått ut. Enligt mitt förmenande strider nämligen Hanes fula debattetik mot de ”rules of conduct” som bildar Advokatsamfundets nimbus.

Att det verkligen är fråga om en nimbus, om enbart strålglans, det utgör Advokatsamfundets uteblivna reaktion bekräftelse på.

Nu är det emellertid inte endast det svenska advokatsamfundet som kräver viss anständighet av sina medlemmar. Även CCBE (EU-advokatsamfundens officiella branschorganisation i Bryssel) kräver visst uppförande av Advokatsamfundets medlemmar. Så här stadgas det, bindande för Sv. Advokatsamfundet:  

2. GENERAL PRINCIPLES:
2.1. Independence

2.1.1. The many duties to which a lawyer is subject require his absolute independence, free from all other influence, especially such as may arise from his personal interests or external pressure. Such independence is as necessary to trust in the process of justice as the impartiality of the judge.

A lawyer must therefore avoid any impairment of his independence and be careful not to compromise his professional standards in order to please his client, the court or third parties.

2.1.2. This independence is necessary in non-contentious matters as well as in litigation. Advice given by a lawyer to his client has no value if it is given only to ingratiate himself, to serve his personal interests or in response to outside pressure.

2.2. Trust and Personal Integrity

Relationships of trust can only exist if a lawyer's personal honour, honesty and integrity are beyond doubt. For the lawyer these traditional virtues are professional obligations.   (slut citat)

Enligt den skrivningen skulle Hane strängt taget knappast kunna fortsätta vara verksam som advokat om inte en majoritet av advokatsamfundens medlemmar skulle godta hans grova brister i ära, ärlighet och integritet som hans skrivning avslöjar.

Uppenbarligen sanktionerar Sveriges Advokatsamfund Hanes rowdy-fasoner, såvida det inte föreligger en i så fall besvärande diskrepans mellan Advokatsamfundets ledning och dess medlemmar. Utöver vad jag anfört tidigare kräver en så stark bedömning av Hanes  brister mera fakta för att sätta punkt för Hanes 18 punkter som han  2003-11-07 åberopar enligt sin skrivning under ”Kommunism på kontrakurs med juridik”. Jag begränsar mig dock med plik och replik på Hanes grövsta förlöpelser:   

Hane: ”Om en anka går och kacklar som en anka så är det en anka på samma sätt som om en kommunist går och kacklar som en kommunist så är han kommunist.”

Svar: Det är sant att jag går som en anka, men det kan varken Hane eller läsarna veta: Jag har en svår led- och muskelsjukdom och är 70+. Resten av hans falska raljerande kan läsarna bedöma med ledning av mina artiklar.

Jämför t.ex. mitt yttrande ”Hanes nedlåtande översittarfasoner” med hur han förebrår mig yttrandet: 

Hane: ”Alla kunde skaffa sig en kostym och för konsumenter rådde ej längre någon klasskillnad mellan direktören och kroppsarbetaren.”

Svar: Med dessa ord och som Hane sätter dem i visst sammanhang gör Hane sig lustig över den diskrepansen som rådde emellan dem som skapade och dem som exploaterade välfärd.

Klasskampen var verkligen av nöden, sagt av en som då växte upp med arbete i ett arbetarhem. Det är sagt av en som vid ett tillfälle var barnslig avundsjuk på en direktörshund därför att barnet just fått svälja havrevälling kokt på vatten (fy!!) när det såg direktörshunden slafsa i sig härlig havrevälling kokt på mjölk.

Förutom herr- och damfrisör har jag de första 20 åren av mitt vuxenliv varit kroppsarbetare i järnverk och valsverk, i jordbruk, skogsbruk och som byggnadsarbetare, men aldrig varit kommunist för det, Herr Hane!

Gränsen går överhuvudtaget inte mellan direktör och arbetare, utan mellan kreatörer och exploatörer.
 
Av vad jag har läst mig till, är Börje Ramsbro, skaparen av SYSTEM 3R och numera webbmaster för den föredömliga Brf-sidan, ett typexempel på en kreativ direktör, arbetare ut i fingerspetsen även med händerna rattande en Rolls Royce.

Ingen kan undgå, att det är dags för en ny ”klasskamp” om man så vill. Den överlägset skicklige och helt renodlade exploatören Percy Barnevik et. co., Skandia, bankerna, advokaterna, Vin & Sprit etc. etc. utmanar.

Men jag vill inte kalla den kampen ”klasskamp”, utan en kamp för rätt och rättvisa. Därvid tycks majoriteten av juristerna stå på den ena sidan barrikaden, jag och många med mig på den andra.
 
DET gör oss på den andra sidan inte illröda! Men bakgrunden legitimerar min följande i sammanhanget bara allt för snälla reaktion: ”Det är dock lätt för mig att ha överseende med Hanes nedlåtande översittarefasoner.”

Hane:  ”Med en serie sårande eller med andra ord fräcka invektiv undviker han sakfrågorna genom  klumpiga personangrepp som ”Hanes nedlåtande översittarfasoner,....”

Svar: Vilka av mina uttryck kan kallas sårande eller fräcka invektiv? Jag har inte kallat Hane ”fähund”  eller ”Ulv i fårakläder” eller något ännu värre.

Min skrivning är ett hyfsat svar på Hanes angrepp i sak på det han kallar ”de marxistiska trosföreställningar”, men som i själv verket var reaktioner av samma socialt och ekonomiskt kuvade och utsugna, av samma bedragna underklass som nu tvingas mata den moderna tidens exploatörer.
 
De, vi, är inte kommunister eller bolsjeviker av den sorten som Hane vill ha oss till. Det är Hane som angriper, inte jag. Läsaren ser: Jag är i försvarsposition, ”the underdog”. Dessutom:

Den som sig i leken ger, får leken tåla. När man sitter artificiellt högt i sadeln och rider med hög svansföring, då får man lätt ridsår.

 Hane: ”1. ömkanseffekten:   (Kölzer) gråter krokodiltårar för att ej få skriva en bok till svar på min artikel;

Svar: Här följer vad jag verkligen skrev: ”Advokat Lennart Hanes artikel 2003-10-31 innehåller flera väl inlindade godbitar. Men det är som att skala en lök: När man väl har strippat dess många skal, så gråter man krokodiltårar. Allt som allt skulle Hanes artikel förtjäna en hel bok till svar, och jag skulle gärna vilja skriva den.”  Därtill: 

Hane låtsas att han inte kan läsa, blandar ihop mina krokodiltårar orsakade av hans ”lökerier” med mitt beklagande att ej ha möjlighet att skriva ett fullständigt svar till honom. Jag vidhåller mitt beklagande, och tillfogar att Hane kan skatta sig lycklig att han slipper läsa den boken som inte kan bli av.

Hane: Kölzer har ”haft det långt mera svårt med den idoga utbildnings- och karriärstegen än vad både Stenbäck och Hane har haft. ”.  

Hur kolla hans lidande och de två andras?

Svar: Jag har aldrig lidit, utan har njutit och njuter av arbete, av bildning och av den karriär som jag förunnats. Mot min, Hanes och Stenbäcks bakgrund ter sig min slutsats om att jag har haft det svårast av oss tre som helt naturlig. OK, jag kan ha fel. Visa det i så fall, och jag kommer att be uppriktig om ursäkt.

Om den stora, påstådda lögnen under Advokatsamfundets överinseende. Det var främst i syfte att undvika beblanda antagligen mera omdömesgilla advokaters namn med Hanes och hans smörja, sagt på ren svenska. Men Advokatsamfundet ville annorlunda, ville inte alls vara med på det. I stället solidariserar man sig genom sitt icke-engagemang med Hane.
 
Hane: ” Walter Kölzer vidhåller sitt beljugande av advokater i ett privat  ärende som han tycks tro att ingen annan kan ha någon kännedom om.”
 
Svar: De som läser vad jag skriver kan kanske påminna sig att jag har uppgivit  målnummer och domstol tidigare både på Svenska Dagbladets och Bankrättsföreningens sidor. De är dessutom offentlig handling, inget att smussla med även om jag ville. Här kommer de igen:

Huvudmålet i Lunds Tingrätt = T1447-9; i  Högsta domstol: Mål nr Ö3574-00
Minimålet i Lunds Tingsrätt = pågående = T 992-01.

Hane: Tidigare påstod han (Kölzer) helt otroligt att han ej kunde få advokathjälp trots erbjudande om avsevärd förskottsbetalning. En advokat säljer sin tid förenad med de kunskaper han har och skiljer sig i uppdragssituationen ej från andra konsulter.”  (och på annat ställe):

(Hane citerar mig): ”Jag fick ingen advokat fast jag var beredd att förskottsbetala hundratusen kronor”.

Hane: Knappast ens en halvsanning som vid mera fullständig information säkerligen är en hellögn.
Advokaten säljer sin tid och är säkerligen villig hjälpa till om han har en så duktig och engagerad klient som den bild Kölzer saluför om sig själv.

Svar: Följande advokater/advokatkontor tillskrevs:
advokat Carl-Johan Vahlén: Advokat Claes Felländer
Wennerholm & Auerbach AB Advokat Lars Cronqvist
Berg, Ekbäck & Jacobsson HB Mats Österborg
Advokat Folke Brandt Advokat Niklas Dahlberg
Advokat Hans Strempel Advokat Ulf Bergquist
Skantzes Advokatbyrå Styrbjörn Gärde Advokatbyrå
Hamilton & Co Advokat Juergen Koch
Advokat Bertil Leander Andrell Advokatbyrå HB
Heurgrens Advokatbyrå AB

Därtill kommer en dryg handfull advokater, som jag redan efter inledande telefonsamtal kunde avskriva: Deras gemensamma kännetecken var, att de först frågade om jag hade rättshjälp, innan de ens visste vad saken gällde. Dessa blev endast avprickade i det årets telefonkatalog. Var är hellögnen? Hos Hane eller mig?

Slutligen satt jag in en annons i Sydsvenska Dagbladet: ”ADVOKAT  eller kvalificerat rättegångsbiträde sökes. Gott och slagfärdigt minne är huvudsaken. Kontakta Walter Kölzer om Du vill och kan. Tel etc.” Den gav endast 2 svar, inget av advokat. Annonsen ingår även som offentlig handling i målet.

Hane: ”Walter Kölzers personliga ”svårigheter” att få en advokat är omöjligen hela sanningen och rimmar illa med rådande förhållanden för upphandling av juridiska konsulttjänster. Nu spär han på sina ”svårigheter” med uppgiften  att han fick hjälp av Juristhuset i Stockholm men först ”när saken kom upp i HD.” 
Svar: Juristhuset och dess advokat Per-Anton Olsson är anmälda till Advokatsamfundet, där ärendet har nummer D2003/0581.  Jag har inte enbart erbjudit, utan Juristhuset har fått 100 000:- SEK a konto.
Av ärendet framgår exakt vad som har hänt. Var så god, för min del är allt offentlig handling!

Hane: ”Den möjligen långa och mödosamma vägen till Högsta Domstolen gör mig ännu mera misstrogen. Här förefaller han ej uppfylla kravet om att ”intet förtiga”. Hans bevisföring är också den besynnerlig. Han skall namnge och rent av skandalisera de 25 tredskande advokaterna.”
 
Svar: Min bevisföring är inte besynnerlig alls, och där finns inte någonstans i min text något om ”skandalisering”-avsikter som Hane pådyvlar mig. Tvärtom har jag t.o.m. bett Advokatsamfundet att intervenera för att slippa uppge tillfrågade advokater. Det var det enda sättet jag kom på för att rentvå mig från Hanes smutskastning i just detta avseende. Är det någon som skandaliserar alla som har med saken att göra, så är det Hane.   För övrigt: Jag har inget att förtiga och jag förtiger inget.

Hane: Kölzer berömmer sig av att i domardebatten ha bevisat att ”de verkliga skälen till rättsförfallet, juristernas girighet och  arbetslöshet” en ”verklighet” han finurligt finner vara TABU.

Svar: Noga sagt har jag med exempel visat på och därtill påstått, att juristerna (läs både domare och advokater) främst genom volymeisering av mål och genom kvasimål håller arbetslöshetsspöket i garderoben.

Detta resulterar inte endast i målköer vartill juristerna kräver mer resurser, utan framförallt i rättsförluster för rättssökande. Tyvärr är det inte bara min finurlighet som stämplar situationen TABU: Inte en journalist, inte en advokat, inte en enda domare och ej heller landets Justitieminister vill ens låtsas om att de har hört talas om det, vill än hellre veta det.

Självklart torde detta stå högt upp på dagordningen hos Advokatsamfundet och domstolspersonalens fackliga organisationer, kanske även där outsagt eller förklädd i Kejsarens nya kläder, en vid det här laget mycket sofistikerad dräkt.

Sanna mina ord: Den allt mera närgångna och allt mera politiskt färgade granskningen av näringslivet och dess toppar kommer inte att göra halt inför den offentliga sektorn.

Förr eller senare kommer andra eller jag även att lyckas med att få rättsrötan på dagordningen, juristernas ekonomiskt motsvarande strupgrepp på samhällets förlorade rättsvård och rättssäkerhet. Den är nämligen den största skandalen av alla.

Faktum är, att vi kan inte få ordning på näringslivets eller den offentliga sektorns skandaler utan ett fungerande rättsväsende.

VI KAN INTE FÅ ORDNING PÅ NÅGONTING, OM INTE JURISTERNA SÄTTS PÅ PLATS OCH STRIKT FÖLJER ADVOKATSAMFUNDETS STADGAR !

Walter Kölzer


Bankrättsföreningen
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida