Inlägg nedan är hämtade från mitt ordinarie facebook konto och är tillägnad er som inte har tillgång till detta sociala medium.


9 november 2019 - Export Hermes 1983

På den tiden blev man uppskattad och respekterad som framgångsrik innovatör och entreprenör. 10 år senare kapades företaget av parter som lurade allt och alla inklusive de krisdrabbade bankerna. Avbildad. Börje Ramsbro och Prins Bertil.
En av de tre kaparna var den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden. Från att vara mottagare av export Hermes är jag nu betraktad som rättshaverist och misslyckad företagare av den statligt kontrollerade stiftelsen. Allt för att på falska grunder försvara kapningen och det egna klippet.
När skall staten inse att välfärden skapas av sunda och framgångsrika företag och inte av klippare och ekonomiska brottslingar? Läs vidare om Export Hermes


31 okt 2019 - Advokaten som främjar orätt

Den 31 oktober 1994 är det ett kvarts sekel (25 år) sedan advokaten Hans Bagner uppenbarade sig som försvarare av Företagskapital AB. En av kaparna av mitt företag System 3R. Från första stund har denne Bagner visat prov på hur en advokat främjar orätt och bryter mot Advokatsamfundets "Vägledande regler om god advokatsed" där det entydigt ställs kravet  i punkt 1 sista stycket att "En advokat får inte främja orätt". I klickbild: Advokat Hans Bagner.

I min tvist med den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden konfronterades jag på nytt av Hans Bagner som "framgångsrikt" tillämpat sin processmetod där han kör över sina klienter och vittnen för att koka ihop sina egna bevis. Allt för att rädda klienten och skydda sitt eget skinn. Under rubriken - "Industrifonden skyddar ekonomisk brottslighet" - redovisas ett exempel på Bagners oseriösa och rättsvidriga processföring. Läs vidare: Industrifonden skyddar ekonomisk brottslighet


21 juli 2019 - Regeringen lever inte som den lär!

Dåvarande näringsminister Mikael Damberg slog på stor trumman att nu skulle små och medelstora företag bli medvetna om att de sitter på en guldgruva i form av immateriella tillgångar som utgör 80% av företagets värde. Parallellt med denna satsning förde jag en tvist med Stiftelsen Industrifonden som är kontrollerad av Näringsdepartementet. I denna tvist krävs det att jag skall lämna mina immateriella tillgångar till priset kostnadsfritt trots marknadsvärdet ca 100 miljoner kronor. Nu kommer Näringsdepartementet att få en bakläxa och stå för vad de försöker lära ut. Läxan finns i en ledare från Mats Lönnerblad


 7 juli 2019 - Stiftelsen Industrifonden sviker sitt uppdrag

Jag stämde den statligt kontrollerade Stiftelsen Industrifonden efter att jag från flera rättsutredningar fått styrkt att det förelåg flera grova lagbrott, som lett fram till System 3R affären. De inblandade bankerna insåg detta och träffade förlikningar som gav mig ekonomisk ersättning för sin inblandning i stölden av företaget.

Däremot har de som genomförde stölden inte visat det minsta intresse att kompensera mig för ägandet. Inte ens den statliga kontrollerade Stiftelsen Industrifonden har visat något intresse att kompensera mig för deras stulna aktier. Charlotte Brogren som är utsedd av staten uppträder närmast som tjuvarnas beskyddare och sviker det uppdrag hon fått genom rollen som styrelsens ordförande. Under inga omständigheter kan denna roll vara att försvara grova ekonomisk brottslighet. Läs vidare: Stiftelsen Industrifonden sviker sitt uppdrag. Läs vidare: Stiftelsen Industrifonden sviker uppdraget


1 juni 2019 - Ta tjuren vid hornen

Under 25 års tid har jag samlat på mig bevismaterial om hur jag kunde bli fråntagen mitt livsverk System 3R utan ersättning. Nu finns alla pusselbitarna på plats och det är nu dags att ta tjuren vid hornen. Tjuren i detta fall är Håkan Nordquist, som gick bakom ryggen och träffade ett hemligt avtal med de krisdrabbade bankerna. Av den bevisning som föreligger kan det konstateras att allt är en papperskonstruktion och det finns inga giltiga avtal och därmed inget giltigt förvärv.
Håkan Nordquist har agerat som en utpräglad manschettbrottsling, som missbrukade det förtroende jag gav honom i samband med en överenskommelse om ett delägarskap i mitt dotterbolag System 3R International AB. Nu är det slutsnackat och slutljugit. Symboliskt släpper jag ut tjuren på arenan - Internet - för allas betracktelse.
Håkan Nordquists kvalifikationer och färdigheter i "System 3R-affären" är väl dokumenterade på Bankrättsföreningens hemsida. Börja med rubriken - Fientligt övertagande av System 3R-koncernen.
30 april 2019 - Kärleken är blind!

Håkan Nordquist friade till bankdirektören, Lars-Ove Håkansson Sveatornet AB, som av rent lyckorus skänkte bort System 3R koncernen, marknadsvärde 175 Mkr. Att aktierna låg deponerade i banken förstod inte den f.d. byggdirektören från SKANSKA, som hade spelat bort 1 miljard kr (1.000.000.000) i valutaförluster.
Läs vidare: Byggdirektören som lekte bankdirektör
30 mars 2019 - Snart har jag fått nog!

Med alla medel försöker vi få fram fakta från ansvariga inom Näringsdepartementet men bemöts med standardsvaret - "Vi kan inte ingripa i enskilda ärenden." Ett standardsvar som avslöjar den feghet och vänskapskorruption som härskar inom departement, förvaltande myndigheter och tillhörande verksamheter.
I mitt fall har ett f.d. kansliråd inom näringsdepartementet och tillika f.d. ledamot i den statliga stiftelsen, som jag ligger i tvist med, förfalskat avtal för att dölja brott mot förordning och avtal. Se Statlig bluffmakare
Genom den tystnadskultur som härskar inom myndigheter och departement kan de samhällsfientliga krafterna fortsätta att trampa på mig som innovatör och entreprenör då staten vänder mig ryggen. Än så länge utstår jag smärtan och kränkningarna men snart har jag fått nog och då kan vad som helst hända.

10 februari 2019 - Bluffen höll i 25 år!

Under 25 år har jag sökt svaret på hur det kunde vara möjligt att lägga beslag på min globala System 3R-koncern utan förvärvsavtal. Först nu har det framkommit bevis som styrker att hela System 3R-affären är en ren bluff iscensatt av smarta pojkar. Pojkar som inte bara bedragit mig som ägaren utan även bankerna och skatteverket har grundlurats. Allt har kunnat genomföras genom en djuprotad vänskapskorruption, som i detta fall sträcker sig ända upp i regeringens korridorer. En form av korruption som skyddas av rättsväsendets okunnighet. Svarte Petter kommer slutligen hamna på rätt hand.
223 december  2018 - Kära fb-vänner, nära och kära!

Än ett år har snart passerat utan några synbarliga framgångar i min tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden. Under ytan kokar det och jag har inte givit upp hoppet om framgångar under 2019. De tidigare illasinnade krafterna håller på att fasas ut och nya tar vid som öppnat upp för sakliga diskussioner.
Trots den oroliga värld vi idag känner av, inte minst i det svenska samhället utan regering, kan vi bara hoppas på att årets sista dagar slutar lyckligt. Puss och kram på er alla med önskan om God Jul och Gott Nytt År.
3 december  2018 - 25 årsjubileum för "System 3R affären"!

Fredagen den 3 december 1993 ca kl 16.30 tvingades jag under hot om utpressningskonkurs att underteckna avtal som jag inte hade fört några förhandlingar om. De fyras gäng enligt nedan hade träffat ett hemligt avtal om att lägga beslag på mitt livsverk - System 3R. En koncern med ca 300 medarbetare som jag under 25 år hade skapat och etablerat globalt med export 97%. 

Därefter har jag under 25 år sökt svaret på hur det i en rättsstat som Sverige är möjligt att lägga beslag på annans egendom utan giltiga avtal. Svaret är stöld/kapning genom grov ekonomisk brottslighet, som gav tjuvarna värden för ca 175.000.000 kronor.
1. Håkan Nordquist, privatperson som saknar varje form av empati och respekt för annans egendom och person.
2. Uno Alfredéen, styrelsens ordföranden i Företagskapital och Stiftelsen Industrifonden.
3. Lars Ove Håkansson, före detta koncernchef inom Skanska som konverterade till bankdirektör efter valutaförluster i miljardklassen.
4. Hans Dirtoft. VD Företagskapital AB (50% ägt av staten), medlöpare till Håkan Nordquist.
Läs vidare hur dessa fyra skakade av mig sista kronan: 

6 november 2018 - Vi närmar oss stormens öga

Under 25 år har jag försökt fånga in de som lade beslag på min koncern System 3R genom en ren stöld. Bland parterna i stöldhärvan har vi den statliga Stiftelsen Industrifonden, som vare sig kan uppvisa styrelsebeslut eller köpeavtal för 30.000 aktier som hade ett marknadsvärde om ca 58 miljoner kronor. Med nya krafter, tankar och värderingar närmar vi oss bildligt talat stormens öga där den grova ekonomiska brottsligheten kretsar i allt högre tempo och spridning, som raserar allt vad rätt och rättvisa står för. Vad massmedia avslöjar är som en lätt västanvind. Vi måste alla medverka till att avslöja den dolda ekonomiska brottsligheten om vi önskar överlämna dagens välfärd till kommande generationer. Förhoppningsvis får vi en regering, som också värnar om medborgarna och inte bara den egna plånboken och den rikliga pensionen.


23 oktober 2018 - Sluta bete er som landsförrädare!

Inför valet 1991 tog jag mitt samhällsansvar och uppmanade den politiska eliten i ett debattinlägg att inte agera som landsförrädare. Vid den tiden reste jag världen runt för mitt företag och såg tendenser till en mycket negativ utveckling, som förr eller senare skulle drabba det svenska samhället. Hur ser det ut i dag och vad gör politikerna? Läs mitt debattinlägg som gäller än idag och ta ert ansvar och sök breda lösningar. Runt hörnet väntar svåra utmaningar som vi aldrig tidigare upplevt.

Lycka till!


4 oktober 2018 - Hit med företaget!

Den misslyckade byggdirektören som fick sparken och konverterade till bankdirektör i den konkursmässiga banken krävde att jag skulle lämna ifrån mig företaget för 1 krona. Självfallet blev svaret nej och då hotade han med att försätta företaget i konkurs. Flera år senare har det framkommit att "bankdirektören" i hemlighet hade sålt företaget varför han försökte tvinga av mig aktierna vars marknadsvärde uppgick till ca 175 Mkr. Läs vidare: "System 3R-affären" - en kort sammanfattning.


5 september 2018 - Näringsdepartementet lovar runt och håller tunt!

Jag stämde den av Näringsdepartementet kontrollerade Stiftelsen Industrifonden med krav på ersättning för immateriella tillgångar vilket hade ett marknadsvärde om ca 100 miljoner kronor. Dessa tillgångar hade riskkapitalister och Industrifonden lagt beslag på till värdet kostnadsfritt. Hur det gick med Dambergs stora ord om de immateriella tillgångarnas värde och betydelse i tvisten med Industrifonden lämnar jag svar på i sammanfattning - Riskkapitalister och Industrifonden dolde ekonomisk brottslighet


26 juni 2018 - Ett ljus i mörkret

Efter min JO-anmälan mot näringsdepartementet har det nu tänts ett ljus i mörkret. Genom dagens telefonsamtal med Daniel Kristiansson, kansliråd inom näringsdepartementet och tillika styrelseledamot i Stiftelsen Industrifonden, har tid för möte avtalats. Inom näringsdepartementet finns en förvaltningsorganisation för bolag med statligt ägande och inom denna verksamhet ansvarar Daniel för Industrifonden.
Efter 25 år och en olidlig psykisk
press har jag slutligen fått till stånd det möte, som jag eftersträvat för att redovisa hur jag förlorade mitt livsverk System 3R genom en ren kapning.
Daniels uppdrag från staten, som styrelseledamot i Industrifonden, är att försäkra sig om att lagar, förordningar, uppförandekod och avtal efterlevs. Med det uppdraget är jag förhoppningsfull om att slutligen finna en fredlig uppgörelse.
Bekräftelse om möte den 21 augusti 2018


20 juni 2018 - Nu är kurragömmaleken slut!

Det finns en förvaltningsorganisation inom näringsdepartementet som ansvarar för statens hel- eller delägda bolag och verksamheter. Inom ramen för detta ansvar finns den av staten etablerade och kontrollerade Stiftelsen Industrifonden sedan den 1 januari 2015. Jag har dessutom spårat en enskild person inom förvaltningsorganisationen, som uppbär statens ansvar för Stiftelsen Industrifonden. I ett brev riktat till Kristina Ekengren som enligt uppgift har det uttalade ansvaret för Industrifonden med avseende på statens ägande och kontroll, har jag hemställt om möte för att bringa klarhet i bl.a. ansvarsfrågan. Med stort intresse väntar jag nu på att Kristna Ekengren träder fram och inleder en öppen dialog utan skygglappar och undanflykter. Brev till Kristina Ekengren den 19 juni 2018


14 juni 2018 - Var finns verkstaden Löfvén?

Jag hade stora förväntningar när Stefan Löfvén tillträdde som statsminister, då i vart fall han borde ha lite skit under naglarna och förstå verkligheten att skapa företag och riktiga jobb. Tyvärr visar det sig att det blev mer snack än verkstad. Skall nuvarande regering få förnyad förtroende då gäller det att belöna de som skapar de nya riktiga jobben och inte som den statliga stiftelsen Industrifonden bestraffar den som skapar jobb. Jag ställer mig frågan varför skyddar inte staten entreprenören som skapat tiotusentals årsjobb? Läs min sammanfattning:
Varför skyddar inte staten entreprenörerna?


29 maj 2018 - Vilket ansvar gäller?

Departementsrådet Annica Sandberg har föreslagit mig att ta direkt kontakt med regeringens ledamot i Industrifondens styrelse. Denna kontakt kommer att tas men först vill jag ha en klar redovisning av vilket ansvar denna ledamot uppbär dels inom departementet dels i rollen som styrelseledamot. Avbildad Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har ställt sig i spetsen för att belysa värdet av immateriella tillgångar. Nu får han ett tillfälle att visa att han vet vad han talar om och rättar till vad Industrifonden ställt till med när det gäller stölden av mina immateriella tillgångar värda ca 100.000.000 (hundra miljoner) kronor.
Eller är Dambergs ord endast politiska floskler utan substans? Jag väntar nu svar från näringsdepartementet på mitt brev från den 28 maj 2018 till departementsrådet Annica Sandberg 


13 april 2018 - Nyhetsbrev 49 - Är det korruption eller inkompetens?

Detta nyhetsbrev är en sista hälsningen till Industrifonden avgående VD Anders

Slettengren och ett "varmt" välkomnande till David Sonnek, som tar över stafettpinnen i "System 3R - skandalen". Förhoppningsvis visar David Sonnek mera kurage och inte gömmer sig bakom Hans Bagner utan träder fram och kallar mig till ett möte. Det är dags att en gång för alla träffa en fredlig överenskommelse och därefter stryka Industrifonden från "System 3R - skandalen".
Självfallet hälsar även jag David Sonnek välkommen och ser framemot ett första möte. Läs vidare: Nyhetsbrev 49 - Är det korruption eller inkompetens?


10 april 2018 - Hans Bagner - Nu kan det vara nog av fejkad bevisning!

Under snart 25 års tid har advokat Hans Bagner försvarat de som lade beslag på min System 3R-Koncern genom en regelrätt kapning. För att försvara den formen av "förvärv"

 då räcker inte sanningen långt och i detta sammanhang har Hans Bagner visat sin färdighet på fejkad bevisning vid försvaret av Industrifonden. I ett brev till Hans Bagner har jag redovisat några exempel på fejkad bevisning i form av urkundsförfalskningar. Avbildad: Advokat Hans Bagner, Advokatfirman Morssning & Nycander AB
Läs vidare: Brev till Hans Bagner den 9 april 2018
8 mars 2018 - Vakna Staten och Industrifonden!

Staten lägger ut via myndigheten Vinnova hundratals miljoner på att lära små och medelstor företag att ett företags marknadsvärde till 80 % består av immateriella tillgångar. Parallellt med dessa satsningar försvarar sig den statliga Stiftelsen Industrifonden med att sätta värdet noll (0) kronor för mina immateriella tillgångarna som hade ett marknadsvärde om ca 100 miljoner kronor. För att försvara 0-värde har Industrifonden anlitat ombud åberopat falsk muntlig och skriftlig bevisning. Industrifondens VD, Anders Slettengren, har fått en skrivelse från mig med klargörande att han bär det fulla ansvaret för de åberopade förfalskningarna. Skrivelsen har även överlämnats till näringsdepartementet och nu hoppas jag att de vaknar av utropen från min megafon. Här finns brevet till Anders Slettengren den 8 mars 2018
19 februari 2018 - Nu får det vara nog!

Under 25 års tid har kaparna av mitt företag System 3R (Företagskapital AB, Stiftelsen Industrifonden och Håkan Nordquist) trampat på mig i förhoppning att undgå ansvar och få tyst på mig. Än är jag inte uträknad. I bakgrunden vässar jag "verktygen" för sista ronden och hur den kommer att utvecklas lär de inom sinom tid bli medvetna om. Någon form av straff kommer att utdelas efter de grova ekonomisk brotten som, skribenten Mats Lönnerblad redovisar under rubriken - Egenmäktigt förfarande och olovligt förfogande

2 februari 2018 - Ord och inga visor!

Marie-Anne har som grävande journalist mer än någon annan fått tillfälle att sätta spaden i den s.k. ”System 3R skandalen”. Hennes ledare - Godtycke och osäkerhet – ger en sammanfattande bild av hur det står till med rättssamhället och hur den ekonomiska brottsligheten frodas med stöd ända upp i Regeringskansliet. Läs och heja på! Godtycke och osäkerhet


21 januari 2018 - Bedriver hovrätterna lotteriverksamhet?

Skribenten Mats Lönnerblad har i Tidningen Medborgaren uppmärksammat hur de svenska rättssamhället bryter mot "Den Europeiska Konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och det grundläggande friheterna (Europakonventionen)". Enligt Europakonventionen skall vi har rätt till två prövningar, vilket Sverige nu slarvat bort i tvistemål efter införandet av EMR-reformen. Enligt denna reform krävs provningstillstånd för en omprövning i hovrätten. En form av prövning som borde läggas under myndigheten Lotteriinspektionen, vilket skulle kännas mindre kränkande för de som inte beviljas prövningstillstånd. Läs vidare: Bedriver svenska domstolar lotteriverksamhet?


17 januari 2018 - Mikael Damberg, sluta skydda ekobrottslingar!

Regeringen och näringsdepartementet satsar 80 miljoner kronor av skattemedel för att lära små- och medelstora företaget att företagens marknadsvärde till 80% omfattas av immateriella tillgångar. Under Mikael Dambergs ansvarsområde finns den statliga Stiftelsen Industrifonden, som jag stämt på 57 miljoner kronor och som jag förlorat, inte för att jag har fel utan för att jag utsatts för grov ekonomisk brottslighet, som Damberg blundar för. Nu får det vara nog med tomma löften och jag har därför inlämnat en JO-anmälan, som är riktad mot näringsdepartementet och myndigheten Vinnova. Läs vidare: JO-anmälan anmälan mot näringsdepartementet och Vinnova


12 januari 2018 - Klipparna jaga i flock


Klipparna är som hungriga vargar, de jagar i flock. Då blir de stora och starka och ser inga gränser för sin girighet. Det gäller att skaka sista kronan ur offret så att det inte finns ork och kraft kvar att hävda sin rätt. Jag råkade ut för dessa hungra vargar, som fortfarande efter 25 år fortsätter att skaka ur mig sista kronan. Under 2018 skall förhoppningsvis "vargarna" jagas på flykt och rättvisa skipas. Läs vidare:http://www.bankrattsforeningen.org.se/Industr…/klippare.html


20 december 2017 - Hälsning

Tack alla nära och kära som följer min spännande resa för rätt och rättvisa.
Än har jag inte givit upp hoppet om ett lyckligt slut. Hur ett sådant kan formuleras skall förhoppningsvis växa fram under 2018. Det gäller att ta vara på varje stund och tillfälle för att leva i nuet. Förr eller senare faller pusselbitarna på plats.

Kram på er alla med önskan om

God Jul och Gott Nytt År

Börje


20 december 2017 - Stoppa den ekonomiska brottsligheten!

För 24 år sedan kapades min System 3R-koncern av utpräglade ekonomiska brottslingar som fortfarande går fria. Skribenten och författaren till flera böcker om bank- och finanskrisen Mats Lönnerblad har gjort en sammanställning över hur de "smarta" pojkarna lurade skjortan av bankerna, som sålde mitt företag i hemlighet för en (1) kr. Hur detta blev möjligt när

marknadsvärdet var 175 Mkr avslöjar Mats Lönnerblad i sin sammanfattning - Stoppa den dolda ekonomiska brottsligheten!.
Huvudpersonen i hela "System 3R-skandalen" är Håkan Nordquist som borde sitta bakom lås och bom för alla de grova lagbrott han ligger bakom i denna affär. Tack vare skyddsnätet av likasinnade går han fri men borde känna sig jagad av rättvisans härförare.


10 december 2017 - Skampåle för rättvisans skull

Det är dags att damma av den gamla skampålen när rättssamhället nu inte har kraft och resurser att ta tag i den ekonomiska brottsligheten, som frodas i det svenska samhället.
Krävs det även inom detta område en "Me Too-rörelse" för att avslöja de kränkningar och trakasserier som är vitt spridda inom rättssamhället? Här gäller det trakasserier i rättssak som upplevs ytterst kränkande och orättvisa och sätter djupa spår för all framtid för de som drabbats.

Med denna skampåle vill jag markera att det är inte Ok att fritt kränka och utöva trakasserier för att nå sina mål på andras bekostnad. Den virtuella skampålen påminner om oegentligheter mm.

Läs vidare: Skampåle för rättvisans skull


20 november 2017 - Myndigheten Vinnova vägrar följa Förvaltningslagen

Det förefaller som myndigheten Vinnova har uppfattningen att det är medborgarna som är till för myndigheten och inte tvärt om. Det är myndigheten som skall serva medborgarna, vilket jag försöker övertyga tf generaldirektören, Leif Cellenholm, att nappa på. Om han inte frivilligt ställer upp då blir det en anmälan till Justitieombudsmannen (JO).

Läs brev till Vinnova den 20 nov. 2017


11 november 2017 - Statens trovärdighet/B>

Sverige är idag inte det Sverige som fanns för ca 30-40 år sedan då etik, moral och samhällsansvar fanns i ryggmärgen hos var och en. I dag saknar dessa värderingar och begrepp betydelse nu gäller den råa kalla och giriga egoismen ända upp i regeringens korridorer. När inte av staten kontrollerade myndigheter och verksamheter reagerar för grov ekonomisk brottslighet utan låter sig ogenerat utnyttjas av finanseliten och klipparna, då är något allvarligt fel i den svenska samhällskroppen. Jag gör nu ett försök att nå fram till myndigheten VINNOVA vars dåvarande generaldirektör öppnade statens kassakista för ekobrottslingar. Nu är det en tf generaldirektör som kanske inte är lika korrupt, vilket återstår att se. Läs inlägg och brev till Vinnova den 9 november 2017 - Statens trovärdighet -

22 oktober 2017 - Mikael Dambergs dubbelmoral

Mats Lönnerblad har under Bankrättsföreningens ledare den 22 oktober 2017 uppmärksammat Mikael Dambergs dubbelmoral som fått allvarliga konsekvenser för mig. Det är inte frågan om en oskyldig dubbelmoral utan en högst allvarlig problemställning där Damberg blundar för grov ekonomisk brottslighet inom det egna ansvarsområdet. Jag har i rollen "whistleblower" försökt nå fram till Mikael Damberg men det verkar helt omöjligt. Ministern väljer att stoppa huvudet i sanden och hoppas att jag dör bort och lämnar honom ifred. Han kan vara säker på att andra tar vid så länge System 3R-skandalen inte kommit upp på ministerns bord. Läs vidare: Mikael Dambergs dubbelmoral 
18 oktober 2017 - Är han en Damberg eller är han en Dumberg?

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg talar vitt och brett om innovatörer, innovationer, immateriella tillgångar och mycket annat för att kunna slå sig för bröstet. Men vet han egentligen vad han talar om? I vart fall har han inte insett att svara på mina mejl i ämnet immateriella tillgångar och Stiftelsen Industrifonden. Så för mig blir han en Dumberg tills han ger sig till känna. Vi gör nu ett nytt försök med Nyhetsbrev 47 - Hur länge ska innovatörer och entreprenörer misshandlas i Sverige?


4 oktober 2017 - Industrifondens bödel

Advokaten Hans Bagner har under 25 års tid gjort allt för att avrätta mig som innovatör och entreprenör. Nu senast i uppdraget för den statliga stiftelsen Industrifonden som han försvarat till ett vinnande domslut genom att tillämpa den etablerade metoden ”Kill the Inventor”. En metod som bygger på att processa ihjäl motparten genom lögner, kränkningar, förtal, falsk muntlig och skriftlig bevisning etc. Än har inte bilan fallet utan mitt hopp står till den begärda resningen i Högsta Domstolen. En resning som Hans Bagner kommer att försöka stoppa på samma sätt som han förhindrade en omprövning i Svea hovrätt. Utan föreläggande bemötte Hans Bagner, som ombud för Industrifonden, min överklagan och begäran om prövningstillstånd med följande inställning, citat:

”Industrifonden bestrider överklagandet i dess helhet och att prövningstillstånd meddelas i målet.”

Så agerade Industrifondens bödel. Allt för att för alltid skydda kaparna av ”System 3R-koncernen” från ett rättmätigt straff och återställande av stulen egendom.

Läs vidare min: Komplettering till resningsansökan inlämnat till Högsta Domstolen


2 oktober 2017 - Vad kommer efter??????????????????

Äntligen lämnar generaldirektör Charlotte Brogren sin befattning på innovationsmyndigheten Vinnova med kort varsel, vilket tyder på att något har gått fel. Kanske har min information medverkat till beslutet.
Förhoppningsvis kommer statsminister Stefan Löfven tillsätta en mera innovatörs- och entreprenörsvänlig generaldirektör. Alla mina försök att komma till tals med Charlotte Brogren i bisysslan som styrelseordförande för Stiftelsen Industrifonden har misslyckats. Hon har helt enkelt inte tagit sitt ansvar, vilket jag framfört till regeringen i mitt senaste mejl från den 6 september 2017 med kopia till Näringsdepartementet. Läs mitt sista mejlet till Charlotte Brogren


30 september 2017 - Är han landets frommaste bedragare?

Godsägaren, Håkan Nordquist, på Visinge Gård och tillika broder i Timmermansorden (med motto Gudsfruktan och människokärlek), torde vara landets frommaste och bedragare. Jag träffade en överenskommelse med Håkan Nordquist om ett tredjedelsägande i mitt dotterbolag System 3R International AB. Lyssna här: Hans Bagner förhör Håkan Nordquist, om delägandet: 
http://www.bankrattsforeningen.org.se/…/H%C3%A5kan%20Nordqu… 
Efter överenskommelse begår han följande bedrägliga drag. Håkan vänder sig till företagets ekonomidirektör och begär en justerad substansvärdering grundat på att företaget är försatt i konkurs. Resultatet av den konkursbaserade substansvärderingen presenterar han för den krisdrabbade Sparbanken, vilket leder till att han också bedrar banken till omfattande nedskrivning av krediter. Allt slutar med att han träffar ett hemligt avtal med bankerna om att ta över min System 3R-koncern för symboliska 1 krona, Övertagandet sker genom en utpräglad företagskapning utan giltiga avtal. Kapningen sker tillsammans med Företagskapital och den statliga Stiftelsen Industrifonden. 
Här finns Håkans hemliga uppdrag och resultatet: http://www.bankrattsforeningen.org.se/…/Substansvardering%2…
Läs vidare: Svek och lögner under from täckmantel  http://www.bankrattsforeningen.org.se/Industrifon…/svek.html


13 september 2017 - Glupska Industrifonden

Så har den statliga stiftelsen Industrifonden slutligen svalt inte bara mitt hus och hem utan även mitt livsverk 3R - System 3R. Allt för att betala rättegångskostnaden på ca 5 Mkr, för ett domslut som är allt annat än rättvist. Genom falska dokument och mened lyckades Industrifonden dupera tingsrättens tre domare till ett domslut som är allt annat än entydigt. Mitt hopp står nu till Högsta domstolen genom min begäran om resning. Läs vidare: Komplettering i resningsansökan mål nr Ö 146517


7 september 2017 - Felaktiga domar måste beviljas prövningstillstånd

Industrifonden har så här långt jublat efter sin seger och att jag inte beviljats prövningstillstånd. Förhoppnings kommer detta jubel att upphöra den dagen jag får prövningstillstånd för omprövning av målet i hela dess vidd i Svea hovrätt. Detta är vad jag har rätt till enligt lagen, vilket Mats Lönnerblad påvisar i sitt debattinlägg på Realtid.se. Någon j----la ordning skall det vara på den svenska rättvisan. Klipparnas lekstuga måste för alltid stängas. Här finns komplett debattinlägg:
Felaktiga domar måste beviljas prövningstillstånd


24 augusti 2017 - När skall Törnrosa vakna?

J
ag har på alla möjliga och omöjliga sätt försökt få Törnrosa ur den djupa sömnen. Nu gör jag ytterligare ett försök och denna gång vänder jag mig till hela hovet av betjänter med förhoppning att någon är stark nog att lyfta Törnrosa ur drömtillståndet och se verkligheten som den är. Som alla förstår så gäller det generaldirektören på Vinnova som jag än en gång med en skrivelse försöker få henne att fundera över varför jag aldrig ger upp trots en laga kraft vunnen dom. Mitt svar finns i ett brev från den 22 augusti 2017. Ett brev som också tillställts samtliga ledamöter i Industrifondens styrelsen, Näringsdepartementet och m.fl.   Brev till  generaldirektör Charlotte Brogren,  Vinnova.


11 augusti 2017 - En ojämn kamp mot staten!

Nu har jag genomlidet tre ronder mot den statliga Stiftelsen Industrifonden och förlorat samtliga till priset av cirka 10 miljoner kronor. Även om jag är nedslagen är jag inte utslagen utan nu har jag begärt resning i Högsta Domstolen. Under sommaren har jag rustat för kommande ronder på vitt skilda arenor. Lyckas jag få till stånd en resning och en fullständig omprövning i Svea Hovrätt då kommer motståndarna att ställas mot väggen en gång för alla. Deras lögner och falskhet kommer att stoppas in varhelst det finns hål i deras kroppar. Komplett inlaga till Högsta domstolen.


18 juli 2017 - Ingen rök utan eld

Industrifondens styrelseordförande tillika generaldirektören för Vinnova lämnar bidrag till ekobrottslingar enligt Di Nyheter den 14 juli 2017. I min tvist med Industrifonden sitter samma generaldirektör, Charlotte Brogren, och lägger ut flera miljoner för att dölja grova ekonomiska brott för att skydda brottslingarna. Är det så våra skattemedel skall användas? Läs komplett artikel: Bidrag trots ekobrott


5 juli 2017 - Charlotte Brogren - Dubbelmoralens Drottning

Charlotte Brogren har som generaldirektör för VINNOVA tilldelats 80 Mkr av näringsdepartementet för att utbilda små och medelstora företag i att de immateriella tillgångarna utgör 80% av företagets marknadsvärde. Parallellt med detta uppdrag är Charlotte Brogren utsedd av näringsdepartementet som styrelseordförande i Stiftelsen Industrifonden. I denna roll har Charlotte Brogren lagt ut ca 4.3 Mkr i advokatkostnader för att med förfalskade dokument hävda att de immateriella tillgångarna i System 3R-Koncernen hade värdet 0% (0 kronor), vilket resulterade i att jag förlorade tvisten med Industrifonden. I verkligheten uppgick de immateriella tillgångarnas marknadsvärde till över 100 Mkr genom det igång varande lönsamma globala företaget.

Charlotte Brogren som sitter på två stolar har nu själv utnämnt sig till Dubbelmoralens drottning, som mjölkar ut den sista droppen av innovatören och entreprenören som redan rånats på sitt företag
System 3R-Koncernen, marknadsvärde 175 Mkr.


4 juli 2017 - Brott lönar sig

I dagens Sverige förefaller brott löna sig då rättssamhället har mer eller mindre fallit samman under tryck av den grova brottsligheten.

Själv har jag råkat ut för den värsta formen av ekonomisk brottslighet genom kapningen av System 3R-Koncernen. Jag förlorade tvisten med den statliga stiftelsen Industrifonden till följd av Industrifondens oseriösa processföring med förfalskade dokument och vittnen som inte kan stava till ordet sanning.

Enligt lagen har den vinnande parten rätten att kräva utbetalning av rättegångskostnaden från den förlorande parten även om målet inte är avgjort. Detta har jag nu ställts inför genom Kronofogdens utförsäljning av mitt Handelsbolag som ägde min fastighet. I dag har jag förlorat mitt ägande och den statliga Stiftelsen Industrifonden kommer att få sina ca 5 Mkr trots att domen är felaktig och att jag via Högsta domstolen begärt resning. Av detta framgår att brott lönar sig. Polis och domstolar står handfallna inför den ökade brottsligheten. Kapacitet finns inte för tvistemål, vilket gläder de ekonomiska brottslingarna som går fria.


3 juli 2017 - Vem bär ansvaret för EMR-reformens skadeverkningar?

Genom förfalskade dokument och falska vittnesutsagor vann den statliga stiftelsen Industrifonden framgång i tvisten, som nu resulterat i att jag får gå ifrån hus och hem. Att Kronofogden kunde tjäna rollen som handräckning för den grova ekonomiska brottsligheten torde inte vara uppdraget som gäller för denna statliga myndighet.

I en skrivelsen till den beslutande sfären inom Näringsdepartementet och Industrifonden har jag givet ett exempel på Industrifondens förfalskade dokument som lagt grunden till det felaktiga domslutet och som inte har kunnat korrigerats. Detta som ett resultat av EMR-reformen. Läs vidare: Vem bär ansvaret för EMR-reformens skadeverkningar?


1 juli 2017 - Dagens Sverige i ett nötskal

Intellektuella ekobrottslingar och klippare skyddas och försvaras av staten. Seriösa innovatörer och entreprenörer straffas och tvingas bort från företag, hus och hem. Är det konstigt att demokratiskt tänkande medborgare proteströstar på SD (SverigeDemokraterna), som borde byta namn till SamlingsDemokraterna. Det förefaller som många från Moderata Samlingspartiet och LO-medlemmar redan har samlats där.

Efter 25 år av strävan för rättvisa och upprättelse är det just nu den statliga Stiftelsen Industrifonden som med stöd av Kronofogden skall lägga beslag på mitt Handelsbolag, hus och hem för att tvinga in rättegångskostnaden för ett domslut som är allt annat än rättvist.

Budgivningen hos Kronofogden pågår och en av landets mest oseriösa advokater gläds med draghjälpen från Näringsdepartementet/Industrifonden, vilka inte lyckats genomskåda dennes oseriösa processmetod "Kill the Invent". Läs vidare mitt anspråk riktat till Staten m.fl.: Kollektivt ansvar ekonomiskt och socialt. 


21 juni 2017 - Utdrag från Industrifondens offentliga Uppförandekod

1. Huvudmannen/staten. Förväntar sig att Industrifonden ska agera professionellt och affärsmässigt för att långsiktigt säkerställa till förbättra svenska företags möjligheter att växa genom att ta betydande risk.

2. Det är av stor vikt för Industrifondens trovärdighet som ledande investerare att vi agerar på ett etiskt ansvarsfullt sätt. Vi följer lagar, regler, avtal och bestämmelser och skall alltid uppträda etiskt korrekt och vi verkar för att portföljbolagen och våra affärspartners och leverantörer ska göra likadant.

3. Anställda och styrelseledamöter i Industrifonden samt uppdragstagare som företräder Industrifonden inom specifika ansvarsområden omfattas av uppförandekoden.

Så här ser verkligheten ut: Till den eller dem det berör.


12 juni 2017 -Till vem det berör.

Kopior av detta mejl sprids med förhoppning att öka kunskapen om Innovatörens och Entreprenörens extrema svårighet att försvara och hävda sin rätt mot kapitalstarka intressenter och särintressen. Avbildad: Regeringen Stefan Löfven. När t.o.m. den statliga Stiftelsen Industrifonden är beredd att tillgripa alla till buds stående medel för att vinna i en tvist mot en samhällstillvänd innovatör och entreprenör, då ser det mörkt ut för Sveriges framtid och de jobbskapande krafterna.

Läs och begrunda! Mejl till Advokat Hans Bagner, 2017-06-11


8 juni 2017 - Förfalskade dokument för att rädda stiftelsen Industrifonden

Industrifondens ombud Hans Bagner förfalskade dokument för att undanhålla marknadsvärdet 175 Mkr. Avbildad: Advokat Hans Bagner
Genom förfalskningen vann Industrifonden målet och jag dömdes att betala motparten rättegångskostnad på ca 4.3 Mkr. Så går det när den statliga stiftelsen Industrifonden anlitar en advokat som inte drar sig för att begå grov urkundsförfalskning för att rädda sin klient den statliga stiftelsen Industrifonden. Hans Bagner tillämpade metoden "Kill the Inventor" och för det fick han Mikael Dambergs beundran då näringsdepartementet är huvudman för Industrifonden.

Läs vidare: Industrifondens uppförandekod


1 juni 2017- Industrifondens dubbla budskap!

Stiftelsen Industrifonden har på Internet publicerat sin välskrivna uppförandekod som skall gälla mot allt och alla, såväl internt som externt. Det är gott och väl med alla dessa vackra ord och tydliga budskap. Bilden: Säger en sak, gör och tänker en annan - dubbla budskap.
Men vad tjänar det till när inte ens styrelse och ledning själva är beredda att leva som de lär utan skickar ut dubbla budskap. Detta är vad jag fått uppleva i min tvist med Industrifonden där allt görs tvärt emot vad som uppförandekoden står för. Industrifonden blir en dålig förebild med förlorat förtroende. Kanske är det ombudet som ställt till det? Det är ingen ursäkt då även ombudet som uppdragstagare skall följa uppförandekoden .
Jag har gjort några utdrag ur uppförandekoden med kommentarer från hur Industrifonden uppträtt mot mig i den tvist jag förlorat. Resultatet avslöjar de dubbla budskapen som jag nu delgivet styrelse och ledning i ett mejl till ombudet. Kanske det kan leda till ett annat tonläge i de fortsatta diskussionerna om en fredlig lösning på tvisten.

Läs vidare: Mejl till advokat Hans Bagner


29 maj 2017- Isen smälter långsamt när kylan ligger på

Det är ett stort framsteg när parterna kan utväxla mejl i vänlig ton. Nu gäller det bara att samlas runt en gemensam verklighet. För närvarande befinner sig Industrifonden på en annan planet att döma av deras version av System 3R-affären. Mitt uppdrag blir därför att få ned dem på Jorden och enas om samma verklighet. För att uppnå detta mål har jag sammanställt ett dokument med rubriken - Den svenska välfärden är hotad! Detta dokument riktar sig till alla som vill vara med på upploppet. Läs vidare:

Läs vidare: Den svenska välfärden är hotad!


22 maj 2017 - Smälter isen också mellan mig och Industrifonden?

Efter mina senaste brev till näringsminister Mikael Damberg och Industrifondens VD Anders Slettengren har isen börja smälta genom att ombudet advokat Hans Bagner besvarade breven i vänlig ton och ombad mig inkomma med skriftlig förslag till "alternativ till Kronofogdens utmätningsärende". Jag hade begärt möte med Industrifonden och näringsdepartementet för att avge min version av den pågående tvisten.
I en - Sammanfattning av rättsläget i System 3R-affären - har jag likades i vänlig ton lämnat mitt svar, dock inte krypande på knä utan huvudet högt för att ge min bild av Entreprenörens verklighet i Sverige idag.

Läs vidare:
Följebrev till advokat Hans Bager, 2017-05-17
Följebrev till Anders Slettengren, 2017-05-17


8 maj  2017 - Entreprenörens verklighet i Sverige idag

Som närings- och innovationsminister investerar Mikael Damberg stort för att lyfta fram f

öretagandet. Detta är säkert inte fel men tyvärr finns det andra krafter som står hans departement nära som har andra intressen. I kölvatten frodas vänskapskorruptionen som suger skattemedel. I ett öppet brev gör jag ett nytt försök för att fånga in Mikael Damberg och ge honom en bild av entreprenörens verklighet i Sverige idag.

Läs vidare: Brev till Mikael Damberg den 8 maj 2017


24 april  2017 - Ombudens tolkning av EMR-reformen

EMR-reformen (En Modernare Rättegång) innebär att förhandlingarna i tingsrätten skall vara tyngdpunkten i tvisten och hovrätten gör endast en överprövning. Industrifondens ombud verkar tolka EMR som - En Målvaktens Reform. Det är allmänt känt inom den grova ekonomiska brottsligheten att gömma sig bakom "målvakter" för att själv komma undan. I min tvist med Industrifonden har ombuden, advokat Hans Bagner och advokat Pontus Ewerlöf, intaget rollen som "målvakter" genom att upprätta och åberopa falska och förfalskade dokument för att dölja System 3R-koncernens marknadsvärdet 175 Mkr. Allt för

att vinna tvisten och befria Industrifonden från ansvar. Upprepat har jag försökt att få till stånd en dialog med Industrifondens styrelse/ledning och dess huvudman näringsdepartementet. Upprepat blir jag hänvisad till ombuden d.v.s "målvakterna". Att inleda en dialog med "målvakterna" skulle vara det samma som att förhandla med tjuven som stal bilen. Det är polisens ansvarsområde.

Läs vidare:
En parodi på rättegång - i statens regi
Ocker


21 april  2017 - Uppmaning!

Jag uppmanar alla innovatörer, entreprenörer och företagare, som har långsiktiga intressen i att äga och kontrollera de egna skapelserna och livsverken att skydda sig mot banker och privatkapitalister ”klippare”. När förestående bank- och finanskris rullar ut över världen och lågkonjunkturen blir ett faktum, då gäller vare sig lagar eller spelregler. Den som sitter på kapitalet snor åt sig allt då empati och förståelse saknas för vad vi egna företagare skapat under årtionden.
När krisen är ett faktum är det försent att bygga sin säkerhet. Börja nu! Skapa dig och din familj en säkerhetsbuffert (mur) mot finanseliten och deras kumpaner ”klipparna”.
Min företagskoncern System 3R kapades i konspiration mellan en inkompetent före detta misslyckad byggdirektör som hade kallats in av banken för att leka bankdirektör. Den s.k. bankdirektören lierade sig med ett koppel ”klippare” och kapade mitt företag under slutfasen av bank- och finanskrisen 1987 –
1993.
Läs vidare: Byggdirektören som lekte bankdirektör

Gör allt vad som är möjligt för att bygga ett effektivt skydd mot de faror som hotar i dagens ekonomiska klimat, som är osäkrare än vad någon nu levande generation har upplevt. Gör du inget blir det andra som kommer att fira dina framgångar. Lita inte på någon annan än dig själv. Etik, moral och samhällsansvar lyser med sin frånvaro när krisen är framme. Avbildat: Mitt System 3R har i år verkat i 50 år. Omsättning 2016 ca 400 Mkr export 97%


19 april  2017 - Är Sverige en havererad rättsstat?

Med EMR (En Modernare Rättegång) har rättssystemet havererat och felaktiga domar förblir felaktiga. Prövningstillstånd i hovrätten är rena lottdragningen utan hänsyn till ett felaktigt domslut i tingsrätten. En överklagan till Högsta domstolen är likaså en lottdragning. I min tvist med den statliga Stiftelsen Industrifonden har jag dragit nitlotten i samtliga tre rättsinstanser. Oavsett hur rätt jag har förefaller det vara omöjligt att hävda min rätt då såväl hovrätten som Högsta domstolen gömmer sig bakom

orubblighetsprincipen. Nu utmanar jag dessa två rättsinstanser och hänvisar till sanningsprincipen och begär resning för fullständig omprövning i Svea hovrätt. Misslyckas även denna lottdragning tvingas jag från mitt kära hem - Klippan. Allt för att betala rättegångskostnaden om totalt ca 10 Mkr. Går du i tankar om att hävda din rätt i svensk domstol. Glöm det. Köp i stället en Trisslott.
Läs vidare: Begäran om resning i Högsta domstolen 

5 april 2017 - Kan man lita på Mikael Damberg?

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg talar vitt och brett om att satsa på ökad
kunskap hos små och medelstora företag om de immateriella tillgångarnas betydelse för företagens utveckling och marknadsvärde. Min uppfattning är att Mikael Damberg har inte en aning om vad han talar om. För om så vore fallet skulle han städa upp framför den egna dörren och stoppa dubbelspelet inom det egna ansvarsområden s.ex. myndigheten Vinnova och den statliga stiftelsen Industrifonden. Detta skulle gagna företagsklimatet. Läs vidare: Mikael Dambergs dubbla budskap. http://www.bankrattsforeningen.org.se/Industrifonden/Dubbla%20budskap.html


30 mars 2017 - Bara en samlingsregering kan rädda Sverige

Inför valet 1991 hade jag ett debatt inlägg i Dagens Industri med rubrik enligt ovan. Jag såg framför mig en mycket negativ utvecklingstrend på 25 års sikt och manade till kraftsamling för att rädda Sverige. Läs gärna mitt mer än 25 år gamla debattinlägg och ställ frågan hur skulle Sverige sett ut om mina uppmaningar hade förverkligats. Nu står vi tyvärr inför en mycket svårare utvecklingsperiod, som Stefan Löfvens Innovationsråd inte har några svar på. Däremot kan en samlingsregering med landets bästa för ögonen och bannlyst politiskt käbbel

snabbt vända den negativa färdriktningen mot den oundvikliga katastrofen, tillföljd av den ansvarslösa och kortsiktiga politik som i dag förs av samtliga partier. Låt landets väl och ve gå före de egna särintressen! Här finns debattinlägget från 1991. http://www.bankrattsforeningen.org.se/…/Samlingsregering%20…
27 mars 2017 - Begäran om resning i Högsta domstolen

Tredje gången gillt?!
Högsta domstolen avvisade robotmässigt min överklagan av Svea hovrätts beslut att inte lämna prövningstillstånd. Lika robotmässigt avvisade Högsta domstolen min klagan över domvilla och begäran om resning för omprövning i Svea hovrätt. Nu gör jag ett tredje försök och begär resning grundat på att det är ett brottmål, för vilket det inte krävs något prövningstillstånd. Jag begär att Högsta domstolen återförvisar målet till Svea hovrätt för prövning enligt villkoren för sanningsprincipen.
Så här långt har såväl Svea hovrätt som Högsta domstolen gömt sig bakom orubblighetsprincipen. Jag åberopar ett prejudikat där sanningsprincipen väger tyngre än orubblighetsprincipen om jag kan påvisa att domslutet i tingsrätten är oriktigt. 

Ett domslut måste var oriktigt när det grundas på falska och förfalskade dokument och vittnen som ljugit. Förhoppningsvis saknar roboten svar och tvingar därmed fram ett mänskligt svar. Här finns komplett inlaga: Begärn om resning
15 mars 2017 - Ocker Nyhetsbrev 45

Ocker..
Det är inte bara de privata företagsledarna som är korrupta. Inom statligt kontrollerad verksamhet härskar ocker och vänskapskorruption i en omfattning som få kan föreställa sig. "System 3R-skandalen" är bara toppen på isberget. 

Inom den statligt kontrollerade verksamheten finns inget tjänstemannaansvar så det är fritt fram för all galenskap. Blir generaldirektören avslöjad för mygel eller inkompetens, då flyttas vederbörande till regeringens "Elefantkyrkogård" med full lön och allt vad där tillhör för höginkomsttagarna inom den statliga administrationen. Läs vidare om vad generaldirektören på Vinnova (Verket för innovationssystem) bidrar med enligt Nyhetsbrev 45. 
http://www.bankrattsforeningen.org.se/I…/nyhetsbrev%2045.htm
13 mars 2017 - Ocker

När företagstjuvar och bankdirektörer befinner sig i samma bransch då leder det till grovt

ocker. ”System 3R-skandalen” är ett resultat av att företagstjuvarna lierade sig med bankerna för att göra klippet på min bekostnad. Företagstjuvarna och bankdirektörerna räknade kallt med att jag hade inget att sätta emot och tog sig därför friheten att nedvärdera System 3R-koncernen till noll och intet. Branschbröderna är avslöjade och förhoppningsvis får jag Högsta domstolens stöd för en förnyad rond. Läs vidare inlägget: Ocker…http://www.bankrattsforeningen.org.se/Industrifo…/ocker.html
6 mars 2017 - Absurditeter

Man kan förvänta sig att departement, myndigheter och statlig verksamhet i stort visar god moral, etik och samhällsansvar. Tyvärr verkar det som just inom statlig verksamhet sker det

grövsta brotten och försummelserna. I inlägget Absurditeter ges några exempel på grova brott och klantigheter som resulterat i den pågående "System 3R-skandalen". Den statliga stiftelsen Industrifonden var en av tre parter som ändade mitt liv som entreprenör, dock inte som ansvarsfull medborgare med krav på rätt och rättvisa. Läs och sprid vidare Absurditeter: http://www.bankrattsforeningen.org.se/Industrif…/absurd.html
26 februari 2017 - Stå med byxorna nere!?

Stå med byxorna nere!?
Håkan Nordquist polisanmälde mig för påstått brott mot datalagen i samband med den skampåle jag upprättade på Internet. Polisanmälan
Allt slutade med ett prejudicerande dom i Högsta domstolen och en klockren seger för mig.
HD-dom B 293-00
Håkan Nordquist stod där med byxorna nere och lyckades inte tysta mig.
På nytt befinner jag mig i högsta domstolen för att hävda min rätt till följd av Håkan Nordquist och ”System 3R skandalen”. Denna gång gäller det den statliga Stiftelsen Industrifonden och ett helt koppel av supportrar som ordnat förfalskade dokument och lögner i alla dess former. Allt har slutat med att jag har förlorat i samtliga tre rättsinstanser utan att ge upp. På nytt står mitt hopp till Högsta domstolen, som har att ta ställning till min klagan över domvilla med
begäran om resning. Se inlaga till Högsta domstolen.
Förhoppningsvis slutar allt med att hela kopplet står där med byxorna nere.18 februari 2017 - "System 3R skandalen" i korthet.

J
ag erbjöd parterna, Företagskapital AB och Håkan Nordquist, ett genröst delägarskap i mitt operativa dotterbolag System 3R International AB. De potentiella delägarna gick bakom ryggen på mig och inledde hemliga förhandlingar med de konkursfärdiga bankerna, Sparbanken och Nordbanken. Allt slutade med att de träffade ett hemligt avtal om att ta över hela System 3R-koncernen utan någon som helst ersättning för mitt ägande efter 25 år. I dag finns svaret. Hela affären har genomförts på vänskapskorruptionens konto. Förhoppnings kommer fortsättningen att avslöja detta. De inblandade parternas delning av bytet framgår av grafisk sammanställning nedan. "System 3R skandalen" är fortsättningsvis arbetsnamnet.


16 februari 2017 - Ett myrsteg i rättvisans riktning!

Självfallet kunde inte åklagaren erkänna ett felaktigt beslut. I alla fall tog vederbörande ett myrsteg i rätt riktning och överlämnar min begäran om överprövning till Utvecklingscentrum med specialitet: "Utvecklingscentrum Stockholm ansvarar för verksamhet kring förmögenhetsbrott, inklusive ekobrott, skattebrott och it-brott. Vidare arbetar man med verksamhet kring narkotika- och dopningsbrott, korruptionsbrott samt med generella påföljdsfrågor." Förhoppningsvis finns det någon inom utvecklingscentrum som anser att det är värt att utreda en stöld om 175 Mkr eller är brottet att betrakta som lindrigt när miljardsvindel hör till vardagen.? Läs vidare Åklagarens beslut: http://www.bankrattsforeningen.org.se/Industrifonden/Polisen/Aklagarmyndigheten%20beslut,%202017-02-13.pdf

13 februari 2017 - Står Högsta domstolen på egna ben?

Det mesta har gått fel i min tvist med stiftelsen Industrifonden. Främsta orsaken till detta är ombudens och domarnas bristande respekt för det egna regelverket som återfinns i "Vägledande regler för god advokatsed” och ”God domarsed - Grundstenar och frågor”. Enligt dessa publikationer är falska urkunder och utsagor grova brott mot advokaternas regelverk och skall bl.a. leda till resning. Jäviga domare är också omständigheter som skall leda till resning. I min klagan över domvilla har jag åberopat såväl falska som förfalskade urkunder (dokument), som jäviga domare. Om Högsta domstolen står på egna ben då skall min klagan bifallas och domen undanröjas för förnyad prövning.

”Domvilla är ett juridiskt begrepp som innebär att ett grovt formellt fel i en dom eller beslut meddelat av domstol kan omprövas och ändras av högre rätt. Bifall till klagan över domvilla innebär alltid, att det överklagade avgörandet undanröjs.”
Citat: https://lagen.nu/begrepp/Domvilla


12 februari 2017 - Ekobrottslingarnas paradis!

Jag anmälde Industrifondens ombud då de förfalskat dokument för att dölja värden för 175 Miljoner kronor. Polisen lägger ned anmälan och uppmanar mig att begära prövning av beslutet hos åklagaren. Åklagaren anser att polisen fattat rätt beslut och och går på samma linje. Innan polisinspektören tog sitt beslut tog hon kontakt och framförde att hon saknade kunskap för så komplicerat mål, vilket var anledningen till hennas beslut och uppmaningen att 
vänd mig åklagarmyndighet. Nu har jag begärt överprövning av åklagarens beslut och vilket svar kommer jag att nu få? Förmodligen detsamma då åklagarna är överhopade med än tyngre ekobrott. Att förfalska dokument för att dölja 175 MKr är brott som i dagens Sverige betraktas som lindrigt. Sverige är ekobrottslingarnas paradis! Se brev till Åklagarmyndigheten för begäran om överprövning: http://www.bankrattsforeningen.org.se/…/Po…/Overprovning.pdf
7 februari 2017 - På regeringens uppdrag.

Regeringen har utsett styrelsen i stiftelsen Industrifonden och VD för att fullt ut ansvara för verksamheten. I detta ansvar ingår att verksamheten följer lagar och förordningar, vilket även gäller för de tvister verksamheten är indragen i. Trots upprepad information till styrelse och ledning att grova lagbrott har begåtts i ett tvistemål gömmer sig styrelsen bakom ombuden, vilket är att betrakta som tjänstefel. Nu blir detta en fråga för Justitiekanslern att ta ställning om styrelsen gör rätt för sig. Till redan inlämnat tillsynsärende har Justitiekanslern fått min komplettering om yrkanden enligt bilaga: http://www.bankrattsforeningen.org.se/…/Anmalan%20till%20JK…
2 februari 2017 - Anmälan till Justitiekanslern


Styrelsen i Stiftelsen Industrifonden är utsedd av regeringen och då faller det på justitiekanslern att försäkra oss medborgare att styrelsen följer lagar och förordningar. Det faller också på styrelsen att visa god moral, etik och samhällsansvar som representanter för staten. Helt enkelt föregå med gott exempel. Min bestämda uppfattning är att regeringens representanter i Industrifondens styrelse har inte fullgjort sina åtaganden gentemot mig som medborgare. Min anmälan till JK talar för sig själv och nu återstår att se om det blir en i stapelhögen eller en seriös utvärdering. Läs och begrunda: 
http://www.bankrattsforeningen.org.se/…/Anmalan%20till%20JK…
Foto: Justitiekansler Anna Skarhed.


Bankrättsföreningen/strong>

Tack för besöket och välkommen åter!
Hemsida