[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Bankkrisen

Under denna meny samlas rubriker, vilka är direkt eller indirekt kopplade till bank- och finanskrisens (1987 - 1993)  konsekvenser för företag, enskilda och samhället.

Brf Styrelse

 


   Introduktion

   Bankernas avtalsstridiga debitering av räntor?

   Rättsvidrig uppsägning av lån

   Stämma banken och få rätt, är det möjligt?

   När blir banklagskommitén färdig?

   Vårdslösa bankirer slipper risk för åtal

   Han fick sparken - och 17 miljoner

   "Bad bank" - eller politiskt lyckad omstrukturering.. - Jan Engström

   Kredituppsägningar. - Per E Samuelsson

   Vem sänkte fastighetspriserna? - Clas Whilborg

   Svarta listan för maximal misskreditering - Lars Traneflykt

   Bankkrisen - Några spridda reflexioner från min tid vid Ackorscentralen - Peter Smedman

   Orsak och verkan - Lars Traneflykt

   Sammanfattning av promemoria, avgiven till styrelsen för Nordbanken

   Seminarium om bankkrisen den 9 maj 2000

   En fd bankdirektörs vanmakt över makten - Lars Traneflykt

   Nordbanken vilseledde medvetet sina kunder - Brf styrelse

   Polisanmälan mot Nordbanken för olagligt personregister - Bankrättsföreningen

   Polisanmälan mot Nordbanken för svindleri - Bankrättsföreningen

   "Förtal bakom kreugerkonkurs" - Mats Lönnerblad

   Flerpartimotion om bankkriseb - V, C och Kd

   Motion från Folkpartiet angående bankkrisen - Siw Persson / Kenth Skårvik

   Hur mycket arbetslöshet har bankerna skapat med statens stöd? - Clas Wihlborg

   Bankkrisen på 1990-talet innebar slutet för tusentals företag: - Anders Carlsson

   Nordbankens kallsinniga sortering av kundkretsen

   Nordbanken utredde egna oegentligheter

   "Bankerna måste granskas" - Pär Düsing

   Att hantera nästa bankkris - Huvudledaren Dagens Nyheter

   Puff Daddy - Finanstidningen

   "Kursras kan bli rättssak" - Finanstidningen

   Regeringschefen fick fly Sverige - Finanstidningen

   Det var inte Olof Palme som skapde bankkrisen ! - Aktuellt i Politiken

   Englands centralbank stäms på 15 miljarder - Dagens Industri

   Äganderätten i lagstiftningen - Medborgarrätt

   Ombytta roller - SvD nätdebatt

   Lita på oss vi hade fel - Ledaren / Finanstidningen

   När de erkänner sanningen - då kan politiken bli bättre - Ledaren / Dagens Industri

   Visst hade facket ansvar för krisen - Dan Andersson

   Det öppna samhället behöver stabila spelregler - Mats Lönnerblad

   Så skapdes den svaga kronkursen - Mats Lönnerblad

   "Välfärdsstaten mot sammanbrott" - Magnus Henrekson och Nils Lundgren

   Korruption i politiken - Mats Lönnerblad

   Rånet - Sven-Erik Forslin

   Miljarder och moralen - Mats Lönnerblad

   Avdramatisera konkurserna! - Robert Rehbinder och Mats Emthén

   Företagare fick betala för att rädda bankerna - Mats Lönnerblad

   Det är något visst med en rättshaverist - Anders Billing

   Vad har de styrande lärt av 90-talskrisen? - Carl Hamilton

   Hanteringen av den svenska bankkrisen - Mats Lönnerblad

   Primärt och sekundärt ansvar för bankkrisen - Åke Sundström

   Han fick sparken - och 17 miljoner - Bosse Sandström

   Banksanering eller revolt? - Ledaren, Nya Dagen  

  Domstolar och banker i förening - Mats Lönnerblad

  Banklagskommitténs betänkande - Dagens Förvaltning

  Miljardkrav på revisor för tömd lettisk bank - Eva Johansson

  Ministerstyre - Mats Lönnerblad

  Fastighetskrisens orsak och följder - Danne Nordling

  Kunderna vinnare på FS-bankens giv - Anna Svedbom

  "Persson förlängde arbetslösheten"- Per Lundborg

  Upp till kamp mot överheten!- Bo Lundgren

  "Göran Perssons budgetsanering alltför ambitiös"- Per Lundborg

  Det stora bankrånet- Harald Gatu

  Staten och Nordbanken sanktionerade företagsstölden - Brf redaktionen

  Nya Basel-reglerna driver fram fler fusioner - Johan Lybeck

  Risktagande måste kosta - Percy Bargholtz och Göran Lind

  Etablissemanget skyddar Nordbanken - Brf Styrelsen

  Svar om bankkrisen - Bo Lundgren (m)

  Några reflektioner på Bo Lundgrens "Svar på bankkrisen" - Lars Traneflykt

  Regeringen undvek djup kris - Bo Lundgren (m)

  Den rädde Bo Lundgren - Sig Larsson

  Lundgren förvärrade krisen - Mats Lönnerblad

  Landet behövde bankakuten - Per Fredö

  Ta lärdom av 1990-talets bankkris - Clas Wihlborg

  Expertpanel ska komplettera erfarenheterna av bankkrisen - Riksdagen

  De hjälper oss att förstå fenomenet Ivar Kreuger - Ronald Fagerfjäll

  Låt kommission utreda bankkrisen - Mats Lönnerblad

  Konsumenternas ställning på finansmarknaden bör stärkas (FiU13) - Finansutskottet

  Uppsats om bankkrisen  - Stockholms Universitet

  Varför statligt bankstöd år 2002  - Lars BergTack besöket och välkommen åter!
Hemsida