[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]


När tänker bankerna erkänna sanningen
Av Mats Lönnerblad - 12 april 2001

Efter 15 års tystnad har facket och socialdemokraterna äntligen påtagit sig ansvaret för en vårdslös ekonomisk politik, som slutligen ledde fram inledningen av den svenska finanskrisen 1987 - 1993. När kommer Moderaterna med sitt erkännande, för vad de ställde till med under regeringsperioden 1991 - 1994 ?

När får vi höra Carl Bildt berätta att han godkände att bankerna sade upp krediterna för friska företag ?

När får vi uppleva att den f d "bankministern" Bo Lundgren äntligen erkänner att det var han som godkände att man nedvärderade hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 - 70 % för att lättare kunna tillgodogöra sig bankkundernas tillgångar ?

När kommer bankerna att börja ta sitt juridiska ansvar för vad som hände under krisen ? Fortfarande skyller bankerna krisen på sina kunder, som man orättfärdigt sade upp krediterna för, när det var krisbankerna själva som var på obestånd.

Bankerna kan inte frånkänna sig ansvaret då de kände till vad som gällde beträffande nivåerna av kapitaltäckningsgrad för att kunna bedriva bankverksamhet överhuvudtaget. För att klara den starka kreditexpansionen krävdes att bankerna hade tillräckligt med eget kapital. I dag vet alla att bristen på eget kapital egentligen inte att utgjorde någon  broms för bankernas starka kreditexpansionen under den senare hälften av 80-talet.

Gota Bank råkade därför i obestånd redan 1989 och Nordbanken per den 1 februari 1990.

Då var dessa två banker var skyldiga att begära sig själva i konkurs, vilket aldrig skedde. Fortfarande hemlighåller regeringen därför regeringen när dessa bankers obeståndssituation i själva verket inträffade, för att bankkunderna inte skall kunna få rätt i sak, i de många processer som fortfarande pågår mot bankerna och för att ansvar inte skall kunna utkrävas mot dessa banker för att de fortsatte sin verksamhet trots att de var konkursmässiga.

Vad som hände var att bankerna ohejdat fortsatte utlåningen, trots att de inte längre uppfyllde den stipulerade kapitaltäckningsgraden. Nu väntar vi på dessa erkännanden och att man släpper hela hemligstämplingen kring bankkrisen så att vi slutligen kan göra upp med det förgångna.

Att socialdemokraterna lade grunden för krisen har varit känt sedan länge och är således inte någon nyhet för oss som arbetar med ekonomijournalistik.  Det var den 16-procentiga devalveringen av kronan som socialdemokraterna genomförde 1982, som bäddade för en fortsatt spekulationsekonomi. 

Resultatet blev också en allmän överhettning med höga pris- och löneökningar. Kronan blev övervärderad mot andra valutor. Bankernas expansiva utlåning ledde till en överbelåning till ett fåtal mycket stora svenska fastighetsbolag. Det var slutligen denna utlåning som knäckte hela det svenska banksystemet.

Bankerna måste ta en del av sina vinster för att kompensera alla de kunder som orättfärdigt drabbades av bankkrisen och som bankerna nu försöker processa ihjäl. Sanningen kommer att förfölja bankerna så länge som dom inte bekänner färg. Flera mål kommer att avgöras i Europadomstolen, innan vi sett slutet på efterdyningarna av finanskrisen som nu pågår. Efter 15 år har vi äntligen fått socialdemokraterna att bekänna färg.

Nu återstår att bankerna och moderaterna gör upp med sin sanning och kompenserar drabbade bankkunder.

Mats Lönnerblad
Ordförande i Bankrättsföreningen

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida