[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Åklagaren 

I rättssamhället är åklagaren en viktig länk och brister den kan ingen lita på utgången i några brottmål. Bankrättsföreningen redovisar under rubriken - "Åklagaren" - debattinlägg i ämnet för att lyfta fram problemställningar, som onekligen finns.

Bankrättsföreningen
Styrelsen


   "Vad krävs av en åklagare?" - Sven-Erik Alhem

   En åklagare får inte vara jävig- Mats Lönnerblad

   "Medier i rollen som hånande mobb" - Leif Silbersky

   Tre mediechefer svarar Silbersky - Joachim Berner

   "Sällan har så många pratat i nattmössan" - Rolf Hillegren

   Har åklagaren blivit skattemyndighetens förlängda arm? - Göran Rise

    Vårt samarbete med åklagaren är reglerat i lag - Vilhelm Andersson

    Åklagaren är part i målet - Rolf Holmquist

    "Justitieministern inte vuxen uppgiften" - Sven-Erik Alhem

    Bjuder upp till buggning - Ledaren FinansTidningen

    "Inkompetens friar skyldiga" - DN Debatt

    "Problem rakt igenom rättsväsendet" - DN DebattTack besöket och välkommen åter!
Hemsida