[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Europadomstolen.jpg (40760 byte)

Europadomstolen - Strasbourg
Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är ett internationellt organ som under vissa omständigheter kan mottaga klagomål från personer som gör gällande att deras rättigheter enligt den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna har kränkts.

Konventionen är en internationell överenskommelse vari ett antal europeiska stater har förbundit sig att tillförsäkra varje individ vissa grundläggande rättigheter. De rättigheter som garanteras finns angivna i själva konventionen, samt i fyra tilläggsprotokoll, Nr 1, 4, 6 och 7, som vissa stater har accepterat. Ni bör läsa igenom dessa texter samt därtill knutna reservationer, som staterna har gjort beträffande vissa rättigheter.

Personer som önskar klaga till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna rekommenderas taga del av anvisningar i komplett text ovan.

För vidare information om Europadomstolen besök följande sidor:
Council of Europe
Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna


Innehållsförteckningen över tidningsartiklar, direktkontakter och verksamheter som gäller Europapadomstolen.

Mats Lönnerblad m fl mot Sverige, 99-10-22
Mats Lönnerblad m fl mot Sverige, 99-10-24
Säpo anmäls till Europadomstolen - Annika Folcker
Mats Lönnerblad m fl mot Sverige, 99-10-22
Mats Lönnerblad m fl mot Sverige, 99-10-24
Välkommen prövning i Europadomstolen - Svd Ledaren
Sverige uppfyller inte EUs krav på rättssäkerhet - Gunnar Eliasson och Jan Thörnhammar
Europakonventionen - ett argument som allt oftare tar skruv - Hans Hellberg
Svensk domstol ska utdöma skadestånd för konventionsbrott - Jan Södergren
"Så illa är det" - Jan Gillberg
Åsikter om Europadomstolen - Walter Kölzer


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida