[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Loggbok - del 17
Löpande notering över samtliga förändringar av innehållet på Bankrättsföreningens hemsida under tiden:
7 januari  2003 - 31 januari 2003.
Till dagsläget - klicka i bilden!


31 januari 03  Under DAGENS DIKT -  Boken "från bankkris till börskris" gör mig chockad

31 januari 03  Under Brf debatt Tillsammans kan vi åstadkomma något !

31 januari 03  Under Brf debatt Jag förstår att folk blir rasande !

30 januari 03  Under DEBATT 2 - "Bolagschefers missar kostar miljarder"

30 januari 03  Under DAGENS BOKTIPS - Konsten att bygga luftslott

30 januari 03  Under Brf debatt Nu ska det bli stopp på detta tyranni

30 januari 03  Under Brf debatt JK godkände åsiktsregister !

30 januari 03  Under Brf debatt Mer om Nordeas kränkande "dödskallelista"

30 januari 03  Under Brf debatt Bankrättsföreningen överväger gruppstämning för att komma tillrätta med Nordeas olagliga register !

29 januari 03  Under Brf debatt Nya signaler hur marknaden upplever rättssystemet

29 januari 03  Under Brf debatt Nu måste Nordea lägga korten på bordet och Hans Dalborg avgå som styrelseordförande i banken !

28 januari 03  Under GRUPPTALANIntresse för medverkan i grupptalan ?

28 januari 03  Under Brf debatt Dagens utlåtande av Gudrun Schyman

28 januari 03  Under Brf debatt Rättsstaten hänger över stupet !

28 januari 03  Under Brf debatt Varning mot Nordea är utfärdad !

28 januari 03  Under Brf debatt Om hur marknaden upplever rättssystemet

27 januari 03  Under GRUPPTALANPressmeddelande

27 januari 03  Under GRUPPTALANLag (2002:599) om grupprättegång

27 januari 03  Under GRUPPTALANEn ny taleform

27 januari 03  Under GRUPPTALANNy huvudrubrik

27 januari 03  Under DEBATT 2Socialt ansvar har en hårdför juridisk aspekt

27 januari 03  Under Brf debatt Önskvärt vore varningslistor mot bankernas registrering

26 januari 03  Under Brf debatt Historien upprepar sig !

27 januari 03  Under Brf debatt - Svenska Dagbladets arkiv för "Öppen debatt" är en känslig fråga

26 januari 03  Under LEDAREN 2"Skyddet för privat ägande måste stärkas"

26 januari 03  Under DAGENS DIKT -  Äntligen är boken här !

26 januari 03  Under Brf debatt Är det svårt eller lågprioriterat att på nytt öppna Svenska Dagbladets  arkiv ?

26 januari 03  Under Brf debatt Nu bör den olagliga ekonomiska registreringen  utredas

26 januari 03  Under Brf debatt Dödsskallelistan

25 januari 03  Under DEBATT 2Ska vi få någon välfärd kvar måste gökungen bantas

25 januari 03  Under Brf debatt Ny lagstiftning är välbehövlig, eftersom man inte följer den gamla !

25 januari 03  Under Brf debatt Det är inte SÄPO, utan SAPO som stått som angivarorganisation !

24 januari 03  Under Brf debatt Finansmarknaden får bereda sig på ny lagstiftning !

24 januari 03  Under Brf debatt Jag har skickat brev till Thomas Bodström med en begäran om en ordentlig utredning !

23 januari 03  Under Brf debatt Dödsskallelistan fungerar som beskyddare för olika angivare !

23 januari 03  Under Brf debatt Nu måste justitieminister Thomas Bodström reagera !

23 januari 03  Under Brf debatt Bra skrivet om registreringen !

22 januari 03  Under LEDAREN 2Nu stämmer vi staten !

22 januari 03  Under Brf debatt Den helt godtyckliga och kränkande registreringen bör snarast upphöra !

22 januari 03  Under Brf debatt Justitieministern bör snarast tillsätta en oberoende kommission för att granska bankernas dödsskallelistor !

22 januari 03  Under Brf debatt Vare sig banker eller domstolar följer gällande regler för pantrealisation

21 januari 03  Under DAGENS BOKTIPS - Den gudomliga dispyten

21 januari 03  Under Brf debatt Vad håller den S-märkta regeringen på med ?

21 januari 03  Under Brf debatt Analysera Nordeas resultatrapporter 1987 - 1993 !

21 januari 03  Under Brf debatt Inga pengar - Ingen rätt

20 januari 03  Under LEDAREN 2Front mot bankrötan

20 januari 03  Under FÖRTALSREGISTERBrev från Bankrättsföreningen till Justitieministern

20 januari 03  Under Brf debatt Regeringen vill inte ha en oberoende granskning av lagstridiga politiska beslut !

19 januari 03  Under Brf debatt Sverige behöver författningsdomstol !

19 januari 03  Under Brf debatt "Rikets säkerhet och den personliga integriteten"

19 januari 03  Under Brf debatt Den svenska "registreringskulturen" består !

19 januari 03  Under Brf debatt Nu måste Svenska Dagbladet öppna sina arkiv !

18 januari 03  Under Brf debatt Fortfarande stopp på Svenska Dagbladets arkiv "öppna debatt" efter fyra veckor !

18 januari 03  Under Brf debatt Nordeas "registreringskultur"

18 januari 03  Under Brf debatt Låt utredarna fortsätta sitt arbete med att kartlägga den omfattande registreringen !

17 januari 03  Under DAGENS BOKTIPS - Staten godkänner övergrepp mot enskilda

17 januari 03  Under Brf debatt "Arbete skapar mervärde"

17 januari 03  Under Brf debatt Sverige följer vare sig avtalslagen eller den europeiska bankrätten bankmål

17 januari 03  Under Brf debatt Visst har socialdemokraterna bidragit till att markant försämra den svenska  ekonomin !

17 januari 03  Under Brf debatt Finansinspektionen var skyldig att ingripa - men gjorde det inte !

16 januari 03  Under LEDAREN 2Nu börjar regeringen bli orolig

16 januari 03  Under Brf debatt Sverige får dotterbolagsekonomi

16 januari 03  Under Brf debatt Hur var det med företagskonkurserna ?

16 januari 03  Under Brf debatt Märkligt agerande från banken ?

16 januari 03  Under Brf debatt En fråga angående registrering

16 januari 03  Under Brf debatt Varför ingriper inte Finansinspektionen ?

16 januari 03  Under Brf debatt Sätt Nordea vid skampålen

15 januari 03  Under LEDAREN 2När guldet blev till sand

15 januari 03  Under Brf debatt Nordeas unkna företagskultur

15 januari 03  Under Brf debatt Polisen känner till Nordeas olagliga och kränkande register

15 januari 03  Under Brf debatt Bankernas olagliga registrering slår den tidigare åsiktsregistreringen med hästlängder !

15 januari 03  Under Brf debatt Nordeas styrelseordförande Hans Dalborg bör snarast avgå och ställas inför rätta !

14 januari 03  Under Brf debatt Nordeas olagliga registrering måste snarast utredas !

14 januari 03  Under Brf debatt Hans Dalborg - Var står Nordea i jämförelse med Enron ?

14 januari 03  Under Brf debatt De stora gossarna känner leklusten öka !

14 januari 03  Under DEBATT 2"Fusion och snabba klippa förödande"

13 januari 03  Under LEDARSKAPStatens roll förödande

13 januari 03  Under DEBATT 2Vilken integritet bör skyddas?

13 januari 03  Under Brf debatt - En bank skall inte arbeta med dödsskallelistor !

13 januari 03  Under Brf debatt - Politisk repression !

13 januari 03  Under Brf debatt - Jag saknar "öppen debatt" i Svenska Dagbladet !

12 januari 03  Under LEDAREN 2 - Nordea förtalar anställda och kunder !

12 januari 03  Under Brf debatt - De olika registren syftar till att kränka och förtala dem som oskyldigt drabbas !

12 januari 03  Under Brf debatt - Man blir förvånad om hur Nordea yttrar sig om sina kunder !

12 januari 03  Under Brf debatt - Polisen  skyddar bankernas olagliga registrering över anställda  och kunder !

12 januari 03  Under Brf debatt - Ett par infallsvinklar om stängningen av öppen debatt i Svenska Dagbladet

12 januari 03  Under Brf debatt - Nordea måste sluta agera politiskt polis !

11 januari 03  Under FÖRETAGSSTÖLDEN - Cirkulationsbrev från Börje Ramsbro

11 januari 03  Under BLUFFPOKER - Utgått

11januari 03  Under Brf debatt - Till ordförande i Bankrättsföreningen Mats Lönnerblad

11 januari 03  Under Brf debatt - Dödsskallelistan eller åsiktsregistrering. Hans dalborg vad är skillnaden ?

11 januari 03  Under Brf debatt - Nordea sämst i klassen

11 januari 03  Under FÖRTALSREGISTER -  Förtalscitat nr 101 - 110  ur Nordeas "Svarta Lista"

10 januari 03  Under PRESSMEDDELANDE- Ny Bok - "Från bankkris till börskris"

10 januari 03  Under Brf debatt - Hans Dalborg - Hans Schedin ger sin syn på USA:s finansbyk !

10 januari 03  Under Brf debatt - Nordea prisas och får guldmedalj !

10 januari 03  Under Brf debatt - Bankerna måste sluta med sin olagliga registrering

10 januari 03  Under Brf debatt - "Hoppas kollegerna har cicilkurage"

10 januari 03  Under Brf debatt - "Mäklaren drabbas av bankens brister"

9 januari 03  Under DAGENS BOKTIPS - En bankdirektörs bekännelser

9 januari 03  Under LEDAREN 2 - Var tid har sina fiender !

9 januari 03  Under Brf debatt - Heder åt SVD-debattredaktion !

9 januari 03  Under MAKLARE - "Svindleriåtalet bygger på mened"

8 januari 03  Under FÖRETAGSSTÖLDEN - Utgått

8 januari 03  Under FÖRETAGSSTÖLDEN - Utgått

8 januari 03  Under FÖRETAGSSTÖLDEN - Utgått

8 januari 03  Under DEBATT 2 -  Guillou utmålades som aktiv terrorist

8 januari 03  Under LEDAREN 2 - "Valförlusten var självförvållad"

8 januari 03  Under Brf debatt - Den enskilda människan blir allt mindre

7 januari 03  Under FÖRETAGSSTÖLDEN - Utgått

7 januari 03  Under DEBATT 2 -  Kravet på m-ledningens avgång kvarstår

7 januari 03  Under Brf debatt - Banken - en pusselbit i korruptionspusslet

7 januari 03  Under Brf debatt - Bankerna - en del av överheten !

7 januari 03  Under Brf debatt - Begår Handelsbankens avtalsbrott ?

7 januari 03  Under DAGENS BOKTIPS - Den stora utmaningen


Till logghistorik
Klicka i bilden!


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida