[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

ros1.gif (51118 byte)
Klickbild

Dagens ros..
tilldelas individer och företag  inom massmedia och rättsvårdande instanser som medverkar till att bank- och finanskrisen belyses och får ett rättsligt efterspel med upprättelse för de orättfärdigt drabbade.

Samtidigt uppmärksammar vi de som kämpar för yttrandefrihet i dessa politiskt känsliga frågor.

Jury:
Styrelsen för Bankrättsföreningen

Dagens ros den 20 februari 2004 överlämnas till:

Eva Joly och övriga inom Parisdeklarationen.
Vi stöder deras kamp, mot den ekonomiska och politiska makteliten, för att bekämpa korruption och brott mot mänskliga rättigheter.

Alla uppgifter om denna viktiga rörelse finns att läsa på:

www.declarationdeparis.org (på franska)
www.parisdeclaration.org (på engelska)

Styrelsen för Bankrättsföreningen


Dagens ros den 25 oktober 2003 överlämnas till:

biträdande finansminister Gunnar Lund, för att efter Mats Lönnerblads uppmärksammade debattartikel i Aftonbladet, uppmanat den nya chefen för Finansinspektionen, att omgående granska försäkringsbolagens koncern - interna affärer som affärerna mellan livbolag och moderbolag.

Granskningen skall vara klar före jul.

Styrelsen för Bankrättsföreningen


Dagens ros den 11 september 2003 överlämnas till:

journalisten Monica von Stedingk
för artikelserien i Sydsvenska Dagbladet om psykopater
Farliga chefer talas det tyst om
Många vittnar om dålig chefer
Psykopatiska chefer - Ensam har du inte en chans
Ny metod skall avslöja farlig chef

Styrelsen för Bankrättsföreningen


Dagens ros den 27 augusti 2003 överlämnas till:

Hovrättslagman Per Eriksson vid Hovrätten över Skåne och Blekinge
som under rubriken -"Rädda våra domstolar !"- tagit bladet från munnen och med all tydlighet redovisat hur illa ställt det är med det svenska domstolsväsendet och erkänner att Sverige har ett domstolsväsende, med politiskt styrda domare, som inte längre fungerar.

Styrelsen för Bankrättsföreningen


Dagens ros den 3 mars 2003 överlämnas till:

Hovrättsråden Per Urell, Bertil Ahnborg och referenten Hovrättslagmannen Birgitta Widebäck
som i Mål Nr T 5242-01, meddelad i Stockholm 2003-02-11 äntligen har fastställt att bankerna t o m förtalar och kränker sina kunder i de lagliga  register som sprids via bankernas eget kreditupplysningsföretag Upplysningscentralen UC Aktiebolag.

Dagens ros delas med advokaten Carl-Johan Vahlen på Legio Advokatfirma som företrätt käranden i detta mål i såväl tingsrätt som hovrätt.

Styrelsen för Bankrättsföreningen


Dagens ros den 2 december 2002 överlämnas till:

Länsförsäkringars Bank
för utmärkelsen till Årets Bank utsedd av Privata Affärer.

Styrelsen för Bankrättsföreningen


Dagens ros den 13 januari 2002 överlämnas till:

Göta Hovrätt
som begärde förhandsbesked från EG-domstolen beträffande personuppgiftslagen ( PUL )i  "Bodilfallet" för att få besked om PUL strider mot EG-rätten.

 I torsdags kom det första beskedet från generaladvokaten Antonio Tizzano i pul.gif (319953 byte) EG-domstolen som konstaterade att det inte kan anses straffbart att lägga ut uppgifter om en vaktmästare som vrickat foten. Domen från EG-domstolen kommer senare i höst.

Styrelsen för Bankrättsföreningen


Dagens ros den 13 januari 2002 överlämnas till:

ordförande i mål B 700-99, Rolf Nöteberg, och försvarsadvokaten Hans Strandberg
för en tålmodigt genomförd huvudförhandling under 30 förhandlingsdagar vid Stockholms tingsrätt under tiden den 10 november 2001 till 20 december 2001. Den avgivna "domen är ett rättsnöre för alla bankchefer" och avslöjar också hur illa  ledningen för krisbankerna bar sig åt under den svenska bank- och finanskrisen 1987 - 1993. 

BRF Styrelse

Dagens ros den 27 augusti överlämnas till:

Journalisterna Åke Askensten och Eivor Karlsson
för en sakligt och välformulerad artikel i Miljömagasinet och en talande video för TV City av fallet Börje Ramsbro och hans kamp för yttrandefrihet och demokrati inte minst på Internet

BRF Styrelse

Dagens ros den 12 juni 2001 överlämnas till:

Högsta domstolens ledamöter i mål B 293-00
som avgivet ett domslut i Europakonventionens och EG-rättens anda och ogillat Svea hovrätts fällande dom mot Börje Ramsbro, webbmaster Bankrättsföreningen.

BRF Styrelse

Dagens ros den 10 maj 2001 överlämnas till:

Lena Pettersson - Rapport SVT1
för ett belysande inlägg i Rapport den 9 maj 2001 om Personuppgiftslagen ( PUL ) som bl.a. avslöjade Datainspektionens dimmiga uppfattning om lagens tillämpning i motsats till de tydliga svaren som lämnades vid intervjun med journalisten Anders R. Olsson.

BRF Styrelse

Dagens ros den 4 april 2001 överlämnas till:

Riksdagsledamoten Siw Persson
för hennes mod att fortsätta sin kamp mot etablissemangets ovilja att kritiskt ganska ett sönderfallande rättsväsen och för att hon rakryggat står upp i Sveriges Riksdag och hävdar sina värderingar.

BRF Styrelse

Dagens ros den 18 mars 2001 till:

Justitieminister Thomas Bodström 
för beslutsamheten att genomdriva lagen om grupprättegång som erbjuder en - "Unik möjlighet att stärka svagas rätt"

BRF Styrelse

Dagens ros den 10 mars 2001 till:

Professor Per Henrik Lindblom 
för stödet till alla de som drabbas av obalansen mellan kapitalet och den enskilde medborgaren. Läs vidare - Hyckleri om grupprättegångar

BRF Styrelse

Dagens ros den 15 februari 2001 till:

Generaldirektör Ann-Christin Nykvist - 
Konkurrensverket 

för modet att stoppa giromonopolet för de "Fyras gäng". Läs vidare

BRF Styrelse

Dagens ros den 25 januari 2001 till:

Sveriges Pensionärsförbund och KG Scherman för boken "Den nya pensionen. En reform med stora problem." Läs vidare

BRF Styrelse

Dagens ros den 19 januari 2001 till:

Eva Dyrssen 
som har ägnat hela sitt liv åt att försöka rentvå sin farbror Ivar Krueger. Först nu har hon med hjälp av författarna Jan Gillberg och Lars - Jonas Ångström fått hjälp att avslöja både vem mördaren var och vilka som var honom behjälpliga. Tyvärr 68 år försent.

BRF Styrelse

Dagens ros den 25 november 2000 till:

Advokaterna Percy Bratt och Jan Södergren  
föräras Dagens Ros för artiklar i Europarättslig tidskrift om Europa konventionen och dess tillämpning i Sverige.

Se vidare rubrikerna: 
Europakonventionens tillämpning i det inhemska systemet
Axplock ur svensk tillämpning efter inkorporeringen av Europakonventionen 1995

BRF Styrelse

Dagens ros den 18 november 2000 till:

Högsta domstolen och hovrätten Skåne och Blekinge  
föräras Dagens Ros för att med beslutsamhet följt lagen och domaredens villkor i målet mot en felande domare.

Se vidare rubrikerna: 
Det finns gränser för rättegångsfel!

BRF Styrelse

Dagens ros den 17 november 2000 till:

Europadomstolen,  
föräras  Dagens Ros för ett domslut, som säkerställer fortsatt yttrandefrihet och rättvisa rättgångar för medborgarna inom Europa

Se vidare rubrikerna: 
Europadomstolen släpper inte greppet

BRF Styrelse

Dagens ros den 3 november 2000 till:

Helen Lindskog och Dagens industri,  
föräras  Dagens Ros för att ha uppmärksammat ett angeläget ämne i våra medmänskliga relationer.

Se vidare rubrikerna: 
"Tänd ett ljus för en kollega"

BRF Styrelse

Dagens ros den 27 oktober 2000 till:

Björn Blomqvist, Ekobrottsmyndigheten,  
föräras  Dagens Ros för att han i Dagens Industri uppmärksammat "den ekonomiska brottslighetens serviceorgan"

Se vidare rubrikerna: 
Samhället måste ta itu med "ekobrottens serviceorgan"

BRF Styrelse

Dagens ros den 14 oktober 2000 till:

Siw Persson och Kenth Skårvik (fp) 
föräras  Dagens Ros för en väl genomarbetad motion med förslag att tillsätta en kommission för att utreda orsaker till, kostnader för och efterverkningar från småföretagsdöden under bankkrisen 1990-1999.

Se vidare rubrikerna: 
Motion från Folkpartiet angående bankkrisen

BRF Styrelse

Dagens ros den 9 oktober 2000 till:

Sveriges Radio - P1 Ekonomi 12.05,
föräras  Dagens Ros tillsammans med reportern Hanna Holmquist och de tre partierna Centern, Kristdemokraterna och Vänstern för att ha uppmärksammat de  små företagens situation under bank- och finanskrisen och föreslår en kommission.

Se vidare rubrikerna: 
Det kan bli fråga om kompensation till småföretagen

BRF Styrelse

Dagens ros den 8 oktober 2000 till:

Åklagarmyndigheten i Stockholm,
föräras Dagens Ros efter att ha reagerat på framförd kritik i Alcalá-målet om jävig åklagare. 

Se vidare rubrikerna: 
En åklagare får inte vara jävig

BRF Styrelse

Dagens ros den 10 maj 2000 till:

HGB Media/Hans-Göran Björk
Brf Styrelse och alla drabbade bankkunder överlämnar Dagens ros till HGB Media/Hans-Göran Björk för initiativet och en väl genomförd konferens, som gav oss drabbade nytt hopp om upprättelse och ersättning.

BRF Styrelse

Dagens ros den 10 maj 2000 till:

HGB Media/Hans-Göran Björk
Brf Styrelse och alla drabbade bankkunder överlämnar Dagens ros till HGB Media/Hans-Göran Björk för initiativet och en väl genomförd konferens, som gav oss drabbade nytt hopp om upprättelse och ersättning.

BRF Styrelse

Dagens ros den 11 januari 2000 till:

Zendry Svärdkrona - Norrköpings Tidningar
BRF överlämnar Dagens ros till Zendry Svärdkrona, som uppmärksammade Datainspektionens brott mot personuppgiftslagen - Datainspektionen riskerar åtal av dömd.

BRF Styrelse


Dagens ros den 5 maj 1999 till:

Advokat Percy Bratt och Karin Ives
BRF överlämnar Dagens ros till advokaten Percy Bratt, som tydligt och sakligt upprättat överklagan till Svea hovrätt i databrottsmål nr B 262-98. En ros överlämnas också till assisterande medarbetaren Karin Ives.

BRF Styrelse


Dagens ros den 11 april 1999 till:

Annie Törner Ödman
BRF överlämnar Dagens ros till redaktören Annie Törner Ödman, Brännpunkt Svenska Dagbladet, för införande av insändare som belyser yttrandefrihet och demokrati på Internet.

BRF Styrelse


Dagens ros den 9 jan. 1999 till:

Sveriges Radio P1 - Vår grundade mening
Ett strålande radioprogam om de absurda konsekvenserna som personuppgiftslagen (PUL) för med sig för informationen på Internet.
Ett speciellt tack till redaktören Åke Pettersson, SR Malmöhus.

BRF Styrelse


Dagens ros den 9 jan. 1999 till:

Journalisten Christoph Andersson
För debattartikel i Dagens Nyheter den 7 jan. 1999 "Vid den elektroniska skampålen" och som medarbetare i "Vår grundade mening" P1 den 9 jan. 1999.

Rosen går också till kollegan Susanne Bertman för deras gemensamma insatser på hemsidan www.pul.nu för att sprida kunskap om Personuppgiftslagen - PUL.

BRF Styrelse


Dagens ros den 27 nov. 1998 till:

Debattredaktör Margareta Gandy
BRF överlämnar Dagens ros till Margareta Gandy, Dagens Industri, för att hon uppmärksammat rättssamhällets förfall och släpper fram debattartiklar som belyser problem:
- Fogdar och rådmän hjälper fifflare.
- Skydda företagen mot bankerna i nästa kris.
- Avgör extraknäck och bisysslor domsluten i rätten?

BRF Styrelse


Dagens ros den 25 nov. 1998 till:

Professor Clas Wihlborg
BRF överlämnar Dagens ros till Clas Wihlborg för ett sakligt debattinlag i Dagens Industri i ämnet - Skydda företagen mot bankerna i nästa kris.

BRF Styrelse


Dagens ros den 11 nov. 1998 till:

Dagens Industri och HD
BRF överlämnar Dagens ros till Högsta domstolen för ett klokt beslut och till journalisten Anna Sönne, Dagens Industri, för att ha uppmärksammat HD:s beslut.

BRF Styrelse


Dagens ros den 24 okt. 1998 till:

Sveriges Radio P1 - Vår grundade mening
BRF överlämnar Dagens ros till Crister Andersson för ett välgjort radioprogaram om personuppgiftslagen (PUL) i strävan att upplysa om lagens ofullständighet och otidsenliga form.

BRF Styrelse


Dagens ros den 5 sept. 1998 till:

Sveriges Radio P4 - Efter Tolv
BRF överlämnar Dagens ros till Hans Göran Björk för avslöjandet av Nordbankens hemliga rapport, vilken avslöjar att Nordbankens dåvarande ledning lurade regeringen för att tillskansa sig extra stöd för att rädda den krisdrabbade Nordbanken.

BRF Styrelse


Dagens ros den 18 maj 1998 till:

Linköpings tingsrätt
BRF överlämnar Dagens ros till domarna i målet Rami Sekhytan mot Kinda Sparbank som hade mod att döma efter lagboken och inte partiboken som bruklig är i bankmål.

BRF Styrelse


Dagens ros den 3 feb. 1998 till:

Anders R Olsson - Finanstidningen
BRF överlämnar Dagens ros till Anders R Olsson och Finanstidningen för belysning av datalagens inskränkning av grundlagens yttrandefrihet.

BRF Styrelse


Dagens ros den 27 januari 1998 till:

Ledningen för Tele2
Trots påtryckningar från särintressen har Tele2 åter öppnat porten till rättvisan och demokratiens sista utpost - BRF hemsida.

Ett stort tack för visad självständighet.

BRF Styrelse


Dagens ros den 19 januari 1998 till:

Anne-Marie Pålsson
BRF vill överräcka en ros till Anne-Marie Pålsson, nationalekonom vid Lunds Universitet, för visad civilkurage i TV1 programmet Summerat den 18 januari 1998.
Anne-Marie Pålsson uppmärksammar den rättslöshet som svenska bankkunder utsätts när bankerna misslyckas i sin rådgivning till kundkretsen. Anne-Marie Pålsson påtalar också den bristande kunskapen som råder hos bankfolk och jurister, vilket leder till att det är ytterst få bankkunder som får rätt i tvistemål mot bankerna.

BRF Styrelse


Dagens ros den 31 oktober 1997 till:

Bankkrisutredningen
BRF överräcker dagens ros till författaren till -Bankkrisutredningen -som på ett tydlig sätt redovisat orsaken till bank- och fananskrisen.

BRF Styrelse


Dagens ros den 13 oktober 1997 till:

Sveriges Radio, P1 Klarspråk
BRF överlämnar Dagens ros till P1 Klarspråk för Mats Lönnerblads inlägg - Har Göran Persson rent mjöl i påsen?

BRF Styrelse


Dagens ros den 28 september 1997 till:

Birgitta Öjersson - Avisen
BRF överräcker dagens ros till Birgitta Öjersson för en sammanfattande artikel om de ekonomiska konsekvenserna för finans- och bankkrisenkrisen - Bankkrisen kostar varje svensk 823 kr.

BRF uppmanar Birgitta och tidningen Avisen att sammanfatta en artikel över de totala kostnaderna sett ur ett socialekonomiskt helhetsperspektiv.

BRF Styrelse


Dagens ros den 26 september 1997 till:

Ulrika By - Dagens Nyheter
BRF överräcker dagens ros till Ulrika By för artikel om arbetssituationen vid Stockholms tingsrätt - Enkelt mål tog fyra år - 7000 tvistemål på hög.

BRF uppmanar Dagens nyheter att fortsätta studien av domstolar då rättsväsendet är på väg att kolapsa.

BRF Styrelse


Dagens ros den 3 september 1997 till:

TV2 Striptease
BRF överräcker dagens ros till Striptease-teamet som avslöjat den giriga domarkåren inom Högsta domstolen.

Utsträck grävandet till Hovrätterna där samma dubbelmoral och girighet kan finnas.

BRF Styrelse


Dagens ros den 1 juli 1997 till:

Hovrätten för västra Sverige
BRF överräcker dagens ros till kammaråklagare Gunnar Andersson och domarkåren vid Hovrätten för västra Sverige som visat kurage att döma bankdirektörer för grova brott.

BRF Styrelse


Dagens ros den 18 juni 1997 till:

DN - 8 av 10 ekobrott avskrivs
BRF överlämnar dagens ros till journalisterna Ewa Stenberg och Hans Olsson, Dagens Nyheter den 18 juni 1997, för ett undersökande reportage om - De sumpade ekobrotten.

BRF Styrelse


Dagens ros den 17 maj 1997 till:

TV 2 - Att göra en medborgare galen
Bogdan Dubajic, supportergruppen, filmteamet och TV 2 får mottaga dagens ros.
Förhoppningvis inser Sparbankens inkompetenta direktörer att kompisskapet inte räcker som skydd mot alla dumheter.

BRF Styrelse


Dagens ros den 30 april 1997 till:

Sveriges Radio, P1 Studio Ett!
Ett stort tack till medarbetarna på Sveriges Radio P1 Studio Ett som nagelfar bankernas tvivelaktiga affärer.

Vi är hundratusentals bankkunder som drabbats till följd av bankdirektörernas bristande moral och etik.

Era insatser ger oss en strimma av hopp att rättvisa slutliga skall skipas och de drabbade få upprättelse och ersättning.

Fortsätt era granskningar med exempel från drabbade bankkunder så att allmännheten förstår vidden av bankkrisen och dess följder för samhällsutvecklingen.

BRF Styrelse


Dagens ros den 8 april 1997 till:

Aftonbladet, Per M Eriksson
Styrelsen för Stiftelsen mot Nordbanken överlämnar dagens ros till Per M Eriksson som på ett sakligt sätt framfört stiftelsen strävanden och bankkundernas problem med bankerna i artikel - Vi ska rensa bankträsket - via Internet.

BRF Styrelse


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida