[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Ingen lag om grupptalan på gång
Av  Se nedan - Dagens Industri - 7 november 2001

Catarina af Sandeberg, jur dr vid Stockholms universitet, vidhåller den 26/10 att flera länder i Europa skulle vara "på gång" att införa class action/grupptalan. Detta är helt felaktigt.
   Något förslag om class action/grupptalan har inte presenterats i Danmark. Den vitbok som lades fram av processrättskommittén i juni 2001 innehöll inte något förslag om ett införande. Kommitténs arbete är inte slutfört ännu, och det är oklart om något sådant förslag alls finns kvar på agendan.
  
Norge har inte något förslag lagts fram i juni 2001 som af Sundeberg påstår. Det förslag hon hänvisar till är endast en arbetsprodukt som utformats av Tvistemålsutvalget, en expertkommitté som utreder frågan om en ny norsk civilrättslig rättegångsbalk, från år 2000. Materialet är avsett som diskussionsunderlag.
   Många invändningar har dock rests mot en introduktion av class actions. Tvistemålsutvalgets inställning är dessutom okänd tills kommittén är färdig med sin rapport.
   Även i Tyskland har frågan som tidigare sagts diskuterats, men något lagförslag är inte alls "på gång”.
   Det engelska grupptalaninstitutet (Representative claim rule) har, som af Sandeberg nu själv påpekar, på grund av sin utformning ett mycket begränsat användningsområde.
    Faktum kvarstår alltså att Sverige skulle bli första land i Europa med grupptalan/class action.

Peder Hammarskiöld,
Hammarskiöld & Co
Ylva Lindqvist,
Hammarskiöld & Co
Jan-Erik Svensson,
Gorrison Federspiel
Kierkegaurd (Danmark)
Magnus Hvllesylt,
Wiersholm, Mellbye & Bech (Norge)
Dr Klaus, Günther,
Linklaters Oppenhoff & Rädier (Tyskland)

Samtliga ovanstående är advokater

Tidigare Inlägg
Catarina af Sandeberg, jur dr, Stockholms universitet 11/10 och 26/10 samt advokaterna Peder Hammarskiöld och Ylva Lundquist, Advokatfirman Hammarskiöld & Co 18/10, Robert Nordh och Marie Sälmark 29/10, Stefan Bessman och Fredrik Malm 1/11.

Copyright


 
Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida