[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Yttrandefrihet på Internet - (Pul-strul) - I

thomas.jpg (32667 byte)Sammanfattning av artiklar om Datalagens och Personuppgifts- lagens intrång på vår yttrandefrihet enlig  grundlagen och artikel 10 i Europakonventionen.

Utan en fungerande yttrandefrihet kan icke någon demokrati utvecklas och blomstra till flertalets glädje och livslust  varför Bankrättsföreningen följe justitieminister Thomas Bodströms uppmaning "Jag menar inte att man ska vara otrevlig , men man ska säga vad man tycker"

Efter domslut i Högsta domstolen den 12 juni 2001 är yttrande- friheten på Internet säkrad för den som har ärliga avsikter att positivt påverka samhällsutvecklingen.

BRF Styrelse


Dagens citat Svenska Dagbladet 15 maj 1999

"...leker..."
ULF WIDEBÄCK, GENERALDIREKTÖR OCH CHEF FÖR DATAINSPEKTIONEN
om att söka på Internet i arbetet


   Vad är ett personregister enligt datalagen? - Av Börje Ramsbro

   Hemsidodmål sätter datalagen på prov - Av Ullrika Fjällborg

   Internet - för ökad demokrati och rättvisa - Av Börje Ramsbro

   Personuppgiftslagen har väckt även sjusovarna.- Av Anders R Olsson

   Datalagen som censurinstrument - Av Anders R Olsson

   PUL: En kalkonartad lag - Av Anders R Olsson

   Datalagen tystar bankkritiker - Av Anders R Olsson

   Skall kapitalet censurera Internet? - Av Mats Lönnerblad

   Vad är ett personregister för ADB? - Av Mats Lönnerblad

   Tyskarna tror att svenskarna fått fnatt! - Av Mats Lönnerblad

   Ska vi ha namnförbud på Internet? - Av Mats Lönnerblad

   Inbjudan till seklets första rättegång mot Internet - Av Mats Lönnerblad

   Bankrättsföreningens hemsida är en Skampåle! - Av Edward G Johnsson

   Skräcken för lillebror - Av Anders R Olsson

   Publiceringssyftet avgör - Av Ulf Widebäck

   Öppet brev till Ulf Widebäck, Datainspektionen - Av Mats Lönnerblad

   Håll tassarna bort från Internet, DI! - Av Börje Ramsbro

   Vi skall rensa i bankträsket - via Internet - Av Per M Eriksson

   Dom faller den 14 april - Av Mats Lönnerblad

   Domslut i mål nr: 262-98 - BRF Styrelse

   Böter för namn på hemsida - TCO Tidningen

   Förtal på nätet gav dagsböter - Av Lena Alfredsson

   Smutskastning på nätet fall i rätten - Av Monica Stjernström

   Justitieminister vill skriva om personuppgiftslagen - Av Åsa Nilsson

   Yttrandefriheten kläms åt - Ur Contras nummer 16

   ManiPULation - Anders R Olsson

   Information vill vara fri - Åsa Nilsson

   Internetdebattör dömdes för databrott - Ulrika Fjällborg

   Kriminalregister från verkligheten - Utgivare okänd

   Vid "Skampålen" - Bankrättsföreningen

   Myndigheter censurerar innehållet på Internet - Av Mats Lönnerblad

   Om yttrandefriheten på nätet - Av Mats Lönnerblad

   Granskningsnämnden helt fel ute - Av Mats Lönnerblad

   Överklagan av domslut i mål nr B 262-98 - Av Percy Bratt

   Högutbildade ljuger mest och bäst - Av Jennifer Wegerup

   PUL kräver bruksanvisning - Av Pernilla Skantze och Louise Göransson

   Därför tillåter makthavarna inte yttrandefrihet på nätet - www.pul.nu

   WWW och yttrandefrihet - Av Nina Schaub

   Brott mot datalagen - sammanfattning - Av BRF Styrelse

   ManiPULation av yttrandefriheten - Av Börje Ramsbro

   Det är fel fokus i pul-debatten - Av Björn Ehnberg

   Bankerna har hemliga register över företag och i sina privatkunder - Av Mats Lönnerblad

   Bankregister trots domstolsnej - TT

   Journalisterna raggar läsare - Anders R Olsson

   Mer tid för journalitisk - Mats Lönnerblad

   Lagligt namnge Persson på nätet - Eva Bäckstedt

   Ändringarna i PUL går inte att tolka - David Aversten

   Första domen enligt nya datalagen - Annika Ånnerud

   Var går gränsen för yttrandefriheten? - Claes Borgström

   Praxis kommer att ge klarhet om PUL - Henrik Jermsten

   Datainspektionen riskerar åtal av dömd - Zendry Svärdkrona

   Datainspektionen bryter mot Personuppgiftslagen - Paragrafryttaren

   Myndighet polisanmäld för hemsida - Lisbeth Brattberg

   Datainspektionen pekade ut dömd på nätet - Tom Hansson

   Datainspektionen pekade ut dömd på nätet - Olle Castelius/TT

   "Självmordsuppdrag skriva nya datalagen" - Thomas Björkman/TT

   Strul med PUL - Svd Ledarsidan

   Personuppgifter på Internet straffbart - LexPress

   PUL-skandalen: Vi glider in i dimman - Anders R Olsson

   Skall PUL bytas ut eller omtolkas? - Jacob Palme

   Är det demokratiskt att få äga sina personuppgifter? - Anders R Olsson

   Domstolar sviker EU-rätt - Mats Lönnerblad

   Oklara regler när person kränks av okänd hemsida - Robert Triches

   HD prövar förhållandet mellan PUL och Yttrandefriheten - Maurice Kettani

   Högsta Domstolen tar upp Ramsbro-målet - Ullrika Fjällborg

   Namnpublicering på nätet blir fall för HD - Finanstidningen

   HD avgör tryckfriheten - Svenska Dagbladet

   Inte fel att hänga ut direktörer på nätet - TT/Aftonbladet

   Låt tusen hackers hacka - Anders R. Olsson

   Pul gör journalister till Internets frälse - Anders R. Olsson

   "Återupprätta yttrandefriheten" - Nils Funcke

   Det journalistiska ändamålet - Anders R. Olsson

   Hatsajter blir allt vanligare - Knut Kainz Rognerud

   Datainspektionen gör orimlig tolkning av EUs datadirektiv - Anders Björngreen

   PUL striktare än EUs krav - Eva Spira

   Olika lagar - beroende på vara publicering sker - Ulrica Karlsson

   EU inrättar datainspektion för att skydda integritet - Svenska Dagbladet

   Konsumentmakt på nätet

   Multisar hotar friheten på nätet - Jan Axelsson

   Gränserna för yttrandefriheten avgörs av våra domstolar - Ulf Widebäck/Christoph Andersson

   Smutskastning på nätet - Dagens Nyheter

   Press.nu -Datainsepktionen - Beslut

   Börje Ramsbro bemöter Håkan Nordquists inlägg på ww.pul.nu

   Vår grundade mening i P1 om första åtalet för namnpublicering - Avskrift

   Datainspektionens nya linje kan drabba flera hemsidor - www.pul.nu

   Europadomstolen släpper inte greppet - Hans Danelius

   Snart tryckfrihet även på nätet - Michael Nordvall

   Nätets frihet ska med lag byggas - Mats Lönnerblad

   Mörkläggarlandets censorer har slagit till - Alf Susaeg

   Storebror Telia ser dig - Anders Mård

   Mörkläggarlandet och symbiosen makt & media - Alf Susaeg

   Att slåss mot etablissemanget - Mats Lönnerblad

   Mediemagasinet - Tv2 - 2001-02-20

   Kafkaprocess? - Eller normal svensk makt- och myndighetsmissbruk? - Alf Susaeg

   Åsiktsbildningen söker nya kanaler - Jan Kallberg

   Hur oförskämd har någon rätt att vara? - Thomas von Vegesack

   Använd nätet för att öka demokratin! - Gunnar Grafström

   Låt inte PUL ta företaget på sängen - Agne Lindberg och Mats Hansson

   Kommer HD att följa Europakonventionen ? - Mats Lönnerblad

   Internet - demokratins sista utpost - Börje Ramsbro

   Pul är ful - Mats Linder

   För en tusenlapp slipper du Pul - Urban Lindstedt

   Skrota EG-direktivet om personuppgifter - Per Hammarstedt

   Integriteten registrerad till döds - Jan Freese


Den 12 juni 2001 satta Högsta domstolen en ny milstolpe för yttrandefriheten på Internet genom en friande dom mot Börje Ramsbro - Bankrättsföreningens webbmaster. Artiklar nedan är uttalanden efter HD-domen

   HD friade personuppgifter på Internet - Dagens Nyheter

   Widebäck välkomnar friande dom mot Ramsbro - Dagens IT

   Tillåtet svartmåla på Internet - PointLex

   Dom i dag vidgar rätten att publicera nman på Internet - Expressen.se

   En dag, ett land, en kramp - FinansTidningen

   Yttrandefrihet på Internet stärktes i ny HD-dom - Resumé

   En seger för yttrandefriheten - IDG.se

   HD gör genrös tolkning av PUL-bestämmelse - EuropaLex

   På Internet gäller inte vanlig lag - Eskilstuna Kuriren

   Friheten att yttra sig på Internet säkras - Söndagsavisen

   Friare Internet efter Ramsbrodomen - DagensIT

   HD friar i första PuL-målet - Datainspektionen

   PUL underkänns av Regeringsrätten - DagensIT

   Pul lovar hårdare integritetsskydd - Dagens Nyheter

   "Utbringa en skål för Högsta domstolens PUL-dom" - Journalisten

   HD-dom mjukar upp Pul - Internetworld

   Friheten på nätet - Västerbottens-Kuriren

   HD-dom ökar rätten att publicera namnuppgifter på nätet - Sydsvenskan

   Datainspektionen: "Felaktiga" beslut rivs inte upp - Datateknik 3.0

   "Datalagen hotar yttrandefriheten" - Mattias Håkansson

   Företagare inrättade elektronisk skampåle och hamnde i HD - Åke Askensten

   Nu ökar friheten på nätet - Anders R Olsson

   SEB bryter mot banksekretessen - Angelica Nelson

   HD-dom ökar rätten att publicera namnuppgifter - Staffan Bjerstedt/TT

   Får CSN bryta banksekretessen? - Staffan Bjerstedt/TT

   Pul har tagit över - Lars-Olov Lugne

   Banksekretess för viktigt för självreglering - Stefan Ravelin

   Bankerna sköter sekretessen bra - Tomas Tetzell

   Gäster i tv kan fällas - Leif Holmkvist

   Ramsbros seger i HD och Jan Myrdals röda stuga - Jan Gillberg

   En seger för yttrandefriheten - Mikael Pawlo

   Skall bankerna få tolka lagen i godan ro? - Claes S Ankarcrona


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida