[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Loggbok - del 13
Löpande notering över samtliga förändringar av innehållet på Bankrättsföreningens hemsida under tiden:
1 februari  2002 - 26 mars 2002.
Till dagsläget - klicka i bilden!


26  mars  Under BRF-DEBATT- Den svenska bankkrisen fick större konsekvenser än Enron - skandalen

26  mars  Under BRF-DEBATT- Nu flyr bankkunderna från Nordea !

25  mars  Under BRF-DEBATT- Skicka bevisen till bankrättsföreningen !

25  mars  Under BRF-DEBATT- Hans Dalborg - Rapport 2826/92, Sveriges Enron-skandal !

24 mars  Under DAGENS BOKTIPS - Kartan som utmanade gud och förändrade världen

24  mars  Under BRF-DEBATT- Nordea kan vara i gungning

24  mars  Under BRF-DEBATT- Bo Lundgren visste vad han gjorde !

24  mars  Under BRF-DEBATT- Saklig debatt

23  mars  Under BRF-DEBATT- Bra idé att omvandla delstatliga Nordea till självständiga regionala investeringsbanken

23  mars  Under BRF-DEBATT- Lönnerblads teser

22  mars  Under BRF-DEBATT- En oberoende expertpanel kommer nu att utreda hur företagen bättre skall kunna skydda sig mot bankerna i framtiden !

22  mars  Under BRF-DEBATT- Hans Dalborg, analys av pessimistiskt scenario 920428 mot verkligt utfall bekräftar att balansen mellan banken och kunden bör stärkas !

22  mars  Under BRF-DEBATT- Vad gör man ?

21  mars  Under BRF-DEBATT- Den svenska bankkrisen ( 1987 - 1993 ) fick större konsekvenser än Enronskandalen !

21  mars  Under BRF-DEBATT- Akut eller långvård ?

21  mars  Under MÄKLARE-  "Banker vilseleder aktiespararna"

20  mars  Under BRF-DEBATT- Brottslingar återvänder till brottsplatsen

20  februari  Under DAGENS BOKTIPS - Frimurarnas osynliga skola

20  mars  Under BANKER - Inte välkommen hos Nordea

20  mars  Under BRF-DEBATT- Bankerna föll på eget grepp !

20  mars  Under BRF-DEBATT- Kommissionen borde också utreda vilka som bar ansvaret för bankkrisen !

19  mars  Under BRF-DEBATT- Bankakutens konsekvenser samt dess bakgrund i ett historiskt perspektiv

19  mars  Under BRF-DEBATT- Viktigt med en oberoende kommission

18  mars  Under BRF-DEBATT- Hans Dalborg tillät stölden av företag och han uppmanade bankens ledning att lägga beslag på företag som inte passade in i Nordeas portfölj !

18  mars  Under BRF-DEBATT- De företag som fick sina krediter uppsagda och inte passade in i krisbankernas "portfölj"

17  mars  Under BRF-DEBATT- Du skall icke stjäla !

17  mars  Under BRF-DEBATT- Lönnerblad - vilka var de ?

17 mars  Under LEDAREN - Därför är Penser-målet viktigt ! 

16 mars  Under DAGENS DIKT - Riksdagsbeslutet den 14 mars om utredningen av den svenska bankkrisen

16  mars  Under BRF-DEBATT- Är Nordea ett svenskt Enron ?

16  mars  Under BRF-DEBATT- Nordea får svidande kritik av finansinspektionen !

15  mars  Under BANKKRISEN - Konsumenternas ställning på finansmarknaden bör stärkas (FiU13)

15 mars  Under LEDAREN - Den svenska bankkrisen 

15  mars  Under BRF-DEBATT- Rättsstat i upplösning !

15  mars  Under BRF-DEBATT- Hans Dalborg - Konsoliderad kapitaltäckning 1988 - 1993, dags att detaljgranska posterna !

14  mars  Under BRF-DEBATT- Nordeas redovisade förluster 1990 stämmer inte med verkligheten !

14  mars  Under BRF-DEBATT- De glömda kriserna

14  mars  Under BANKKRISEN - Låt kommission utreda bankkrisen

13  mars  Under IVAR KREUGER - De hjälper oss att förstå fenomenet Ivar Kreuger

13  mars  Under BRF-DEBATT- Regering och riksdag måste stödja svenska entreprnörers drivkraft

13  mars  Under BRF-DEBATT- Hans Dalborg - En fördjupad förklaring

12  mars  Under BRF-DEBATT- Den finansiella mardrömmen för Sverige fortsätter, vilket innebär att hela landet kan gå i konkurs

12  mars  Under BRF-DEBATT- Politikerna satte demokratin ur spel !

11  mars  Under BRF-DEBATT- Nordea kommer att ställas till ansvar för att man kränker anställda och kunder !

11  mars  Under BRF-DEBATT- Hans Dalborg - För att dölja ett enahandsenga- gemang sänks Sveriges välfärd !

11  mars  Under BANKKRISEN - Expertpanel ska komplettera erfarenheterna av bankkrisen

11 mars  Under LEDAREN - Låt en oberoende kommission granska allt vad som hände under bankkrisen ! 

10  mars  Under BRF-DEBATTPenserprocessen inleddes i Svea hovrätt den 18 februari

9  mars  Under BRF-DEBATTHans Dalborg - Dags att återlämna Nobel till dess rätta ägare Erik Penser !

9  mars  Under BRF-DEBATTVad händer med Nordeas dödskallelistor ?

8 mars  Under LEDAREN - Bankernas brott måste beivras ! 

8  mars  Under BRF-DEBATTNordeas tidigare obeståndssituation är fortfarande inte ordentligt utredd !

8  mars  Under BRF-DEBATTHittills har 245 miljarder av pensionärernas pengar gått upp i rök !

7  mars  Under BRF-DEBATTHans Dalborg - Apropå att sätta kunden i centrum och försäkra sig om bankens konsolideringsgrad !

7  mars  Under BRF-DEBATTHur gör Sverige för att undvika statskonkurs?

7 mars  Under LEDAREN - "Ingen må godtyckligt berövas sin egendom" 

6  mars  Under BRF-DEBATT - Regeringen och riksdag måste stödja svenska entreprenörers drivkraft !

6  mars  Under BRF-DEBATT - Nordea använde "glädjekalkyler" för värdering av fastigheter under den svenska bankkrisen !

5  mars  Under BANKKRISEN - Ta lärdom av 1990-talets bankkris

5  mars  Under BRF-DEBATT - Politikerna satte demokratin ur spel !

5  mars  Under BRF-DEBATT - Hans Dalborg - Hur kan värden vara olika beroende på vilken ledning som agerar ?

4 mars  Under BRF-DEBATT - Styrningen från staten saknas

4 mars  Under BRF-DEBATT - Vittnesmålen i målet mot Nordbanken-mäklaren och Pensermålet borde granskas av polis och åklagare

4 mars  Under LEDAREN - Fritt fram för finanssektorn ! 

3 mars  Under BRF-DEBATT - Nordea bemöter kritiken genom att fly in i olika fusioner

3 mars  Under BRF-DEBATT - Hans Dalbrog - Bankaffärer är för det mesta långsiktiga och borde inte kunna förändras enbart från olika ledarsyn !

3 mars  Under DEBATTARTIKLAR II - "Finanssektorn måste saneras" 

3 mars  Under DEBATTARTIKLAR II - Dyra skatteprocesser hotar rättssäkerheten 

2 mars  Under DAGENS DIKT - "Vad tänker Nordea göra när pengarna tagit slut ?

2 mars  Under BRF-DEBATT - "Likvidera" är ett bättre ord än att "avveckla"

2 mars  Under BRF-DEBATT - Politikerna låter Nordea välja tvistemål framför brottmål !

1 mars  Under BRF-DEBATT - Hans Dalborg - Avveckla icke kärnkunder, var skälet kapitaltäckningsgraden ?

1 mars  Under BRF-DEBATT - Rättvisans kvarnar mal långsamt mot Nordea

1 mars  Under BRF-DEBATT - Bryter svensk domstol mot Europakonventionen ?

28  februari  Under BRF-DEBATT - Att gå emot gällande lagstiftning anser jag vara odemokratiskt !

28  februari  Under BRF-DEBATT - De dryga fem miljarderna som Nordbanken fick av aktieägarna 1991 föreslog inte långt !

27  februari  Under BRF-DEBATT - Jo, det hela är nog för allvarligt för att försöka skämta om !

27  februari  Under BRF-DEBATT - Hans Dalborg - Utan statens pengar skulle Nordbanken inte klara kapitaltäckningsgraden (TT 910925)

26  februari  Under EUROPADOMSTOLEN - "Så illa är det"

26  februari  Under DAGENS BOKTIPS - Räcker George W Bush till att avstyra Den Stora Katastrofen ?

26  februari  Under EG-DOMSTOLEN - Svenska domstolar bryter mot EG-rätten

26  februari  Under BRF-DEBATT - Problemet är att kunna straffa överträdelser från politiker överhuvudtaget !

26  februari  Under BRF-DEBATT - Den enda garantin man gav kunderna under bankkrisen var att inte "oroa sig"

25  februari  Under BRF-DEBATT - Hans Dalborg, vilken konsolideringsgaranti fick kunderna i Nordbanken ?

25  februari  Under BRF-DEBATT - Att sätta alla "dom där" i fängelse kunde sluta i rena katastrofen !

24  februari  Under ADVOKATER - Advokat dömd till fängelse

23  februari  Under BRF-DEBATT - Skuldfrågan är fortfarande inte ordentligt utredd !

23  februari  Under BRF-DEBATT - Bankerna bedrev utpressning mot Nobelindustrier

22  februari  Under BRF-DEBATT - Hans Dalborg, vad var grundskälen till att företagscertifikaten fick lämna penningmarknaden ?

22  februari  Under BRF-DEBATT - Visst var bankkrisen ett resultat av inslagen av planekonomi i den svenska blandekonomin

22  februari  Under ERIK PENSER - Penser möter Nordea i ny miljardrond

21  februari  Under BRF-DEBATT - De svenska bankerna kan fortfarande inget om fastigheter !

21  februari  Under BRF-DEBATT - Nordeas många orättfärdiga beslut, som Jacob Palmstierna redan erkänt, förvärrade krisen !

20  februari  Under BANKTVISTER - Börje Ramsbro mot Nordbanken

20  februari  Under DAGENS BOKTIPS - Sista dansen med ABB

20  februari  Under BRF-DEBATT - Hans Dalborg, på tal om kapitaltäckningens påverkan

20  februari  Under BRF-DEBATT - Ofta (blev) utlånarna och städpatrullerna samma personer

20 februari  Under ADVOKATER - JK bannar Advokatsamfundet 

19 februari  Under DEBATTARTIKLAR II - Utflyttning av företag engagerar hela folket 

19  februari  Under DEBATTHISTORIK - Brf - debatt del 28

19  februari  Under BRF-DEBATT - Ulla Reinius "fakta" och Bertil Södermarks "utredning" bör man nog ta med en nypa salt !

19  februari  Under BRF-DEBATT - Flykten från Sverige !

18  februari  Under BRF-DEBATT - Politikernas inhopp i bankkrisen var förödande för bankkunderna!

18  februari  Under BRF-DEBATT - Hans Dalborg, Stålbadet, Ulla Reinius fakta och advokat Bertil Södermarks utredning. Är det en god grund som utgångsläge för att analysera rapport 2826/92

17  februari  Under BRF-DEBATT - Någon ordentligt utredning om Nordeas vårdslösa kreditgivning under den svenska bankkrisen ( 1987  - 1993 ) har fortfarande inte genomförts

17  februari  Under BRF-DEBATT - Jämställdhet mellan solida och misskötta företag

16  februari  Under DOMSTOL II - Så här kan Sverige värna sin grundlag

16  februari  Under BRF-DEBATT - "Städpatrullen" samarbetade med bankerna

16  februari  Under BRF-DEBATT -  Europas Förenta Stater (EU) är mycket bättre än ett monopolistiskt Sverige !

16  februari  Under YTTRANDEFRIHET II -  Som svensk kan man bara rodna generat

15  februari  Under BRF-DEBATT -  Hur skulle man gjort när säkerheterna inte var tillräckliga ?

15 februari  Under BRF-DEBATT -  Jo, det är ju bra

14 februari  Under RÄTTVISA  ÅT ALLA - Pengar ska inte få styra rättvisan 

14 februari  Under LEDAREN - Beivra bankernas brott ! 

14 februari  Under BRF-DEBATT -  Europakonventionen fungerar som EU:s grundlag

14 februari  Under BRF-DEBATT -  Socialdemokraterna har redan erkänt sitt ansvar

13 februari  Under BRF-DEBATT -  Företag har inte "rätt" till krediter

13 februari  Under BRF-DEBATT -  Mycket beror på vems vision av EU som blir verklighet

12 februari  Under LEDAREN - "Sätt Persson & Co i fängelse" - Mats Lönnerblad

12 februari  Under DOMSTOL II -  "Sätt Persson & Co i fängelse" - Tor Bergman

12 februari  Under BRF-DEBATT -  Hans Dalborg, kreditöverenskommelser vid kapitaltäckningsproblem, hur skyddar sig kunderna för att inte få ekonomiska problem?

12 februari  Under BRF-DEBATT -  EU har också sina "skönhetsfläckar"

11 februari  Under BRF-DEBATT -  Hans Dalborg måste lära sig att kommunicera !

11 februari  Under BRF-DEBATT -  Att Sverige är underutvecklat ur demokratisk synvinkel, motsäger inte att också EU har sådan tendenser

10 februari  Under BRF-DEBATT -  Bankerna försöker fortfarande dölja sina grova brott !

10 februari  Under BRF-DEBATT -  Hans Dalborg - Varför kom finansbolagen i strykklass ?

9 februari  Under RÄNTESKRUV -  Detta innebär ränteskruvning (komplettering)

9 februari  Under DAGENS DIKT -  Nu har Nordea fastnat ordentlig i "skruvstädet"

9 februari  Under BRF-DEBATT -  Magnus Falk, se till att Nordea tar sitt ansvar !

8 februari  Under LEDAREN - Finansinspektionen gav Nordea svidande kritik !

8 februari  Under DAGENS BOKTIPS -  Kommunismens nya ansikte

8 februari  Under BRF-DEBATT -  Nordea stjälper sina kunder !

8 februari  Under BRF-DEBATT -  Ett budskap !

8 februari  Under DEBATTARTIKLAR II - Anklagelser utan grund 

7 februari  Under MÄKLARE - Sveriges mäklare styrs från USA !

7 februari  Under LEDAREN - Hoten kommer inifrån !

7 februari  Under EUROPAPARLAMENTET - EU hotar svenska företag 

7 februari  Under BRF-DEBATT -  Hans Dalborg, föredragningen dag ( 920507 ) innan finns det då förutsättningar för kontroll, eller är det brist på bankerfarenhet ?

7 februari  Under BRF-DEBATT -  Journalisterna skrev i huvudsak vad bankernas ledning hade att berätta, utan att ifrågasätta !

6 februari  Under LOGGHISTORIK -  1 dec. 2001 till 31 januari 2002

6 februari  Under BRF-DEBATT -  SEB:s misstag har förstört mitt liv !

6 februari  Under DOMSTOL II -  Varför är det bara Sverige som har rättshaverister ?

6 februari  Under BRF-DEBATT -  Nordea erkänner sina misstag

6 februari  Under BRF-DEBATT -  Tidningarna borde ha insett bankernas fall !

6 februari  Under BRF-DEBATT -  NKMR:s Sök-tjänst och yttrandefrihet

5 februari  Under LEDAREN - Finansrätten på fallrepet

5 februari  Under BRF-DEBATT -  "Saneringen av den svenska bankkrisen, politiska beslut och konsekvenser"

5 februari  Under BRF-DEBATT -  Hans Dalborg ogenomtänkta panikåtgärd, som bara resulterade i 0,7 % bättre kapitaltäckningsgrad ?

4 februari  Under DEBATTARTIKLAR II - Verkligheten slår tillbaka 

4 februari  Under BRF-DEBATT -  Bolag som inte längre finns kan inte heller processa !

3 februari  Under DOMSTOL II -  Rättssäkerheten som försvann

3 februari  Under BRF-DEBATT -  Hans Dalborg: Offentliggör "dödskallelistan" före "Pensermålet" !

3 februari  Under BRF-DEBATT -  Bekänn färg Bo Lundgren !

3 februari  Under Erik Penser - Kompletterat inför kommande förhandlingar i Svea hovrätt

2 februari  Under BRF-DEBATT -  Cancersvulsten har spridit sig i hela samhällskroppen

2 februari  Under BRF-DEBATT -  Hans Dalborg tiger, eftersom han är personligen betalningsansvarig för vad han ställde till med !

1 februari  Under BANKKRISER -  Historiens största konkurs

1 februari  Under MÄKLARE -  Domen mot Nordbanken-mäklaren överklagas

1 februari  Under BRF-DEBATT -  Hans Dalborg, högsta möjliga beredskap 920428 - med vilket analysunderlag ?

1 februari  Under BRF-DEBATT -  Bankbubblan som blev en cancersvulst !

1 februari  Under NORDEA/NORDBANKEN -  Öga mot öga med kunden


Till logghistorik
Klicka i bilden!


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida