[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Loggbok - del 18
Löpande notering över samtliga förändringar av innehållet på Bankrättsföreningens hemsida under tiden:
1 februari  2003 - 31 mars 2003.
Till dagsläget - klicka i bilden!


31 mars   Under BOLAGSSTÖLDHåkan Nordquist vs Joachim Posener

31 mars  03  Under Brf debatt Världens enklaste affärsidé

31 mars  03  Under Brf debatt Etik- och förtroendekommissionen får mycket att stå i !

31 mars  03  Under Brf debatt Trolleri eller kränkarregister ?

31 mars  03  Under Brf debatt Nordea-pampar, etik och moral.

30 mars  03  Under Brf debatt Vad tänker etik- och förtroendekommissionen göra åt alla upptäckta oegentligheter ?

30 mars  03  Under Brf debatt Etik och förtroendet raseras vid alla lögner, och bulvanuppdrag inom området bedrägerier !

30 mars  03  Under Brf debatt De skyldig måste straffas !

29 mars  03  Under Brf debatt Tips !

29 mars  03  Under Brf debatt Nu har Herr Åsbrink mycket att röja !

29 mars  03  Under Brf debatt Förtroendet för bankerna måste förbättras !

29 mars  03  Under Brf debatt Nordeas kapitaltäckningsrapporter måste betraktas som rena bluffen !

28 mars   Under LEDARSKAPMan skall vara rädd om sina vänner !

28 mars  03  Under Brf debatt Kapitaltäckningsrapporterna och rapportpliktiga enahandsengagemang borde ha offentliggjorts redan före statens ingripande i Nordea !

28 mars  03  Under Brf debatt De drabbade måste få upprättelse !

27 mars   Under BOLAGSSTÖLDYttrande från System 3R International AB

27 mars   Under BOLAGSSTÖLDBörje Ramsbro stämmer 3R Int. AB på 2.437.500 kronor

27 mars   Under BOLAGSSTÖLDElakt och fult spel från Håkan Nordquist

27 mars  03  Under Brf debatt Följderna av den ekonomiska registreringen är en daglig plåga för alla som drabbats !

27 mars  03  Under Brf debatt "Mörkläggarlandet"

27 mars  03  Under Brf debatt Återinför ämbetsmannaansvaret !

26 mars   Under ENTREPRENÖRENNedprioritering/bortfallet av Nuteks möjligheter till s.k. såddfinansieringen, är orsak till lågt nyföretagande

26 mars   Under LEDAREN 2En svindlande historia

26 mars  03  Under Brf debatt Hans Dalborg, Din adept Henrik von Krusenstjernas lögner, kräver omgående berättigade svar från dig !

26 mars  03  Under Brf debatt Hittills har Sten Heckscher inte gjort nånting alls !

26 mars  03  Under Brf debatt Undra på att folk blir sjuka, samhället är ju pestdrabbat !

25 mars  03  Under Brf debatt UC (Upplysningscentralen) har också ett hemligt register !

25 mars  03  Under Brf debatt Lär dig lite om demokrati, Hans Dalborg

25 mars  03  Under Brf debatt Den fd statliga banken Nordea har många frågor att besvara !

24 mars  03  Under Brf debatt Hans Dalborg, Nordea och staten

24 mars  03  Under Brf debatt Bra av Lars Traneflykt att vilja ge "Etik- och förtroendekommissionen" tydliga uppdrag !

23 mars 03  Under FÖRTALSREGISTERFörtalscitat nr 188 - 194  ur Nordeas "Svarta Lista"

23 mars  03  Under Brf debatt Tydligt jäv i Penserrättegången

23 mars  03  Under Brf debatt Etik- och förtroendekommissionen

23 mars  03  Under Brf debatt Frågan om sten Hecksers fortsatta legitimitet som landets högste polischef är berättigad !

22 mars 03  Under FÖRTALSREGISTER - Yttrande från kärande i mål nr T9569-01 ang. inställt editionsförhör

22 mars  03  Under Brf debatt Har S-regeringen satt munkavel på rikspolischefen ?

22 mars  03  Under Brf debatt Den svenska rättsstaten allvarligt hotad !

21 mars 03  Under ETIK OCH MORALBrev till Etik & Förtroendekommissionen

21 mars 03  Under DAGENS DIKT -  Fel man på fel plats !

21 mars  03  Under Brf debatt Jag vill först och främst gratulera till en intressant informationssajt

21 mars  03  Under Brf debatt Den svenska rättsstaten är allvarligt hotad !

21 mars  03  Under Brf debatt Hans Dalborg måste agera för att säkerställa förtroendet för Nordea

20 mars  03  Under Brf debatt Banditer och rövare har intagit Sverige !

20 mars  03  Under Brf debatt Nordea förtalar andra för att fria sig själv

20 mars  03  Under Brf debatt Sverige har politiska domstolar

20 mars  03  Under Brf debatt Allvarligt när välkända advokatfirmor försvarar skurkar !

19 mars   Under LEDAREN 2Staliga "skräpkreditföretagen" svindlade kunderna

19 mars  03  Under Brf debatt Att skada medborgare borde aldrig vara en banks primära uppgift !

19 mars  03  Under Brf debatt Nicklas krismakare

19 mars  03  Under Brf debatt Många rättsskandaler skulle avslöjas

19 mars  03  Under Brf debatt En "kommission" som utser sig själv blir sällan trovärdig

18 mars  03  Under Brf debatt Nu har vi fått en "regeringskommission"

18 mars  03  Under Brf debatt Hut går hem !

18 mars  03  Under Brf debatt Retriva och Securum bedrev olaglig verksamhet !

17 mars 03  Under FÖRTALSREGISTERFörtalscitat nr 176 - 187  ur Nordeas "Svarta Lista"

17 mars  03  Under Brf debatt Ärlighet och förtroende och öppenhet är grundpelare för samhällsekonomin.

17 mars  03  Under Brf debatt Dags att beivra Nordeas "Dödskalleregister" och "kreativa" bokföring under bankkrisen !

17 mars  03  Under Brf debatt "På rövaruppdrag i Skaraborg"

16 mars   Under LEDAREN 2Domare döljer brott i bank- och tvistemål

16 mars  03  Under Brf debatt Apropå frågan att kapitalister behöver moral

16 mars  03  Under Brf debatt Kompiskorruption på dagordningen !

16 mars  03  Under Brf debatt "Utan författningsdomstol ingen demokrati"

16 mars  03  Under Brf debatt Hans Dalborg skulle göra mest nytta , genom att genast avgå som styrelseordförande i Nordea !

15  mars  Under DEBATT 2 - Lagstiftning á la 1700-tal orsakar onödiga konkurser

15 mars 03  Under DAGENS BOKTIPS - Boom. krasch och kris

15 mars  03  Under Brf debatt Sverige står på katastrofens brant !

15 mars  03  Under Brf debatt En oberoende kommission måste tillsättas för att besvara frågan !

15 mars  03  Under Brf debatt "Jag vill göra nytta", säger hans Dalborg.

14 mars 03  Under FÖRTALSREGISTEREditionsförhöret i mål nr T9569-01 inställdes med kort varsel

14 mars  03  Under Brf debatt När blir Sverige befriat från sina plågoandar ?

14 mars  03  Under Brf debatt Rikspolischefen Sten Heckscher är skyldig att agera !

14 mars  03  Under Brf debatt Nordeas olagliga "dödsskallelista" är betydligt värre än bordelhärvan !

13 mars 03  Under FÖRTALSREGISTERKallelse till förhandling i editionsförhör i mål nr T 9569-01

13 mars 03  Under DAGENS DIKT -  Ligisterna från Nordea

13 mars  03  Under Brf debatt Under bankkrisen fick 60.000 friska företagare alla sina tillgångar konf9skerade av krisbankerna !

13 mars  03  Under Brf debatt Hans Dalborg, toppmamnen pekas ut - politiker, bankchef och landshövdingar !

13 mars  03  Under Brf debatt Skenet bedrar !

12 mars  03  Under Brf debatt För mycket makt under för lång tid korrumperar !

12 mars  03  Under Brf debatt Lås in skurkarna !

12 mars  03  Under Brf debatt Hans Dalborg som ser så snäll ut, kan väl inte vara elak ?

11 mars 03  Under FÖRTALSREGISTERFörtalscitat nr 167 - 175  ur Nordeas "Svarta Lista"

11 mars  03  Under Brf debatt Makten vill glänsa !

11 mars  03  Under Brf debatt Det handlar om långsiktighet kombinerat med talang och respekt för personal och kunder !

11 mars  03  Under Brf debatt Otillbörlig ryktesspridning !

10 mars   Under LEDAREN 2Sverige har politiskt styrda domstolar

10  mars  Under DEBATT 2 - Kapitalister behöver moral

10 mars  03  Under Brf debatt Svenske vikingen är vaken och gillar inte mygel och elände !

10 mars  03  Under Brf debatt Det är riktigt att både Gota Bank och Nordea var på "fallrepet" redan 1989

9 mars  03  Under Brf debatt Hans Dalborg - kapitalet var utnyttjat till 99% redan 1989 !

9 mars  03  Under Brf debatt Nu måste domstolarna agera på ett korrekt sätt !

9 mars  03  Under Brf debatt Rikspolischefen måste ta på stora stövlar och ge sig ut i skiten !

8 mars 03  Under DAGENS SNYTING referenten i mål T 9569-01 Carl R Nyström

8 mars  03  Under Brf debatt Fyll på Bankrättsföreningens skampåle !

8 mars  03  Under Brf debatt De olagliga registren är ännu värre !

8 mars  03  Under Brf debatt Nu måste domstolen ta ställning till Nordeas olagliga "dödsskalleregister"

7 mars 03  Under FÖRETAGSSTÖLDENHåkan Nordquists elaka och fula spel

7 mars 03  Under FÖRTALSREGISTERFörtalscitat nr 156 - 166  ur Nordeas "Svarta Lista"

7 mars  03  Under Brf debatt Om de helt lagliga registren är bedrövliga, hurudana är då de olagliga och kränkande "dödsskalleregistren ?

7 mars  03  Under Brf debatt Hans Dalborg, vi var tvungna att ta hänsyn till marknaden mars 1995 !

6 mars 03  Under DAGENS DIKT -  Tvätta Nordeas smutsiga byk !

6 mars  03  Under Brf debatt Återetablera regionala och självständiga banker !

6 mars  03  Under Brf debatt Datainspektionen borde ha ingripit för länge sedan !

5 mars 03  Under DAGENS BOKTIPS - Konsten att blåsa aktieägarna

5 mars  03  Under Brf debatt Hans Dalborg, olaglig verksamhet med era kränkande register utan demokratisk kontroll !

5 mars  03  Under Brf debatt Både Björn Eriksson och sten Heckser är ordentligt informerade om Nordeas olagliga dödsskalleregister !

5 mars  03  Under Brf debatt "Sossarna agerande stärkte hotbilden"

4 februari 03  Under FÖRTALSREGISTERFörtalscitat nr 143 - 155  ur Nordeas "Svarta Lista"

4 mars  03  Under Brf debatt Hans Dalborg, visst är det skakigt med robot 70 och de förfalskade slutanvändarintygen !

4 mars  03  Under Brf debatt Demokrati, historia och korruption

4 mars  03  Under Brf debatt Den svenska bankkrisen 1987 - 1993

3 mars  03  Under Brf debatt Finanskrisen 1992-1993

3 mars  03  Under DAGENS ROS Till hovrättsråden Per Urell, Bertil Ahnborg och Birgitta Widebeck samt till ombudet advokaten Carl-Johan Vahlen

3 mars  03  Under Brf debatt Aktieägare verkar inte intresserade av väsentliga etik- och moralfrågor !

3 mars  03  Under Brf debatt Bevis för politisk korruption

2 mars   Under LEDAREN 2SNS har blivit en kampanjorganisation

2 mars  03  Under DEBATT 2 - Har näringslivet kapitulerat ?

2 mars  03  Under Brf debatt Statssanktionerade brott !

2 mars  03  Under Brf debatt Lögner och bulvanuppdrag stärker inte aktieägarvärdet , Hans Dalborg !

2 mars  03  Under Brf debatt Bankerna använder sig av både olagliga och lagliga register för att kunna förtala anställda och kunder.

1 mars  03  Under Brf debatt Hans Dalborg borde genast få guldmedalj !

1 mars  03  Under Brf debatt Det är omdömeslöst att bedriva bankverksamhet och samtidigt dölja bokföringsbedrägerier !

1 mars  03  Under Brf debatt Sten Heckscher funderar på hur han skall göra för att slippa avgå som rikspolischef !

1 mars  03  Under Brf debatt Låt oss nu hoppas att rikspolischefen agerar

28 februari  03  Under DAGENS SNYTING Till fd rikspolischefen och nuvarande rikspolischefen Sten Heckser

28 februari  03  Under Brf debatt Instiftan av medalj

28 februari  03  Under Brf debatt Vad tänker rikspolischef Sten Heckscher på ?

28 februari  03  Under Brf debatt Hans Dalborg borde lära av Marcus Wallenberg !

28 februari  03  Under Brf debatt S-regeringen håller på med falskspel !

28 februari  03  Under Brf debatt "Bovarna förtjänar att hängas ut på Bankrättsföreningens skampåle !

27 februari 03  Under FÖRTALSREGISTERFörtalscitat nr 133 - 142  ur Nordeas "Svarta Lista"

27 februari  03  Under Brf debatt Det är dags för oss att göra upp ett register över alla bovar !

27 februari  03  Under Brf debatt Svenska domstolar vill inte höra talas om "likabehandlingsprincipen"

27 februari  03  Under Brf debatt Nordea plundrade sina kunder under bankkrisen

27 februari  03  Under Brf debatt Nordea måste ställas till svars !

27 februari  03  Under Brf debatt Varför låter inte Svenska  Dagbladet (SvD) lästarna bestämma temat för ektuella nätdebatter ?

26 februari  03  Under Brf debatt När tänker polis och åklagare vakna ?

26 februari  03  Under Brf debatt Olika syn på skadestånd

26 februari  03  Under Brf debatt 1980-talets glömda kapitaltäckningskrav !

26 februari  03  Under Brf debatt En dag skall det goda segra !

26 februari  03  Under Brf debatt Hans Dalborg följer vare sig lagen eller bankernas egna instruktioner !

25 februari 03  Under LEDAREN 2Regeringen hemligstämplar grova brott !

25 februari  03  Under Brf debatt Nordeas styrelseordförande hans Dalborg borde gå på kurs i etik hos Bankrättsföreningen

25 februari  03  Under Brf debatt Så borde det vara  !

25 februari  03  Under Brf debatt Nordea måste skynda på med att tvätta sin "smutsiga byk"!

24 februari 03  Under LEDAREN 2Brist på etik, moral och samhällsansvar

24 februari 03  Under DEBATT 2 - "Blindsystem som brister i ledarskap"

24 februari  03  Under Brf debatt www.ivarkreuger is now updated.

24 februari  03  Under Brf debatt Vet man det rätta, så göra man rätt

24 februari 03  Under DAGENS DIKT -  "Nordea värst i klassen"

18 februari  03  Under Brf debatt Hans Dalborg - kultur och etik borde vara det som förenar oss inom Europa !

18 februari  03  Under Brf debatt Nordeas banktillstånd borde omedelbart återkallas !

18 februari  03  Under Brf debatt Debattredaktören Johan Möller borde låta läsrna få initiera debatter !

17 februari 03  Under LEDAREN 2Mer än en halv miljon svenskar svartlistade !

17 februari  03  Under Brf debatt En kedja av lögner

17 februari  03  Under Brf debatt Mycket att göra !

17 februari  03  Under Brf debatt UC samarbetar med bankerna för att svartlista "obekväma" kunder !

16 februari 03  Under LEDAREN 2Vem bär ansvaret för bankkrisen ?

16 februari 03  Under ENTREPRENÖREN Att utveckla patent är banne mig ingen hobby!

16 februari  03  Under Brf debatt 580.000 svenskar är ekonomiskt svartlistade !

16 februari  03  Under Brf debatt Svenska Dagbladets arkiv för "Öppen Debatt" fungerar fortfarnde inte som utlovat !

16 februari  03  Under Brf debatt Nordeas kränkande "dödsskallelista"

15 februari 03  Under FÖRTALSREGISTERFörtalscitat nr 121 - 132  ur Nordeas "Svarta Lista"

15 februari  03  Under Brf debatt Hans dalborg har en del av svaren

15 februari  03  Under Brf debatt Domstolarna hotade oavhängighet

15 februari  03  Under Brf debatt Avslöjandena och rättsprocesserna fortsätter !

14 februari  03  Under Ivar Kreuger - "Kreuger - fursten i historiens första globala finansstat" - Länkad

14 februari  03  Under Brf debatt Rättssäkerheten satt ur spel

14 februari  03  Under Brf debatt Nordea har sett till att bankkrisen fortsätter !

14 februari  03  Under Brf debatt 580.000 svenskar svartlistade !

13 februari 03  Under LEDAREN 2Banker följer inte lagen om pantrealisation

13 februari  03  Under Brf debatt Vad händer med den "oberoende" kommissionen ?

13 februari  03  Under Brf debatt Tre små apor

13 februari 03  Under FÖRTALSREGISTERFörtalscitat nr 111 - 121  ur Nordeas "Svarta Lista"

12 februari 03  Under DEBATT 2 - Ska myndigheter få skada företag utan att behöva stå till svars ?

12 februari 03  Under LEDAREN 2Hur länge skall vi tillåta bankerna plundra sina kunder ?

12 februari  03  Under LEDARSKAP Mångfald i stället för enfald

12 februari  03  Under Brf debatt Förstör inte våra tillväxtmöjligheter !

12 februari  03  Under Brf debatt Nu måste "Dödsskallelistans" upphovsmän avslöjas !

11 februari  03  Under Brf debatt Frågorna måste besvaras nu !

11 februari  03  Under Brf debatt Nu måste Hans Dalborg bekänna färg !

11 februari  03  Under Brf debatt Ofattbart att en fd domare i Högsta domstolen (HD) tillåter sig förstöra bevis om brottsliga gärningar !

10 februari 03  Under LEDAREN 2Bankkrisens konsekvenser

10 februari 03  Under DEBATT 2 - "Sveriges ställning stärks"

10 februari  03  Under Brf debatt Hans Dalborg - tystnaden kontrolleras av Din adept Håkan Petrelius !

10 februari  03  Under Brf debatt Förstöra bevis är väl brott i sig ?

9 februari 03  Under LEDAREN 2Ta fram liken ur Nordeas gaderob

9 februari  03  Under Brf debatt Utredarna gjorde tvärtemot vad de borde !

9 februari  03  Under Brf debatt Angivarna måste ställas till svars

8 februari 03  Under LEDAREN 2Bankkrisen som slukade ettusenmiljarder kronor

8 februari  03  Under Brf debatt Angivarna är ett bra namn på registeransvariga

8 februari  03  Under Brf debatt Går det till så här ?

7 februari  03  Under Brf debatt Grattis Mats !

7 februari 03  Under DAGENS DIKT -  "Insnöade" Nordea

7 februari  03  Under Brf debatt Säkerhetstjänstkommissionen förstörde bevisen !

7 februari  03  Under Brf debatt Ljug i domstolen är vanligt förekommande

6 februari 03  Under DAGENS BOKTIPS - Bondfångare i fina kostymer

6 februari  03  Under Brf debatt Domstolarna får inte vara lekstugor !

6 februari  03  Under Brf debatt SAPOranerna har blivit vilda !

6 februari  03  Under Brf debatt De ansvariga för de olagliga registren har backat bit för bit

5 februari  03  Under Brf debatt Nu är polis och åklagare skyldiga att straffa de som ansvarar för de olagliga registren

5 februari  03  Under Brf debatt Hur är det att regera över ett folk, som svartmålas och ej får vara fritt ?

4 februari 03  Under DEBATT 2 - En annan väg till välstånd

4 februari  03  Under Brf debatt Den kränkande registreringen måste stoppas !

4 februari  03  Under Brf debatt Sover polis och åklagare ?

3 februari 03  Under LEDAREN 2"Från börskomet till konkurs"

3 februari  03  Under Brf debatt Svenska Dagbladet måste stå fast  vid sitt löfte

3 februari  03  Under Brf debatt Nu måste Hans Dalborg träda fram för att ta sitt rättmätiga straff !

2 februari 03  Under DAGENS BOKTIPS - Pressmeddelande

2 februari  03  Under Brf debatt Vi har inte glömt

2 februari  03  Under Brf debatt Dags att sätta punkt för förnekelsens epok

2 februari  03  Under Brf debatt Det ser illa ut för Svenska Dagbladets redaktion

1 februari  03  Under Brf debatt Det där avgjorde saken !

1 februari  03  Under Brf debatt Nu måste den "oberoende" utredningen komma igång ordentligt med sitt arbete

1 februari  03  Under Brf debatt Gruppstämning är under förberedelse !


Till logghistorik
Klicka i bilden!


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida