[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Ombytta roller
Av Mats Lönnerblad - SvD nätdebatt - 8 april 2001

"Högern står för förnyelsen" skriver Svenska Dagbladet i sin ledare den 8 april. Förklaringen till denna förnyelse lyser däremot med sin frånvaro. I min egenskap av skribent i finansrätt vill jag därför bara påminna om den "förnyelse" som Moderaterna stod för under den senaste borgerliga regeringsperioden 1991 - 1994, när Moderata Samlingspartiet lyckades tillskansa sig regeringsmakten tillsammans med de övriga borgerliga partierna, och under denna period passade på att införa planekonomi i Sverige.

Hur det gick till vet i dag de flesta som är insatta i ekonomiska spörsmål. Precis som i satiren "Djurfarmen" ( George Orwell, Animal Farm 1945 ) när grisarna tog makten utövade Moderaterna sin maktställning på ett olagligt och otillbörligt sätt, som hela Sveriges folk inte kommer att glömma i första taget.

Det är därför som väljarförtroendet för Moderaterna sviker. Dagens Nyheter talar i en av sina ledarsidor april om "Moderaternas mara." Partiet har efter den olyckliga regeringsperioden, inte lyckats så väl med att förklara vilken förnyelse man vill ha inför framtiden. Vilket måste vara svårt eftersom man tillät krisbankerna att plundra företag och inte såg till att de svenska krisbankerna följde lagen under sin senaste regeringsperiod.

Partiet är helt enkelt inte längre trovärdigt, eftersom man tillåtit Carl Bildt att sitta kvar i riksdagen ( utan att längre behöva arbeta ) och man valt den f d "bankministern" Bo Lundgren till ny partiledare.

Metoden Carl Bildt valde för att införa planekonomi i Sverige, var genom att tillåta nedvärderingen av hela Sveriges fastighetsbestånd med mellan 50 - 70 %. Det var då som Bo Lundgren i sin egenskap av "bankminister" tillät att krisbankerna säga upp krediterna för friska företag utan att någon reagerade.

Under denna period hade Sverige 10 gånger fler konkurser än i Tyskland. Konfiskationen som skedde resulterade i att 60.000 friska företag, fick sina krediter uppsagda alldeles i onödan. Den svenska statsskulden ökade med astronomiska 1.000 miljarder kronor, plus ränta .

För att Sverige inte skulle gå i konkurs, tillät Moderaterna att Socialdemokraterna senare tog 255 miljarder av pensionärerna pengar, för att kunna betala ränta och amortering på statsskulden. ( det var på det viset Socialdemokraterna sade sig fått ordning på Sveriges ekonomi )

Det var under Moderaterna regeringsperiod som man tillät hemligstämplingen av hela finanskrisen, så att Hans Dalborg som begärde 5.2 miljarder i nyemission till Nordbanken inte skulle kunna åtalas för svindleri, eftersom Nordbanken var på obestånd redan den 1 februari 1990 ( när banken inte längre uppfyllde sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad ).

De 5.2 miljarder som Dalborg begärde och fick från aktieägarna och staten förslog inte heller långt. Bara några månader senare fick staten skjuta till ytterligare 20 miljarder ( ! )

I samband med ett seminarium som hölls efter bankkrisen där jag själv medverkade, och där både Vänsterns ekonomiske talesman Johan Lönnroth och Bo Lundgren var med, lovade bägge att lämna in en motion till riksdagen för att klargöra vilka olagligheter som begicks under bankkrisen. Johan Lönnroth höll sitt löfte. Medan Bo Lundgen svek även denna gången.

Nu förstår jag varför !

Mats Lönnerblad
Skribent i finansrätt

Svenska  Dagbladet  
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida