[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

lagboken.jpg (24307 byte) Svenska domstolar II
Tolkar domarkåren SVERIGES RIKES LAG  endast från utsidan och låter den gälla endast till förmån för den RIKE ?  Var finns annars förklaringen till att domstolarna oftast dömer till den rikes fördel? EG-rätten och Europakonventionen lyser med sin frånvaro i svenskt rättsväsen !
Med rubriken enligt nedan ger vi en bild av det svenska rättssystemets problem.

Redaktionen
Bankrättsföreningen


Inför avdragsrätt för rättegångskostnader - Stefan Hallbäack

Grupptalan ger inte bästa konsumentskyddet - Axel Calissendorff

Säker rättsprocess stoppar utpressning - Robert Nordh och Marie Sälmark

Grupptalan stärker individens ställning -  Stefan Bessman och Fredrik Malm

Ingen lag om grupptalan på gång -  Peder Hammarskiöld, Ylva Lindquist, Jan-Erik Svensson, Magnus Hellesylt och Dr Klaus Günther

Samhället behöver rättshaveristerna -  Johan Segerholm

Grupptalan nytt KO-vapen -  Peter Bratt och Jakob Bryntesson

Tid för eftertanke -  Dagens Huvudledare DN

Att finna en domares extraknäck -  Fredrik Laurin

Ska svenska företag förlora miljoner på felaktiga domar? -  Franciska Pettersén och Helena Wiklund Persson

Nordbanken och polisen har mosat en människa -  Carlösten Nordmark

De flesta säger ja till prövningstillstånd -  Hans Hellberg

Rättssäkerheten som försvann -  DN Ledare

Varför är det bara Sverige som har rättshaverister ? -  Gunilla Edelstam

"Sätt Persson & Co i fängelse"  -  Tor Bergman

Så här kan Sverige värna sina grundlag -  DI Ledare

Inför avdragsrätt för rättegångskostnader - Stefan Hallbäck
Grupptalan ger inte bästa konsumentskyddet - Axel Calissendorff
Början till en författningsdomstol - Jacob Palme
Vi får inte offra rättsstaten ! - Camilla Ingman-Fulton, Johan Sjöström och Malin Henriksson
Edendomsskyddet enligt konventionen i ett skatterättsligt perspektiv - Jan Thörnhammar
Ny praxis för menedsmål i domstolen - Mats Lönnerblad
Svenskt och europeiskt rättssystem - Walter Kölzer
Bankerna följer inte lagen om pantrealisation - Mats Lönnerblad
Rädda våra domstolar ! - Per Eriksson
Förnya våra domstolar ! - Walter Kölzer
Rättsväsendet blöder - Johan Hirschfeldt
Rättstat i upplösning - Flera
Så formas rättsväsendet - Hans-Jörgen Andersson och Sigurd Heuman
Så deformeras rättsväsendet - Walter Kölzer
Domstolarnas oberoende ? - Lennart Hane
Domstolsfrågan måste bli mer politisk - Håkan Lavén
Domstolsfrågan måste bli mer demokratisk - Walter Kölzer
Cynisk samordningsiver - Hans Ragnemalm och Per Anclow
Falskhet i lyxförpackning - Walter Kölzer
Så får inte en slipsten dras - Walter Kölzer
Domstolsväsendet skall krympas - Thomas Bodström
Rättsstaten i opinionsbildning och censur - Walter Kölzer
Domardebatten - fortsättning följer - Walter Kölzer
Klassdomstolen ! - Lennart Hane
Förfallet inom det svenska rättsväsendet - Walter Kölzer
Politik i juridiken ? - Walter Kölzer
Brott och straff / Rätt och orätt - Walter Kölzer
Kommunism på kontrakurs med juridik - Lennart Hane
Öppet brev till Thomas Bodström - Walter Kölzer
Ulv i fårakläder - Lennart Hane
Censur i SvD. Slaktbänk i Brf - Walter Kölzer
Svenska domare följer inte lagen - Mats Lönnerblad


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida