[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Loggbok - del 22
Löpande notering över samtliga förändringar av innehållet på Bankrättsföreningens hemsida under tiden:
1 juni 2003 - 31 juli 2003.
Till dagsläget - klicka i bilden!


30 sept. 03  Under LEDAREN 2 - Regeringen gör inte som riksdagen vill

30 sept.  03  Under Brf debatt - Fram för fler härliga artiklar !

30 sept.  03  Under Brf debatt - "Cynisk samordningsiver"

30 sept.  03  Under DOMSTOLAR II Cynisk samordningsiver

30 sept.  03  Under Brf debatt - Rättsstaten måste återupprättas

29 sept. 03  Under LEDAREN 2 - Politisk maktutövning

29 sept.  03  Under Brf debatt - Nu får det vara slut på ondskans härjande !

29 sept.  03  Under Brf debatt - Är det rimligt att rättsäkerheten avrustas i samma snabb takt som välfärdspolitiken ?

29 sept.  03  Under Brf debatt - Något behöver föras för att rädda domstolsväsendet

28 sept. 03  Under LEDAREN 2 - Finanskrisen och försäkringsbolagen

28 sept.  03  Under Brf debatt - Sorg och glädje

28 sept.  03  Under Brf debatt - Domstolarnas unika ställning har gått förlorad

26 sept. 03  Under DAGENS BOKTIPS - Svidande uppgörelse med bankerna

26 sept.  03  Under DOMSTOLAR II Domstolsfrågan måste bli mer demokratisk

26 sept.  03  Under Brf debatt - Under trettio år har Sverige gått från positionen som rikeman till fattighjon

26 sept.  03  Under Brf debatt - Domstolarna struntar i kritiken

26 sept.  03  Under Brf debatt - Utbildning av svenska domare är politiskt inriktad

26 sept. 03  Under DAGENS DIKT - Hans Dalborgs fiskelycka

25 sept. 03  Under DAGENS BOKTIPS - Fest med lånade pengar

25 sept.  03  Under DOMSTOLAR II Domstolsfrågan måste bli mer politisk

25 sept.  03  Under Brf debatt - Kvalitén saknas

25 sept.  03  Under Brf debatt - Det gäller att tanken leder till handling

25 sept.  03  Under Brf debatt - Kraven på rättsväsendet uppfylls inte längre

24 sept. 03  Under FÖRETAGSSTÖLD - Släpp inte fram stortjuven

24 sept. 03  Under LEDAREN 2 - Bidra eller bidrag

24 sept.  03  Under Brf debatt - Den borgliga regeringen har sett till att den största posten är räntan på statsskulden

24 sept.  03  Under Brf debatt - EG-domstolen och Europadomstolen visar vägen

24 sept.  03  Under Brf debatt - Ett explosionsliknande uppvaknande

23 sept. 03  Under LEDAREN 2 - Från jämlikhet till jämmerlikhet

23 sept.  03  Under Brf debatt - Hur tänker domstolarna reparera sina misstag ?

23 sept.  03  Under Brf debatt - Förvandlingen

23 sept.  03  Under Brf debatt - En rättspolitisk vision borde innefatta jurisprudens

22 sept. 03  Under LEDAREN 2 - Domstolarnas hotade oavhängighet

22 sept.  03  Under Brf debatt - Myndighetsmissbruk

22 sept.  03  Under Brf debatt - Vi är överens...

21 sept.  03  Under DOMSTOLAR II Domstolarnas oberoende ?

21 sept.  03  Under Brf debatt - Vi lever med ett saboterat rättsväsende

21 sept.  03  Under Brf debatt - Rädda rättsstaten !

21 sept.  03  Under Brf debatt - De direktiv jag tänker på borde ha införts redan i samband med Sveriges inträde i EU !

20 sept. 03  Under LEDAREN 2 - Vi lever inte i den bästa av demokratier

20 sept.  03  Under Brf debatt - De maktlystna organisationerna

20 sept.  03  Under Brf debatt - Man har tid på sig att införa direktiven tills att tidsfristen går ut

20 sept.  03  Under Brf debatt - Regeringen kränker medborgarrätten

19 sept. 03  Under LEDAREN 2 - Demokrati och diktatur

19 sept.  03  Under DOMSTOLAR II Så deformeras rättsväsendet

19 sept.  03  Under Brf debatt - Vad spelar det för roll ?

19 sept.  03  Under Brf debatt - Hela rättsväsendet är på glid

19 sept.  03  Under Brf debatt - Sverige har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter

18 sept.  03  Under DOMSTOLAR II Så formas rättsväsendet

18 sept.  03  Under Brf debatt - Domarna förstår inte vad dom gör för fel !

18 sept.  03  Under Brf debatt - Rättsstaten har slösats bort !!!

18 sept.  03  Under Brf debatt - Rättsläget oklart

18 sept.  03  Under Brf debatt - Vi lever inte i den bästa av alla demokratier

17 sept. 03  Under LEDAREN 2 - Tidernas största rättsskandal !

17 sept.  03  Under DOMSTOLAR II Rättsstaten slösas bort

17 sept.  03  Under Brf debatt - Ingen återvändo - framåt !!!

17 sept.  03  Under Brf debatt - Varför dröjer räddningsåtgärden ?

17 sept.  03  Under Brf debatt - Fördragsbrott - direktiv

17 sept.  03  Under Brf debatt - Svenska domare följer inte grundläggande rättsregler

16 sept.  03  Under Brf debatt - Kompetens och insikt är nödvändig för att förstå betydelsen hur man dömer

16 sept.  03  Under Brf debatt - Problemen med direktiven är kända hos EU

16 sept.  03  Under Brf debatt - Läkaren skriver inte ut rätt medicin

15 sept . 03  Under PSYKOPATEN "Det handlar om att ingen vill ha hand om psykopaterna"

15 sept.  03  Under SLUTNA SÄLLSKAP - Ordensbröder i konspiration

15 sept.  03  Under Brf debatt - Diagnosen är ställd..

15 sept.  03  Under Brf debatt - Stora svårigheter att överklaga felaktiga domar ..

15 sept.  03  Under Brf debatt - Olika rättssaker

14 sept.  03  Under Brf debatt - Vi måste skingra dimmorna kring bankkrisens år ...

14 sept.  03  Under Brf debatt - Hur kan det komma sig att svenska domare utelämnar grundläggande rättsfrågor ?

14 sept.  03  Under Brf debatt - EG-Domstolen utfärdar ej direktiv

13 sept. 03  Under DAGENS BOKTIPS - Från bankkris till börskris

13 sept.  03  Under Brf debatt - Tidigare stod domstolarna utanför den löpande statsförvaltningen

13 sept.  03  Under Brf debatt - Frågan har ett enkelt svar

13 sept.  03  Under Brf debatt - Ett knivhugg mot vår demokrati

12 sept. 03  Under LEDAREN 2 - Förvandlingen

12 sept.  03  Under Brf debatt - Anna Lind in memoriam

11 sept.  03  Under DAGENS ROS Till journalisten Monica von Stedingk

11 sept.  03  Under Brf debatt - Varför läggs så många domstolar ner ?

11 sept.  03  Under Brf debatt - Hovrättsråden vill arbeta mindre men tjäna mer !

11 sept.  03  Under Brf debatt - Den skrivna lagen är ej den enda rättskällan

10 sept.  03  Under Brf debatt - Per Eriksson, gör inte som strutsen !

10 sept.  03  Under Brf debatt - Det räcker inte med en liten vink, att allt inte längre står rätt till !

10 sept.  03  Under Brf debatt - Lagstiftningen måste tydliggöras

9 sept. 03  Under LEDAREN 2 - Domare gjorde tvärtemot vad dom borde

9 sept . 03  Under PSYKOPATEN Ny metod ska avslöja farlig chef

9 sept.  03  Under Brf debatt - Anita och Verner Nilsson

9 sept.  03  Under Brf debatt - Motorn fungerar inte längre !

9 sept.  03  Under Brf debatt - Skattemyndigheten har bättrat sig

8 sept. 03  Under LEDAREN 2 - Domstolarna gör som bankerna vill !

8 sept . 03  Under PSYKOPATEN Psykopatiska chefer - ensam har Du inte en chans

8 sept.  03  Under Brf debatt - Det går troll i maskineriet !

8 sept.  03  Under Brf debatt - Det var fel att rädda bankerna på företagens bekostnad !

8 sept.  03  Under Brf debatt - Skattemyndigheten gör allt för att försvåra för den enskilde i framtida processer !

8 sept.  03  Under Brf debatt - Underkända bilavdrag medför orimliga konsekvenser för dem som drabbas !

8 sept.  03  Under Brf debatt - Det är den politiska styrningen och domarnas alla "extraknäck"

7 sept . 03  Under PSYKOPATEN Många vittnar om dåliga chefer

7 sept.  03  Under Brf debatt - Domstolarna böjde sig för politiken

7 sept.  03  Under Brf debatt - Är det den ekonomiska krisen  som har slagit ut rättsväsendet ?

7 sept.  03  Under Brf debatt - Kvitton räcker inte i skattemål

7 sept.  03  Under Brf debatt - Objektivt omöjligt

6 sept. 03  Under LEDAREN 2 - Banker förtalar företagare !

6 sept . 03  Under PSYKOPATEN Farliga chefer talar man tyst om

6 sept.  03  Under DOMSTOLAR II Förnya våra domstolar ! Del 2

6 sept.  03  Under Brf debatt - Är det den ekonomiska krisen som slagit ut det svenska rättsväsendet ?

6 sept.  03  Under Brf debatt - Svensk domstol börjar likna den Romersk-Katolska kyrkans upprättande av domstol under medeltiden !

6 sept.  03  Under Brf debatt - Omvänd bevisbörda gäller fortfarande

4 sept.  03  Under Brf debatt - Bankernas olagliga "kränkarregister" är ett otyg !

4 sept.  03  Under Brf debatt - I Skattemål måste man ju bevisa att man haft utgiften.

4 sept.  03  Under Brf debatt - Häxprocesser i kombination med omvänd bevisbörda ...

3 sept.  03  Under Brf debatt - Domstolarna måste renas från politik och gangsterstyre !

3 sept.  03  Under Brf debatt - De problem som uppstår är när domstolarna inte tillämpar EU:s överstatliga direktiv

3 sept.  03  Under Brf debatt - Omvänd bevisbörda är ett gissel !

2 sept.  03  Under DOMSTOLAR II Rättsväsendet blöder

2 sept.  03  Under Brf debatt - Ta bort olagliga konkurrenshinder !

2 sept.  03  Under Brf debatt - Länsrätter, kammarrätter och Regeringsrätten ..

2 sept.  03  Under Brf debatt - Trilskande stater

1 sept  03  Under LEDAREN 2 - Nordeas fiskefiasko

1 sept.  03  Under Brf debatt - Bingo !

1 sept.  03  Under Brf debatt - Det är uppenbart att den enskildes rättssäkerhet måste förbättras !

1 sept.  03  Under Brf debatt - Principen om EG-rättens företräde

31 aug  03  Under Brf debatt - Domarkompetens ej dispensabel

31 aug  03  Under Brf debatt - Kvalitén i domstolarna är under all kritik !

31 aug  03  Under DOMSTOLAR II Förnya våra domstolar !

30 aug  03  Under Brf debatt - Nu börjar domarna vakna upp ur sin Törnrosa-sömn

30 aug  03  Under Brf debatt - Snålheten bedrar visheten

30 aug  03  Under Brf debatt - Domare skall tillsättas efter kompetens och inte efter politisk tillhörighet !

29 aug  03  Under LEDAREN 2 - Har facket spelat ut sin roll ?

29 aug  03  Under Brf debatt - Svältfödda domstolar

29 aug  03  Under Brf debatt - Fördomar och direktiv

29 aug  03  Under FÖRTALSREGISTER - Yttrande från käranden i mål nr T 9569-1 ang. bevisning - Aktbil 96

29 aug  03  Under Brf debatt - Varför är det så tyst i de rättsliga kretsarna ?

29 aug  03  Under Brf debatt - När tänker Nordea och övriga krisbanker erkänna de grova brott som begicks under bankkrisen ?

28 aug  03  Under Brf debatt - Maktdelningen tillgodoses i Regeringsformen !

28 aug  03  Under Brf debatt - Skrota Domstolsverket !

28 aug  03  Under Brf debatt - Självfallet måste domstolarna ha ekonomiska förutsättningar

27 aug  03  Under DAGENS ROS Till Hovrättslagman Per Eriksson

27 aug  03  Under DOMSTOLAR II Rädda domstolarna !

27 aug  03  Under Brf debatt - Ge familjen Anita och Verner Nilsson upprättelse !

27 aug  03  Under Brf debatt - Ett åderlåtet domstolsväsende

27 aug  03  Under Brf debatt - Myndigheter måste kunna rätta sina misstag

26 aug  03  Under Brf debatt - Nu skall rätten pröva Nordeas förtal !

26 aug  03  Under Brf debatt - Samhället förtvinar

26 aug  03  Under Brf debatt - Få slut på spektaklet

26 aug  03  Under EUROPADOMSTOLEN - Åsikter om Europadomstolen

22 aug  03  Under LEDAREN 2 - Bekämpa det svenska fogdeväldet !

22 aug  03  Under Brf debatt - Stoppa den olagliga registreringen !

22 aug  03  Under Brf debatt - "Dödsskalleregistreringen" eller "åsiktsregistreringen". Vad är skillnaden ?

22 aug  03  Under ENTREPRENÖREN - Erik Penser begär prövningstillstånd i Europadomstolen

21 aug  03  Under Brf debatt - Om olika rättssystem och rättssäkerhet

21 aug  03  Under Brf debatt - Domstolarna måste börja rätta sina misstag

20 aug  03  Under LEDAREN 2 - Så sköt banken skarpt - och träffade fel offer

20 aug  03  Under Brf debatt - Sverige har slutat att fungera som rättsstat !

20 aug  03  Under DOMSTOLAR II Svenskt och europeiskt rättssystem - Del 6

19 aug 03  Under DAGENS BOKTIPS - När Upland blev Uppland

19 aug  03  Under Brf debatt - Har man rätt i sak måste man också kunna få rätt !

19 aug  03  Under Brf debatt - Läxor ur verkliga livet

18 aug  03  Under Brf debatt - Att överklaga till internationell domstol är enda möjligheten !

18 aug  03  Under Brf debatt - En riksdagsman skall värna om folket !

16 aug  03  Under LEDAREN 2 - Agenten och stålmannen i härvan kring Nordea !

16 aug  03  Under Brf debatt - Vad gör vi nu ?

16 aug  03  Under Brf debatt - Domstolarna måste kunna rätta sina egna misstag

15 aug  03  Under Brf debatt - Ska svenska domstolar fungera som transportsträcka till Europadomstolen ?

15 aug  03  Under Brf debatt - "Att få totalkontroll över medborgarnas ekonomi"

15 aug  03  Under Brf debatt - Sverige saknar ordentligt skydd för äganderätten

14 aug  03  Under Brf debatt - Det stora klippet

14 aug  03  Under Brf debatt - Vad säger den juridiska expertisen ?

14 aug  03  Under Brf debatt - Sverige har politiska domare

13 aug  03  Under LEDAREN 2 - Sverige saknar egendomsskydd !

13 aug  03  Under Brf debatt - Orimligt förfarande

13 aug  03  Under Brf debatt - Dumhet eller omoral i "rättsstaten" ?

12 aug  03  Under Brf debatt - Ingenting varar för evigt

12 aug  03  Under Brf debatt - Svenska domstolar måste börja svara för sin egen rättsordning

12 aug  03  Under Brf debatt - Politiken går före juridiken !

11 aug  03  Under Brf debatt - Dags för räfst och rättarting !

11 aug  03  Under Brf debatt - Tankar medan rörelserna dör ...

11 aug  03  Under Brf debatt - Bankerna sviker sitt långivaransvar !

11 aug  03  Under Brf debatt - Sverige har blivit ett lågproducerande samhälle !

9 aug  03  Under FÖRTALSREGISTER - Yttrande från svaranden i mål nr T 9569-1 ang. bevisning - Aktbil 96

9 aug 03  Under DAGENS BOKTIPS - En recension av en viktig tidskrift - Del 3/4: Beviset/Framtiden

9 aug  03  Under Brf debatt - Vad är bankernas råd värda?

9 aug  03  Under Brf debatt - Sverige har tappat både inflytande och makt !

9 aug  03  Under Brf debatt - "Europas förenade stater"

9 aug  03  Under Brf debatt - DSM förtjänar större uppmärksamhet

7 aug  03  Under Brf debatt - Europa ja - Kränkarregister nej !

7 aug  03  Under Brf debatt - Grattis !

7 aug  03  Under Brf debatt - Tillväxten i fokus

7 aug  03  Under Brf debatt - Euro som valuta eller ej ?

7 aug 03  Under DAGENS BOKTIPS - En recension av en viktig tidskrift

6 aug 03  Under DAGENS BOKTIPS - Varning för falska profeter !

6 aug  03  Under Brf debatt - Staten kränker äganderätten !

5 aug  03  Under LEDAREN 2 - Sverige skyldigt gå med i EMU !

5 aug  03  Under Brf debatt - Svenska staten har fått sig en ordentlig "knäpp på näsan"

5 aug  03  Under Brf debatt - Domare måste lära sig att följa lagen !

4 aug  03  Under Brf debatt - "Ränteskruvning"

4 aug  03  Under Brf debatt - Den fria marknadsekonomin fungerar inte i Sverige !

4 aug  03  Under Brf debatt - Bankanställda har också rättigheter !

3 aug 03  Under DAGENS BOKTIPS - Sverige måste värna om kapitalismen !

3 aug  03  Under Brf debatt - Bankrätt och orätt

3 aug  03  Under Brf debatt - Alldeles för få intresserar sig för juridiska spörsmål !

1 aug  03  Under Brf debatt - Regeringskritik mot bankavgifterna !

1 aug  03  Under Brf debatt - Medborgarrättsrörelsen

1 aug  03  Under Brf debatt - Sverige var en gång ett rikt land


Till logghistorik
Klicka i bilden!


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida