[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Loggbok - del 26
Löpande notering över samtliga förändringar av innehållet på Bankrättsföreningens hemsida under tiden:
1 februari. 2004 - 31 mars 2004.
Till dagsläget - klicka i bilden!


31 mars 04  Under BOLAGSPLUNDRING - Godsägarna lade beslag på lantbrukarsonens egendom

31 mars 04  Under Brf debatt - Bo Lundgren är sidsteppad

31 mars 04  Under Brf debatt - Visst är det skillnad på äpplen och päron!!!

31 mars 04  Under Brf debatt - Upphovsmännen till "kränkarregistret"

30mars 04 Under DAGENS BOKTIPS - Nollkoll på fifflare och fuskare

30 mars 04  Under Brf debatt - David mot goliat

30 mars 04  Under Brf debatt - Klargör historiska frågtecken

29 mars 04  Under BOLAGSPLUNDRING - Stölden gav familjen Nordquist över 150 miljoner kronor - uppdaterad

29 mars 04  Under Brf debatt - Tidningarna har varit snälla mot Bo Lundgren

29 mars 04  Under Brf debatt - Heder åt Ayn Rands person och idé

29 mars 04  Under Brf debatt - Ayn Rands bok borde läsas av hela regeringen

27 mars 04  Under TIDNINGSARTIKLAR - Rip off (slita av, stjäla)

27 mars 04  Under Brf debatt - Några synpunkter på värdet av etik

27 mars 04  Under Brf debatt - Varning Nordea

26 mars 04  Under TIDNINGSARTIKLAR - Dravel att börja diskutera etikfrågor nu

26 mars 04 Under DAGENS BOKTIPS - Off the record

26 mars 04  Under Brf debatt - Det är skillnad på äpplen och päron...

26 mars 04  Under Brf debatt - Man behöver inte vara journalist för att komma med skarpa synpunkter

25 mars 04  Under Brf debatt - Dags att granska Nordeas (Gamla Nordbankens) bokföring under den svenska bankkrisen (1987 - 1993)

25 mars 04  Under Brf debatt - Attention GD Stefan Strömberg, Domstolsverket

25 mars 04  Under Brf debatt - Svenska myndigheter tar inte sitt ansvar

25 mars 04  Under Brf debatt - Sverige saknar rättssäkerhet

24 mars 04  Under Pressmeddelande - Anmälan till Europeiska Kommissionen

24 mars 04  Under Brf debatt - Han gjorde det igen..

24 mars 04  Under Brf debatt - Etik- och förtroendekommissionens arbete borde naturligtvis resultera i en oberoende kommission

24 mars 04  Under Brf debatt - Dimridåer för att dölja domvillor...

23 mars 04  Under Brf debatt - All aktning för Guillou !

23 mars 04  Under Brf debatt - Domstolsfel ska rättas !

23 mars 04  Under Brf debatt - Lagstiftningen finns redan

23 mars 04  Under Brf debatt - Moderaterna borde ha försvarat egendomsrätten under bankkrisen

22 mars 04  Under TIDNINGSARTIKLAR - Sextiotusen företagare i kampen mot bankerna

22 mars 04  Under Brf debatt - Yrkeskoder är nödvändigt för en dynamisk och demokratisk framtid

22 mars 04  Under Brf debatt - Lägg om kursen när det gäller övergångsreglerna för nya EU-medlemmar

22 mars 04  Under Brf debatt - De moderata politikerna..

20 mars 04 Under DAGENS BOKTIPS - Sveriges utveckling från folkhem till fattigstuga

20
mars 04  Under Brf debatt - Bryt monologen genom att låta debattörerna svara för sin åsikt

20 mars 04  Under Brf debatt - Man måste kunna stå för sina åsikter

20 mars 04  Under Brf debatt - Replik till Svenska Dagbladet

19 mars 04  Under LEDAREN 3 - Rånmord

19 mars 04  Under Brf debatt - Oseriösa debattörer är namnlösa

19 mars 04  Under Brf debatt - Lönsamt brott

19 mars 04  Under Brf debatt - Svar från Svenska Dagbladet

18 mars 04  Under LEDAREN 3 - Mardrömsland för företagare

18 mars 04  Under DOMSTOL II - Svenska domstolar följer inte lagen

18 mars 04  Under Brf debatt - Riv brandväggen..

18 mars 04  Under Brf debatt - Rak fråga till Svenska Dagbladet

17 mars 04  Under BOLAGSPLUNDRING - Tvivelaktigt referentbyte i mål nr T7-109-95

17 mars 04  Under LEDAREN 3 - Moderaternas ekonomiska politik

17 mars 04  Under Brf debatt - Handelsbanken förfalskade Skandia-ärende

17 mars 04  Under Brf debatt - Skrota Domstolsverket

16 mars 04  Under BOLAGSPLUNDRING - Konflikträdsla i kammarrätten

16 mars 04  Under Brf debatt - Attention GD Stefan Strömberg

16 mars 04  Under Brf debatt - Dags att granska Nordeas (Gamla Nordbankens) bokföring under den svenska bankkrisen (1987 -1993)

16 mars 04  Under Brf debatt - Svenska myndigheter tar inte sitt ansvar

15 mars 04  Under LEDAREN 3 - Bankinspektionen hade nollkoll på bankkrisen

15 mars 04  Under Brf debatt - Nordeas obskyra affärskultur

15 mars 04  Under Brf debatt - Lögn blir sanning

15 mars 04  Under Brf debatt - Finansinspektionen undanhåller sanningen

15 mars 04  Under Brf debatt - Tillsynen över rättsväsendet fungerar inte

14 mars 04  Under Brf debatt - Ljuger Finansinspektionen ?

14 mars 04  Under Brf debatt - Domstolsverket och justitieministern

14 mars 04  Under Brf debatt - Vänd på siffrorna

13 mars 04  Under TIDNINGSARTIKLAR - Bryt maktstrukturen

13 mars 04  Under LEDAREN 3 - Med snaran om halsen

13 mars 04  Under Brf debatt - Replik till Mats Lönnerblad

13 mars 04  Under Brf debatt - Man kan inte få svensk rättvisa utomlands

12 mars 04  Under LEDAREN 3 - Utvecklingen har sprungit ifrån domarutbildningen

12 mars 04  Under BOLAGSPLUNDRING - Första Banken bjöd på en björntjänst

12 mars 04 Under DAGENS DIKT - En vårdikt tillägnad Hans Dalborg, och andra skurkaktiga bankdirektörer

12 mars 04  Under Brf debatt - Den första analysen är redan gjord

12 mars 04  Under Brf debatt - Ingenting!

11 mars 04  Under DEBATT 2 - Lås upp domarskrået

11 mars 04  Under Brf debatt - Bankernas övertramp

11 mars 04  Under Brf debatt - Vad gör domstolsverket för dem som lidit rättsförluster ?

11 mars 04  Under Brf debatt - Bankkrisen kallar jag inte för marginell parantes

11 mars 04  Under Brf debatt - Brotten har ännu inte undersökts

10 mars 04  Under BOLAGSPLUNDRING - Stölden gav familjen Nordquist över 150 miljoner kronor

10 mars 04  Under Brf debatt - Handelsbanken och Nordea har ett betydande ansvar att kommissionens arbete påbörjas omedelbart !

10 mars 04  Under Brf debatt - Dölj inte rättskrisen med bankkrisen

10 mars 04  Under Brf debatt - Bevisen hur bankkrisen startade finns redan

9 mars 04  Under BOLAGSPLUNDRING - Totalt okunnig om banklagstiftning

9 mars 04  Under TIDNINGSARTIKLAR - Jakten på den försvunna tillväxten

9 mars 04  Under DEBATT 2 - Finanskrisen måste ses i sitt perspektiv

9 mars 04  Under Brf debatt - Moderaternas misslyckande

9 mars 04  Under Brf debatt - En tredjedel av Moderata väljarna har lämnat partiet i protest

8 mars 04  Under BOLAGSPLUNDRING - Varning för familjen Nordquist

8 mars 04  Under TIDNINGSARTIKLAR - Myndighet vill inte rätta sina misstag

8 mars 04  Under Brf debatt - Vet inte domare vad som står i lagen om skadestånd?

8 mars 04  Under Brf debatt - Den Moderata skatteomläggningen

8 mars 04  Under Brf debatt - Nordeas kränkarregister måste beivras

5 mars 04  Under LEDAREN 3 - "La loi des juges" (domarnas lag)

5 mars 04  Under Brf debatt - Vid vägran av bedrägerier i svenska Handelsbanken finns ingen gräns för etik

5 mars 04  Under Brf debatt - Sverige saknar respekt för egendomsrätten

5 mars 04  Under Brf debatt - Momsåterbäringen måste återbetalas till makarna Anita och Verner Nilsson

4 mars 04  Under Brf debatt - Det enda staten behöver göra för att gagna världshandeln

4 mars 04  Under Brf debatt - Varför går man emot sina egna regeringsråd ?

4 mars 04  Under Brf debatt - Orsakerna till den svenska bankkrisen 1987 - 1993 är fortfarande inte utredda

3 mars 04  Under TIDNINGSARTIKLAR - Nollkoll på grundlagar och avtal

3 mars 04  Under TIDNINGSARTIKLAR - PRV varken hotar eller beslagtar

3 mars 04  Under Brf debatt - Kan världshandeln styras via globallagstiftning ?

3 mars 04  Under Brf debatt - Regionala investeringsbanker, regionala börser och mötesplatser

3 mars 04  Under Brf debatt - Rättslösheten uppstår när lagarna inte följs

2 mars 04  Under LEDAREN 3 - Myndigheterna vill inte rätta sina misstag

2 mars 04  Under Brf debatt - Vad är det månne som luktar ?

2 mars 04  Under Brf debatt - Fega politiker får inga vackra valsegrar

2 mars 04  Under Brf debatt - Valförlusten berodde på den valhänta hanteringen av den svenska bankkrisen

1 mars 04  Under LEDAREN 3 - Moderaternas misstag

1 mars 04 Under DAGENS BOKTIPS - Är människan en uppblåst bakterie ?

1 mars 04  Under Brf debatt - Moderaterna förlorar val efter val

1 mars 04  Under Brf debatt - Var skatterna bakgrunden?

1 mars 04  Under Brf debatt - I Sverige går politik före rätt

1 mars 04  Under Brf debatt - Den svenska rättvisan måste sökas utomlands

28 februari 04  Under TIDNINGSARTIKLAR - PRV används för att knäcka företagare

28 februari 04  Under Brf debatt - Vi måste göra något

28 februari 04  Under Brf debatt - Låt oss slippa delstatliga banker

28 februari 04  Under Brf debatt - Utvecklingsländer gynnas av globaliseringen

27 februari 04  Under DEBATT 2 - Skatter för andras behov

27 februari 04  Under Brf debatt - Vilken kris i världshandeln ?

27 februari 04  Under Brf debatt - Moderata "misstag"

27 februari 04  Under Brf debatt - Rättvisa och reglerad världshandel

26 februari 04  Under Brf debatt - Statliga monopol bäddar för korruption och maktmissbruk

26 februari 04  Under Brf debatt - Kapitalistiska monopol

26 februari 04  Under Brf debatt - Svenska banker struntar i lagen om pantrealisation

25 februari 04  Under LEDAREN 3 - Ett ruttet system

25 februari 04  Under Brf debatt - Kapitalistiska monopol

25 februari 04  Under Brf debatt - Säg nej till kränkarregister !

25 februari 04  Under Brf debatt - Bank som skjuter kunder i sank

24 februari 04  Under LEDAREN 3 - Med makt att förändra

24 februari 04  Under Brf debatt - Summering

23 februari 04  Under Brf debatt - Det politiska ansvaret ligger hos regeringen

23 februari 04  Under Brf debatt - Sveriges bankrutt är nära förestående

23 februari 04  Under Brf debatt - Sverige behöver ett nytt politiskt ledarskap

22 februari 04  Under LEDAREN 3 - Att ha koll på läget

22 februari 04  Under Brf debatt - Kapitalismen är "tillväxtens moder"

22 februari 04  Under Brf debatt - Sveriges förestående kollaps

22 februari 04  Under Brf debatt - Ett omänskligt lidande

22 februari 04  Under Brf debatt - Nordea svartlistar sina kunder

21 februari 04 Under FÖRETAGSSTÖLD - Mutade bankerna på ägarens bekostnad

21 februari 04  Under Brf debatt - Välfärd och migration i EG och i Sverige

21 februari 04  Under Brf debatt - Inte bara företagen drabbades av Nordea/Staten

21 februari 04  Under Brf debatt - Politikernas ovilja att redovisa sanningen..

21 februari 04  Under Brf debatt - Sverige måste lösa sina inhemska problem

20 februari 04 Under DAGENS ROS - Till Eva Joly m.fl.

20 februari 04  Under Brf debatt - Den fria rörligheten

20 februari 04  Under Brf debatt - Vinter i välfärdslandet

20 februari 04  Under Brf debatt - "Men räcker det"?

19 februari 04  Under LEDAREN 3 - Är det i en sådan värld vi vill leva?

19 februari 04  Under Brf debatt - Vilken allians och för vem?

19 februari 04  Under Brf debatt - Frihandel och den fria rörligheten hör ihop

18 februari 04  Under PSYKOPATEN - Så upptäcker Du psykopaten i Din omgivning

18 februari 04 Under DAGENS BOKTIPS - Att sätta sig över lagen

18 februari 04  Under Brf debatt - Tillväxtfrågorna måste upp på bordet

18 februari 04  Under Brf debatt - Några argument för frihandel

17 februari 04  Under LEDAREN 3 - Vem får Sverige att Le?

17 februari 04  Under Brf debatt - Globaliseringen viktig för Europa

16 februari 04 Under DAGENS BIOTIPS - Crazy country

16 februari 04  Under Brf debatt - Greenspan, Bush och Kerry

16 februari 04  Under Brf debatt - USA bejakar kapitalismen

15 februari 04  Under Brf debatt - Varför USA är rikare än Europa

15 februari 04  Under Brf debatt - Det öppna samhället

14 februari 04  Under LEDAREN 3 - Moment 22

14 februari 04  Under Brf debatt - Nya studier om framtida tillväxt

14 februari 04  Under Brf debatt - Drabbade bannkunder måste få upprättelse

13 februari 04  Under Brf debatt - Tiotusentals företag ruinerade av Nordea !

13 februari 04  Under LEDAREN 3 - Nollkoll

13 februari 04  Under Brf debatt - Tiotusentals företag ruinerade av Nordea !

13 februari 04  Under Brf debatt - Om tillväxtens betydelse

13 februari 04  Under Brf debatt - Häxjakt

12 februari 04 Under DAGENS BOKTIPS - Om tillväxtens betydelse

12 februari 04  Under Brf debatt - Intelligensförbud och kompetensförbud

12 februari 04  Under Brf debatt - Sverige har svårt att skapa en ekonomisk stabil miljö

11 februari 04  Under Brf debatt - Den svenska tillväxten

11 februari 04  Under Brf debatt - Flykten från Sverige

11 februari 04  Under Brf debatt - För att undvika finansiella kriser...

10 februari 04  Under BOLAGSTJUVAR - Varning för tjuvaktiga direktörer - misstänkta ekobrott

10 februari 04  Under LEDAREN 3 - Rätten till egendom skall lämnas okränkt

10 februari 04  Under Brf debatt - EXODUS

10 februari 04  Under Brf debatt - Det är näringslivet som skapar ökad produktivitet...

10 februari 04  Under Brf debatt - För att undvika missförstånd

9 februari 04  Under LEDAREN 3 - Hur bankerna plundrade fastighetsägarna

9 februari 04  Under DEBATT 2 - Riskfyllt exodus väntar

9 februari 04  Under Brf debatt - Den framkomliga vägen

9 februari 04  Under Brf debatt - Systemet med guldmyntsfot..

9 februari 04  Under Brf debatt - Början till slutet..

8 februari 04  Under TIDNINGSARTIKLAR - Sluta dalta med bankerna

8 februari 04  Under Brf debatt - När får vi se en ny början ?

8 februari 04  Under Brf debatt - En fråga till Mats Lönnerblad

8 februari 04  Under Brf debatt - Bra Idé med regionala banker

7 februari 04  Under TIDNINGSARTIKLAR - Det börjar lukta köpläge

7 februari 04  Under Brf debatt - Bäste Owe Danemar

7 februari 04  Under Brf debatt - USA är skolexempel på gott och ont

7 februari 04  Under Brf debatt - Europa ger inga röster i Sverige

7 februari 04  Under Brf debatt - Från folkhem till fattigstuga..

6 februari 04  Under LEDAREN 3 - Saneringen av den svenska bankkrisen

6 februari 04  Under Brf debatt - Jag har inte läst boken..

5 februari 04  Under LEDAREN 3 - Sluta dalta med bankerna

5 februari 04  Under Brf debatt - Den ekonomiska nedgången måste brytas

5 februari 04  Under Brf debatt - Nordea saknar etik och moral

4 februari 04  Under LEDAREN 3 - Högt spel i Nordea

4 februari 04  Under Brf debatt - Landsbygdspartiet

4 februari 04  Under Brf debatt - Tar det aldrig slut?

4 februari 04  Under Brf debatt - Vård, skola och omsorg

3 februari 04  Under Brf debatt - Rädda Sverige från ytterligare "vänstervridning"

3 februari 04  Under Brf debatt - Rädda Sverige från ytterligare "vänstervridning"

3 februari 04  Under Brf debatt - Socialistiska stater skapar "låtsasarbete"

2 februari 04  Under LEDAREN 2 - Externa brott

2 februari 04  Under Brf debatt - Rädda Europa från den svenska vänstern

2 februari 04  Under Brf debatt - Sådan är socialismen

1 februari 04  Under LEDAREN 2 - Interna oegentligheter

1 februari 04 Under DAGENS BOKTIPS - En omskuren familjeskröna

1 februari 04  Under Brf debatt - Personligt ansvar är en bra förutsättning för all utveckling


Till logghistorik
Klicka i bilden!


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida