[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Allan Larsson har inte rent mjöl i påsen
Av Mats Lönnerblad - Svd:s nätbilaga/ekonomi - 18  mars 2001

"Om man har en styrelseordförande som ger sin VD sparken på den grund som nu är känd så tycker jag att man har problem. Inte med VD:n utan med styrelseordföranden" säger TV 4:s VD Thorbjörn Larsson till Expressen den 18 maj apropå att Sveriges Televisions VD Maria Curman sparkades med omedelbar verkan, bara för att hon hade aktier i TV 3.

 Allan Larsson tycker att Maria Curman uppträtt klandervärt för att hon haft en liten aktiepost i TV 3, som enligt min egen uppfattning saknar betydelse för hennes VD -jobb. När man påpekar hennes aktieinnehav reagerar hon också snabbt genom att sälja hela innehavet.

 Allan Larsson återvänder således till svensk politik för att bli vald till Sveriges Televisions styrelseordförande, när han egentligen inte borde få ha några politiska uppdrag överhuvudtaget. I stället borde han äntligen ställas till svars på grund av sitt märkliga agerande under den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ).

I sin egenskap av tidigare finansminister var Allan Larsson skyldig att se till att de bägge krisbankerna Gota Bank och Nordbanken begärde sig själva i konkurs när bägge bankerna var konkursmässiga och inte längre uppfyllde sin lagstadgade kapitaltäckningsgrad. Trots att Larsson sedan länge kände till bägge dessa bankers obeståndssituation, agerade han inte på ett sådant sätt som banklagen föreskriver !

Sedan fick den f d "bankministern" Bo Lundgren ärva Larssons problem med krisbankerna Gota Bank och Nordbanken, utan att heller vidtaga erforderliga åtgärder, för att försätta krisbankerna i konkurs. Vare sig Allan Larsson eller Bo Lundgren brydde sig om att utreda när dessa bankers obeståndssituation i själva verket inträffade.

Bankstödsnämndens rapport från den 1 maj - 30 juni 1993 visar också att bägge dessa bankers tidigare bokföring måste betraktas som rena förfalskningarna. Inga siffror överensstämmer med tidigare redovisade resultat. I Gota Bank fördes senare "problemengagemangen" för 43 miljarder över till dotterbolag i banken; Retriva. I Nordbanken fördes krediter och andra tillgångar som Nordbanken bokförts till 67 miljarder till "skräpkreditbolaget" Securum!

Därför måste en utredning snarast tillsättas som undersöker krisbankerna Gota Bank och Nordbankens obeståndssituation i själva verket inträffade. Allan Larsson som avgick som finansminister för att flytta till Bryssel, "när det blev för hett om öronen" och som är tillbaka i hetluften igen, måste också ställas till svars.

Det ansvar som jag begär skall utkrävas mot Carl Bildt och Bo Lundgren för vad som skedde under bankkrisen, begär jag också skall utkrävas mot Allan Larsson. Nu är det hög tid att undersöka Sveriges största rättsskandal genom tiderna. Det kan endast ske genom att utreda ansvarsfrågorna ordentligt och genom att både ställa ansvariga inom krisbankerna och medansvariga politiker till svars.

Mats Lönnerblad
Skribent i finansrätt

Svenska  Dagbladet  
Copyright

Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida