[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Loggbok - del 19
Löpande notering över samtliga förändringar av innehållet på Bankrättsföreningens hemsida under tiden:
1 april 2003 - 30 april 2003.
Till dagsläget - klicka i bilden!


30 april   03 Under LEDAREN 2Högsta rätt blir högsta orätt

30 april  03  Under Brf debatt Kontrollmyndigheterna hjälper till att dölja maktmissbruk !

30 april  03  Under Brf debatt Landsföräderi !

30 april  03  Under Brf debatt Öppet brev till Högsta domstolen

29 april  03  Under Brf debatt Man kan inte springa ifrån sitt ansvar !

29 april  03  Under Brf debatt Stockholms tingsrätt har politiskt korrumperade domare

28 april   03 Under LEDAREN 2"Det dånar uti rättens krater"

28 april  03  Under Brf debatt Hans Dalborg - är Din uppgift enbart mörkläggning av fakta ?

28 april  03  Under Brf debatt Sover svenska domstolar ?

28 april  03  Under Brf debatt Försvaret av kapitalism får inte bara bli en läpparnas bekännelse !

27 april   03 Under LEDAREN 2Man måste kunna lita på långivaren !

27 april  03  Under Brf debatt Dubbelbössa

27 april  03  Under Brf debatt Upphovsmännen måste straffas !

27 april  03  Under Brf debatt Parterna måste börja rensa i leden

26 april   03 Under LEDAREN 2Vargen och lammet

26 april   03 Under DEBATTARTIKLAR II Kreditgarantiförening billigare än kreditförsäkring

26 april  03  Under Brf debatt Varför följer myndigheterna inte domstolsbeslut ?

26 april  03  Under Brf debatt "Olagligt ministerstyre"

26 april  03  Under Brf debatt Rikspolischefen Sten Heckscher bör agera eller avgå !

25 april  03  Under Brf debatt Barn förstår vad som är rätt och fel

25 april  03  Under Brf debatt Kör ut patrasket !

25 april  03  Under Brf debatt Ministeraffärer

24 april   03 Under DEBATTARTIKLAR II Regeringen spelar högt med småföretagens pengar

24 april 03  Under DAGENS BOKTIPS - Mörkläggarlandet

24 april  03  Under Brf debatt Lyssna på barnen. De har svaret

24 april  03  Under Brf debatt Riksdagen stiftar lagar utan att utreda konsekvenserna

24 april  03  Under Brf debatt I praktiken saknar Moderaterna politiska mål

23 april   03 Under LEDAREN 2Rättvisans kvarnar mal långsamt

23 april  03  Under Brf debatt Ingen har förmått visa någon skillnad mellan S och M

23 april  03  Under Brf debatt Vem stiftar lagarna i Sverige ?

23 april  03  Under Brf debatt Moderaterna måste skaffa sig en bättre filosofi !

22 april 03  Under DAGENS BOKTIPS - Att välja rätt väg

22 april  03  Under Brf debatt Moderaterna behöver nya väljare !

22 april  03  Under Brf debatt Bankkrisens upprinnelse

22 april  03  Under Brf debatt Offentliggör förtalsregistren !

21 april   03 Under LEDAREN 2Varför ljuger Bo Lundgren om bankkrisen ?

21 april  03  Under Brf debatt Vad var orsaken till bankernas obestånd ?

21 april  03  Under Brf debatt Öppna de hemliga arkiven !

21 april  03  Under Brf debatt "övergrepp i rättssak"

20 april   03 Under LEDAREN 2Varför går ansvariga fria ?

20 april  03  Under Brf debatt Svenska banker vill inte höra talas om oskäliga avtalsvillkor mot konsument !

20 april  03  Under Brf debatt Allt plundrades från oss !

20 april  03  Under Brf debatt Demokratin har skadats

19 april   03 Under LEDAREN 2Statens intresse går före rättvisan i Sverige !

19 april  03  Under Brf debatt I Praktiken blev Bo Lundgren fockad

19 april  03  Under Brf debatt Nordea och Hans Dalborg struntar i företagsamheten !

19 april  03  Under Brf debatt Den stulna egendomen måste återställas

18 april 03  Under DAGENS BOKTIPS - Kriget mellan dem som har och dem sin inte har

18 april 03  Under DAGENS DIKTDikt tillägnad Anita och Verner Nilsson

18 april  03  Under Brf debatt "Ondskan hyllas men de oskyldiga får lida"

18 april  03  Under Brf debatt Hans Dalborg - det var glädjande att Du lyssnar och har förståelse !

18 april  03  Under Brf debatt Bo Lundgrens fall

17 april   03 Under LEDAREN 2Ett statsfinansiellt moras

17 april  03  Under Brf debatt Bankerna tillämpar oskälig avtalsvillkor !

17 april  03  Under Brf debatt Dags för Hans Dalborg att bryta tystnaden !

17 april  03  Under Brf debatt I Pandoras ask finns alltid hoppet kvar !

16 april   03 Under DEBATTARTIKLAR II Bankerna skräms av förmånsrätten

16 april   03 Under LEDAREN 2Regeringen försvarar oskälig avtalsvillkor !

16 april  03  Under Brf debatt Etik & förtroendekommissionen skall naturligtvis fördjupa sig i historiken !

16 april  03  Under Brf debatt Bo Lundgren satte alla lagar ur spel !

16 april  03  Under Brf debatt "Att ensidigt låta makten, tystnaden och bedrägeriet gå före etiken"

15 april   03 Under LEDAREN 2"Fri" bevisvärdering kan inte ersätta rättsregler !

15 april  03  Under Brf debatt Missa inte den regionala utvecklingen !

15 april  03  Under Brf debatt Nu måste Hans Dalborgs svindlerier utredas !

15 april  03  Under Brf debatt I Sverige rådde planekonomi under bankkrisen !

14 april  03  Under Brf debatt "Dödsskalleregistret" består av skvaller av värsta sort !

14 april  03  Under Brf debatt Fördelen med Etik & förtroendekommissionen är att den fd finansministern Erik Åsbrink redan är väl insatt i att en fördjupad analys är nödvändig !

14 april  03  Under Brf debatt Ambassadör Malmgren hade helt rätt i sin förstudie

13 april   03 Under LEDAREN 2Bankerna krossar, kränker och förtalar !

13 april  03  Under Brf debatt I Sverige tillämpas "fri" bevisprövning i stället för grundläggande rättsregler

13 april  03  Under Brf debatt Orsaken till problemen var att krisbankerna, med Gota Bank och Nordea i spetsen, var på obestånd

13 april  03  Under Brf debatt Det är skillnad på objektiva fakta och subjektiva "tyckanden"

12 april  03  Under Brf debatt Dags att Etik & förtroendekommissionen går vidare med en fördjupning av ambassadör Kurt Malmgrens förstudie

12 april  03  Under Brf debatt Svar till Mats Lönnerblad

12 april  03  Under Brf debatt Etik och förtroendekommissionens uppgift är att rensa här, i Sverige !

12 april  03  Under Brf debatt Det är genom att förtala och kränka som Nordea vinner fördelar i rätten !

11 april   03 Under LEDAREN 2Missbruk av avtalsvillkoren

11 april  03  Under Brf debatt Dubbel konkursfördel för Nordea genom att konkurrensbegränsa med kränkarregister

11 april  03  Under Brf debatt Onödigt att resa till USA, när det gäller att återställa förtroendet för bankerna  i Sverige !

11 april  03  Under Brf debatt Erik Åsbrink har vänt på problemställningen

11 april  03  Under Brf debatt Tips om läsvärd hemsida

10 april  03  Under FÖRTALSREGISTER Beslut om att icke medge editionsförhör i mål nr T 9569-01

10 april  03  Under Brf debatt Erik Åsbrink borde hålla sig hemma !

10 april  03  Under Brf debatt De inblandade i "dödsskalleregistret" måste straffas

10 april  03  Under Brf debatt Etik- och förtroendekommissionen behöver hjälp !

9 april   03 Under LEDAREN 2Bankerna begår brott - ostraffat !

9 april  03  Under Brf debatt Medborgarnas kunskap är landets mest betydelsefulla  tillgång !

9 april  03  Under Brf debatt Moderaterna införde planhushållning under bankkrisen

9 april  03  Under Brf debatt -"Det var socialisternas politik under 1980-talet som skapade inflationsbubblan"

8 april  03  Under Brf debatt Huvudfienden är socialisterna

8 april  03  Under Brf debatt "Öppna byken och vädra ut den unkna stanken"

8 april  03  Under Brf debatt Nationaliserad egendom

7 april 03   Under BOLAGSSTÖLDAdvokat Hans Bagners "vinnande koncept" i tvistemål

7 april 03  Under DAGENS BOKTIPS - Ankorna i (b)ankdammen

7 april  03  Under Brf debatt Därför kan man inte lita på Moderaterna

7 april  03  Under Brf debatt Krisbankerna fick Bo Lundgrens tillstånd att krossa företagen !

7 april  03  Under Brf debatt Nordeas huvudproblem ligger i att man ännu inte redovisat bankkrisens händelseförlopp

6 april   03 Under DOMSTOLAR IIEgendomsskyddet enligt konventionen i ett skatterättsligt perspektiv

6 april   03 Under LEDAREN 2Varför litar så få på Moderaterna ?

6 april  03  Under Brf debatt Den före detta Moderatledaren och fd "bankministern" Bo Lundgren åsidosatte folkrätten under bankkrisen !

6 april  03  Under Brf debatt Bra idé att bjuda in etik- och förtroendekommissionen för att granska Hans Dalborgs olika "skumraskaffärer" !

6 april  03  Under Brf debatt "Återupprätta rättsstaten"

6 april  03  Under DEBATT 2 - Få litar på Moderaterna

5 april 03   Under BOLAGSSTÖLDUtgått

5 april 03   Under BOLAGSSTÖLDUtgått

5 april   03 Under LEDAREN 2Misstag under bankkrisen fällde Lundgren !

5 april  03  Under TIDNINGSARTIKLAR Var glad att ni blir av med Bo Lundgren !

5 april  03  Under Brf debatt Etik- och förtroendekommissionens inställning till debatt är bra för vår dynamiska tillväxtutveckling !

5 april  03  Under Brf debatt Överheten vill göra oss livegna

5 april  03  Under Brf debatt I stället för att straffa, försöker man med hjälp av politiskt korrumperade domare, dölja bankernas brott !

4 april  03  Under Brf debatt Skicka gärna in handlingarna

4 april  03  Under Brf debatt Politisk kompiskorruption gör att ingen agerar !

4 april  03  Under Brf debatt Skicka gärna in handlingarna

4 april 03  Under DAGENS DIKT -  En glad nyhet !

3 april   03 Under LEDAREN 2Ett välkommet besked !

3 april  03  Under DEBATT 2 - "Misstag vid tillträdet fällde Lundgren"

3 april  03  Under Brf debatt Vårdslös kreditgivning

3 april  03  Under Brf debatt Straffa registeransvariga !

3 april  03  Under Brf debatt Varför ryter ingen till ?

3 april  03  Under Brf debatt Etik- och förtroendekommissionen vill föra en dialog - egna villkor

2 april  03  Under Brf debatt Hög tid att dra lärdom av etik & förtroende- kommissionens inställning till kommunikation

2 april  03  Under Brf debatt Dags att lägga ner "surdegen" Nordea och skapa ett nät av regionala banker !

2 april  03  Under Brf debatt "Brott mot etik och moral"

1 april 03  Under DAGENS BOKTIPS - Skingra dimridåerna kring bankkrisens år !

1 april  03  Under Brf debatt Nordeas styrelse måste ta bankens uppgifter på allvar !

1 april  03  Under Brf debatt Gota Bank och Nordea "trollade bort" sina förluster !


 

Till logghistorik
Klicka i bilden!


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida