[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Loggbok - del 12
Löpande notering över samtliga förändringar av innehållet på Bankrättsföreningens hemsida under tiden:
1 december  2001 - 31 januari  2002.
Till dagsläget - klicka i bilden!


31 januari  Under BRF-DEBATT -  Enronkraschen och den svenska bankkrisen har många liknelser

31 januari  Under BRF-DEBATT -  Bra fråga !

31 januari  Under Erik Penser - Kompletterat med historiska artiklar inför kommande förhandlingar i Svea hovrätt

30 januari  Under LEDAREN - Maktmissbruk

30 januari  Under EG-DOMSTOLEN - Regeringsrätten har ansvar att driva EG-rätten framåt

30 januari  Under LEDARSKAP - Ledningen måste stötta cheferna

30 januari  Under LEDARSKAP - Stötta cheferna

30 januari  Under MÄKLARE - Den friade mäklaren

30 januari  Under BRF-DEBATT -  Aktuell jämförelse

30 januari  Under BRF-DEBATT -  Ekonomisk härdsmälta

29 januari  Under BRF-DEBATT -  Tystnadsplikt

29 januari  Under BRF-DEBATT -  Vilka är skurkarna ?

28 januari  Under BRF-DEBATT -  Jämförelsen mellan Nordbanken och Enron är slående !

28 januari  Under BRF-DEBATT -  Statsskulden är redan uppe i mer ett tusen miljarder kronor !

28 januari  Under FRAMSIDAN - Kompletterad med textremsor

27 januari  Under LEDAREN - "Kassaklirr i lågkonjunkturen"

27 januari  Under BRF-DEBATT -  Enligt ratinginstitutet Moody´s tjänar bankerna i Argentina 16 miljarder på åtgärden

27 januari  Under BRF-DEBATT -  Snart är kassan tom

26 januari  Under DEBATTARTIKLAR II - Lär läxan, Nordea!

26 januari  Under BRF-DEBATT -  Hans Dalborg, är Nordea ett svenskt Enron ?

26 januari  Under BRF-DEBATT - Nu måste Hans Dalborg ställas till svars för sina handlingar !

25 januari  Under DEBATTARTIKLAR II - "Falska löften om större inflytande"

25 januari  Under BRF-DEBATT - Nu måste Hans Dalborg besvara alla frågor !

25 januari  Under BRF-DEBATT - Vad tjänar bankerna i Argentina på krisen ?

25 januari  Under YTTRANDEFRIHET II - Rättsstaten tar stryk

24 januari  Under MÄKLARE - "Skärp lagarna"

24 januari  Under ERIK PENSER -  Huvudförhandlingsplan Yggdrasil./.Nordbanken

24 januari  Under ERIK PENSER -  Penser mot Nordea/Nordbanken

24 januari  Under BRF-DEBATT - Bankerna mutar in sig hos domstolarna

24 januari  Under BRF-DEBATT - Tack för att ni följer upp rättegångarna mot bankerna !

23 januari  Under FRAMSIDAN - Århundradets batalj ! - Penser mot Nordea 

23 januari  Under LEDAREN - Politikernas ekonomiska ansvar

23 januari  Under DEBATTARTIKLAR II - "Lejon glömmer politikernas ansvar"

23 januari  Under DEBATTARTIKLAR II - Drömregering eller mardröm

23 januari  Under DOMSTOL II -  De flesta säger ja till prövningstillstånd

23 januari  Under BRF-DEBATT - Revisorerna hade del i bankkrisen !

23 januari  Under BRF-DEBATT - Politikerna bäddar för statskonkurs

22 januari  Under TIDNINGSARTIKLAR - Andersens förlorade heder

22 januari  Under BRF-DEBATT - Hans Dalborg kunde ha undvikit den stora slakten av företag !

22 januari  Under BRF-DEBATT - Till vem vänder jag mig ?

21 januari  Under BRF-DEBATT - Brf debatt - del 27

21 januari  Under BRF-DEBATT - Hälsningar från en lycklig svensk i Thailand 

21 januari  Under BRF-DEBATT - Bankernas ekonomiska brott beivras inte ! 

21 januari  Under BRF-DEBATT - Ja, det menar jag ! 

21 januari  Under TIDNINGSARTIKLAR - "Direktörsstyret driver företagen utom lands"

20 januari  Under LEDAREN - Ombytta roller

20 januari  Under BRF-DEBATT - Menar Du att det är politikerna som korrumperar våra domare? 

20 januari  Under BRF-DEBATT - Amnesti i Sverige under bankkrisen ! 

20 december  Under DEBATTARTIKLAR II - Snart behöver Persson inga stödpartier alls

19 januari  Under BRF-DEBATT - Europakonventionens konstitutionella ställning efter inkorporering 

19 januari  Under BRF-DEBATT - Hans Dalborg kommunicerar inte 

18 januari  Under BRF-DEBATT - SEB skyldig ersätta sonens bedrägeri 

18 januari  Under BRF-DEBATT - Vad säger förarbetena ? 

18 januari  Under DAGENS DIKT  - Jag vill sluta att skälla ! 

18 januari  Under BANKTVISTER - Yttrande från Nordbanken Mål nr T 3836-01

17 januari  Under LEDAREN - Nordea fortsätter att processa ihjäl sina kunder

17 januari  Under MÄKLARE - "Åklagare brister i kompetens"

17 januari  Under MÄKLARE - Tre år lång tid att vänta på sin dom

17 januari  Under BRF-DEBATT - Ledningen för Nordea borde skämmas 

17 januari  Under BRF-DEBATT - FöreningsSparbanken förlorar tvist om mångmiljonbelopp 

17 januari  Under BRF-DEBATT - Om näringsministern inte anser att det går att driva industriverksamhet i Sverige bör han avgå ! 

16 januari  Under BRF-DEBATT - Ledningen i Nordea agerar oetiskt mot både anställda och kunder ! 

16 januari  Under BRF-DEBATT - Även JK och JO negligerar Europakonventionen ! 

15 januari  Under LEDAREN - "När det blåser bygger somliga vindskydd"

15 januari  Under TIDNINGSARTIKLAR - "Ny stor uppköpsvåg väntar snart"

15 januari  Under BRF-DEBATT - Nordbankens specifika agerande var oetiskt 

15 januari  Under BRF-DEBATT - En rättvis rättegång 

14 januari  Under TIDNINGSARTIKLAR - Regeringen säljer ut landet

14 januari  Under BRF-DEBATT - Ledningen för Nordea tar inte sitt ansvar ! 

14 januari  Under BRF-DEBATT - Ansvar är avgörande för demokrati ! 

13 januari  Under DAGENS SNYTING TILL: - Ledningen för Nordea/Nordbanken 

13 januari  Under DAGENS  ROS TILL: - Rolf Nöteberg och Hans Strandberg 

13 januari  Under BRF-DEBATT - Ge Nordea/Nordbanken på pälsen ! 

13 januari  Under BRF-DEBATT - Nordeas ledning skyller ifrån sig ! 

13 januari  Under MÄKLARE - Domen ett rättesnöre för alla bankchefer

12 januari  Under MÄKLARE - Domen ger banken hela ansvaret

12 januari  Under DOMSTOL II -  Nordbanken och polisen har mosat en människa

12 januari  Under MÄKLARE - Kvinnliga mäklaren friad från för förskingring

12 januari  Under MÄKLARE - Nordbankenmäklare frikänd för aktieaffärer

12 januari  Under MÄKLARE -  Jörgen förlorade 600 000 - stämmer banken

12 januari  Under DEBATTARTIKLAR II - Visst ska kunden få prata med sitt bankkontor

12 januari  Under FRAMSIDAN - Nordbanken stockbroker found not guilty

12 januari  Under DAGENS DIKT  - Har Nordea gjort bort sig nu igen ? 

12 januari  Under BRF-DEBATT - Allmänheten och kunderna får betala för bankkrisen ! 

11 januari  Under LEDAREN - När skall Nordea börja göra rätt för sig ?

11 januari  Under BRF-DEBATT - EG-rättens företräde måste respekteras ! 

11 januari  Under BRF-DEBATT - Var det bara ett fåtal kunder ? 

10 januari  Under FRAMSIDAN - Äntligen ! Nordbanken fick själv ta smällen för missmanagement. 

10 januari  Under BRF-DEBATT - Ett fåtal stora kunder svarade för bankernas förluster ! 

10 januari  Under BRF-DEBATT - Svenska domare behärskar vare sig EG-rätten eller Europakonventionen 

9 januari  Under BRF-DEBATT - Statskonkurs för Sverige är fullt möjlig 

9 januari  Under BRF-DEBATT - Kunde den finansiella krisen ha undvikits ? 

9 januari Under LEDAREN - Har Sverige politiskt korrumperade domare?

9 januari Under DOMSTOL II - Ska svenska företag förlora miljoner på felaktiga domar?

9 januari  Under LEDARSKAP - Orimliga krav på chefer

9 januari  Under DEBATTARTIKLAR II - Nordbanken sopar under mattan

8 januari  Under DEBATTARTIKLAR II - Riksbanken ger fel bild av utförsäljningen

8 januari  Under BRF-DEBATT - Bankerna är skyldiga att följa banklagen ! 

8 januari  Under BRF-DEBATT - Marknaden fungerar i Sverige 

7 januari  Under BRF-DEBATT - Önskemål om träff med Bo Lundgren! 

7 januari  Under BRF-DEBATT - Lönnerblads skilda tematan 

7 januari  Under BRF-DEBATT - Bankkonto 

6 januari  Under BRF-DEBATT - "Olagligt ministerstyre" 

6 januari  Under BRF-DEBATT - Per Fredö har inte följt med i den ekonomiska debatten 

5 januari  Under BRF-DEBATT - Lönnerblad förenklar 

5 januari  Under BRF-DEBATT - Om psykopater 

3 januari Under Domstol II - Att finna en domares extraknäck

31 december  Under RÄTTVISA  ÅT ALLA - Etik, moral  och rättvisa mellan bank och kund

28 december  Under EUROPADOMSTOLEN - Svensk domstol ska utdöma skadestånd för konventionsbrott

28 december  Under BANKKRISEN - Landet behövde bankakuten

23 december  Under MÄKLARE - "Jag har aldrig varit med om liknande"

23 december  Under MÄKLARE - FSB ersätter kunder för warrantförluster

23 december  Under BRF-DEBATT - "Billig" bankservice 

22 december  Under DEBATTARTIKLAR II - Bankpersonal i elfenbenstorn

22 december  Under BRF-DEBATT - Olagligt "ministerstyre" måste straffa sig ! 

22 december  Under BRF-DEBATT - Bättre att amortera än att spendera !

21 december  Under BANKKRISEN - Lundgren förvärrade krisen !

21 december  Under BRF-DEBATT - Bättre metod än att spendera sig ur skulden: Amortera sig ur den. 

21 december  Under BRF-DEBATT - Avgå Bo Lundgren ! 

20 december  Under BRF-DEBATT - Det räcker med en ordentlig recession för att få Sverige på fall ! 

20 december  Under BRF-DEBATT - Det finns inga felaktiga påståenden i min dokumentation 

20 december  Under LEDAREN - Från välfärdsstat till fattigsverige

19 december  Under DEBATTHISTORIK - Brf debatt del 26 

19 december  Under DEBATTARTIKLAR II - När ägare av kött och blod försvinner lever vi farligt

19 december  Under BRF-DEBATT - Varsågod.... 

19 december  Under BRF-DEBATT - Angående bankkrisen 

19 december  Under DEBATTARTIKLAR II - "Miljarder kastas bort till ingen nytta"

18 december  Under BRF-DEBATT - Är det därför som Dagens Nyheter inte skriver något  om den verkliga orsaken till dagens kris ? 

18 december  Under BRF-DEBATT - Att slåss för sin heder 

17 december  Under BRF-DEBATT - Bankminister Bo Lundgren spädde på brasan ! 

17 december  Under BRF-DEBATT - Regeringen ärvde krisen från Socialdemokraterna ! 

16 december  Under LEDAREN - Bo Lundgren förvärrade bankkrisen !

16 december  Under BRF-DEBATT - Bankrättsföreningens hemsida är inte som i riksdagen 

16 december  Under BANKKRISEN - Regeringen undvek djup kris

16 december  Under BANKKRISEN - Den rädde Bo Lundgren

15 december  Under BRF-DEBATT - Vilka annorlunda julvisor jag hittade på BRF:s hemsida 

15 december  Under BRF-DEBATT - Först nu ser vi det ekonomiska resultatet av bankkrisen 

14 december  Under BRF-DEBATT - Den starka kreditexpansionen ledde till krisbankernas kollaps 

14 december  Under BRF-DEBATT - Om kapitaltäckning 

13 december  Under NUBBEVISOR - Tillägnat Nordea/Nordbanken 

13 december  Under BRF-DEBATT - Statskonkurs för Sverige är fullt möjligt 

13 december  Under BRF-DEBATT - Bo Lundgren har många synder på sitt samvete 

12 december  Under BANKKRISEN - Några reflektioner på Bo Lundgrens "Svar på bankkrisen"

12 december  Under BRF-DEBATT - Bo Lundgren står inte för sina egna beslut 

12 december  Under BRF-DEBATT - Om att Sverige riskerar "statskonkurs" 

11 december  Under BANKKRISEN - Svar om bankkrisen 

11 december  Under BRF-DEBATT - Svar om bankkrisen 

11 december  Under TIDNINGSARTIKLAR - Från folkhem till koloni

11 december  Under BRF-DEBATT - Bo Lundgren tar inte sitt ansvar ! 

11 december  Under BRF-DEBATT - NJA ( angående rättssäkerheten i EU ) 

11 december  Under BRF-DEBATT - Terroristmisstänkta behandlas bättre än bankkunder !

10 december  Under LEDAREN - Kundernas tillgångar beslagtogs under bankkrisen

10 december  Under BRF-DEBATT - Den rädde Bo Lundgren 

10 december  Under BRF-DEBATT - Sverige måste banta 

9 december  Under FRAMSIDAN - Nordeas framtida kundservice ?

9 december  Under FRAMSIDAN - Nordea smörjer etablissemanget

9 december  Under TIDNINGSARTIKLAR - Anställda fick ränteförmåner

9 december  Under DOMSTOLAR II - Tid för eftertanke

9 december  Under BRF-DEBATT - Förslag till åtgärd: Skuldsanering

9 december  Under DEBATTARTIKLAR II - Jag vill tala med mitt bankkontor  - inte kundtjänst

9 december  Under BRF-DEBATT - Hur skall förnuftet råda över våra sinnen ?

9  december  Under BRF-DEBATT - Sveriges märkliga agerande i Europadomstolen

8 december  Under LEDAREN - Skuldtyngt Sverige kan gå i statskonkurs

8 december  Under BRF-DEBATT - Altruismen är en ond morallära !

8 december  Under BRF-DEBATT - Önsketänkande att EU värnar om rättssäkerheten

7 december  Under BRF-DEBATT - Europakonventionen

7 december  Under BRF-DEBATT - Inte bara Nordbanken

7 december  Under BRF-DEBATT - Altruism är ingen ond morallära !

6 december  Under JULHÄLSNING - Julhälsning på begäran

6 december  Under JULHÄLSNING - Mor Deas julhälsning

6 december  Under BRF-DEBATT - Nordbanken sålde företaget i hemlighet

6 december  Under BRF-DEBATT - Lurad på företaget

6 december  Under DEBATTARTIKLAR II - Nordea medverkar till förtal

6 december  Under BRF-DEBATT - Socialism är samma sak som religion

6 december  Under BRF-DEBATT - Om hur Nordea medverkar till förtal och plundring av företag

5 december  Under LEDAREN - EU värnar om rättssäkerheten

5 december  Under BRF-DEBATT - "Rent teologiskt är Lundgren ute och cyklar !"

5 december  Under BRF-DEBATT - Inget intresse att stoppa plundringen av företag

4 december  Under BANKTVISTER - Yttrande från Börje Ramsbro Mål nr T 3836-01

4 december  Under BRF-DEBATT - Apropå "Bo Lundgren som inte vill göra sin läxa"

4 december  Under BRF-DEBATT - Etik och moral är inga "vänsterståndpunkter"

3 december  Under FRAMSIDAN - Nordbanken blir Nordea

3 december  Under BRF-DEBATT - I ett fall sålde Nordea företaget i hemlighet till tredje part

3 december  Under BRF-DEBATT - Skall kirkemotet i Norge avgå för kritiken mot bombningen i Afganistan ?

2 december  Under MÄKLARE - Placerare stämde 263 IT-företag

2 december  Under BRF-DEBATT - "Börjar inte ämnet Kreuger ta slut"

2 december  Under BRF-DEBATT - "Flykten från Sverige"

2 december  Under TIDNINGSARTIKLAR - "S-politiken mot företag straffar sig"

2 december  Under TIDNINGSARTIKLAR - Så kan Persson/Johnsson stoppa företagsflykten

1 december  Under LEDAREN - Gör läxan Bo Lundgren !

1 december  Under TIDNINGSARTIKLAR - EU begraver rättsstaten

1 december  Under DAGENS DIKT - En liten dikt om moral och etik

1 december  Under BRF-DEBATT - "Moral, etik och humanitet får står tillbaka för uppenbara bedrägerier"

1 december  Under LOGGHISTORIK - Loggbok del 11 - 2001-09-31 - 2001-11-30


Till logghistorik
Klicka i bilden!


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida