[Hemsida] [Brf-direkt] [Skicka vykort] [Tipsa ditt nätverk]

Ledaren - Sviker inte sanningen

Många är de frågeställningar och problem, som uppkom genom bank- och finanskrisen och som  ansvariga medvetet sopar under mattan till förtvivlan för de som drabbades.

De enskilda ansvarspersoner inom bankväsendet, regering och riskdag, som var direkt ansvariga för 1900-talet största skandal önskar inget hellre än att deras allvarliga misstag och flera fall direkt brottsliga gärningar tystas ned.

Vi som har drabbats kommer att fortsätta grävandet efter sanningen och på denna hemsida lämna de fakta som framkommer.

Under rubriken - Ledaren -  görs debattinlägg, som kan medverka till att hela sanningen kommer fram och redovisas.  De ansvariga skall vara medvetna om att sanningen förföljer dem som skuggan en solig sommardag.

Brf Styrelse


   EG-rätten går före svenska lagar - Mats Lönnerblad

   Den enes död den andres bröd - Mats Lönnerblad

   Att sprida dynga omkring sig - Mats Lönnerblad

   Bankerna vill inte medverka i konkursutredningar - Mats Lönnerblad

   Bankerna vill bli granskade på sina egna villkor - Mats Lönnerblad

   Domare följer inte grundläggande rättsregler! - Mats Lönnerblad

   Barbari  i svenska domstolar! - Mats Lönnerblad

   Den enskildes rättssäkerhet måste förbättras - Mats Lönnerblad

   Justitieråden måste sluta agera politiskt! - Mats Lönnerblad

   Varför häktas inte Nordbankens ledning? - Mats Lönnerblad

   Upphäv amnestin för bankanställda! - Mats Lönnerblad

   Bankerna struntar i domstolarna! - Mats Lönnerblad

   Sverige tillåter konfiskering av egendom - Mats Lönnerblad

   Nordbanken förtalar sina kunder - Mats Lönnerblad

   Bankerna har upplysningsplikt - Mats Lönnerblad

   Var Nordbankens revisorer bortresta 1990? - Mats Lönnerblad

   Bankkrisen förvärrades genom bankernas desinformation - Mats Lönnerblad

   Upphäv amnestin för bankanställda - Mats Lönnerblad

   Inför en disciplinnämnd för domare! - Mats Lönnerblad

   Känner banken ingen empati? - Mats Lönnerblad

   Vem tillät bankerna plundra företagen? - Mats Lönnerblad

   Nu har bankerna förlorat sitt förtroendekapital - Mats Lönnerblad

   Varför döljer staten brott? - Mats Lönnerblad

   Behovet av offentlig syndabekännelse - Mats Lönnerblad

   Sverige bryter mot gemenskapsrätten - Mats Lönnerblad

   Ivar Kreuger blev mördad! - Mats Lönnerblad

   Varför desinformerar DN om bankkrisen? - Mats Lönnerblad

   Culpa in contrahendo - Mats Lönnerblad

   Europakonventionen åsidosätts av svenska domare - Mats Lönnerblad

   Bankerna tillåts styra domstolarna i konkursmål - Mats Lönnerblad

   JK är jävig ! - Mats Lönnerblad

   Kan man skänka bort egendom mot sin vilja? - Mats Lönnerblad

   Varför fick Thunell fallskärm på 50 milj. kronor ? - Mats Lönnerblad

   Lagen om skatteflykt gäller inte längre ! - Mats Lönnerblad

   AD, ett fall för EG-domstolen! - Mats Lönnerblad

   Bo Lundgren lagstiftade bort äganderätten - Mats Lönnerblad

   En lögnare måste ha gott minne - Mats Lönnerblad

   Regeringen kränker den enskildes rättt - Mats Lönnerblad

   En fläckad image! - Mats Lönnerblad

   Den hemligstämplade finanskrisen ( 1987 - 1993 ) - Mats Lönnerblad

   Finansinspektionen döljer brotten i Gota Bank - Mats Lönnerblad

   Att vara domare - Mats Lönnerblad

   Vad är det Sverige inte vågar visa upp? - Mats Lönnerblad

   Finanskrisen blir en fråga för EU - Mats Lönnerblad

   Pensionspengarna som försvann - Mats Lönnerblad

   Reglerna om bankernas soliditet måste förändras - Mats Lönnerblad

   Är Sverige till salu ? - Mats Lönnerblad

   Ta fram Nordbankens lik ur garderoben ! - Mats Lönnerblad

   Gud bevare andra länder för den "Svenska modellen" - Mats Lönnerblad

   Skydda företagen mot bankerna och samhällets byråkrati ! - Mats Lönnerblad

   Åklagaren går regeringens ärende - Mats Lönnerblad

   Olof Palme skapde inte bankkrisen ! - Mats Lönnerblad

   "Le pouvoir de dire oui" (Styrkan att säga ja !) - Mats Lönnerblad

   "Civil olydnad" - Mats Lönnerblad

   Bankerna kränker äganderätten - Mats Lönnerblad

   "Korruption orsakar kollaps" - Mats Lönnerblad

   Bankerna ställs inför nya kapitaltäckningskrav - Mats Lönnerblad

   Skammen - Mats Lönnerblad

   Myndigheterna skyddar brottslingar ! - Mats Lönnerblad

   Vem vågar lita på Nordbanken ?  - Mats Lönnerblad

   Försvara företagen ! - Mats Lönnerblad

   Juridisk villervalla ! - Mats Lönnerblad

   Det går inte att skapa rätt genom orätt ! - Mats Lönnerblad

   Därför fick Carl bildt fly Sverige ! - Mats Lönnerblad

   Domstolarna klarar inte längre sina arbetsuppgifter ! - Mats Lönnerblad

   Bankkrisens ekonomiska och politiska konsekvenser - Mats Lönnerblad

   Slutna sällskap och nätverk - Mats Lönnerblad

   Staten har gått över gränsen - Mats Lönnerblad

   När tänker bankerna att erkänna sanningen ? - Mats Lönnerblad

   Bankkrisen - en nationell katastrof - Mats Lönnerblad

   Bo Lundgren vill inte erkänna sina misstag - Mats Lönnerblad

   Nu måste Säpo offentliggöra sina hemliga register ! - Mats Lönnerblad

   Bankerna plundrar ( rånar ) sina kunder ! - Mats Lönnerblad

   Friheten på nätet avgörs av Högsta Domstolen - Mats Lönnerblad

   Makten flyttar från Sverige - Mats Lönnerblad

   "Den tysta leken" - Mats Lönnerblad

   Bo Lundgren sköt företagen i sank - Mats Lönnerblad

   Svenska domare tänker politiskt - Mats Lönnerblad

   Att ha och inte ha - Mats Lönnerblad

   Vad är en rättsstat? - Mats Lönnerblad

   Stefan Ingves ljuger om finanskrisen ! - Mats Lönnerblad

   Göran Persson döljer bankbrott ! - Mats Lönnerblad

   Stoppa statens maktövergrepp ! - Mats Lönnerblad

   "Sverige - ett misskött pastorat" - Mats Lönnerblad

   Fastigheterna nedvärderades i ond tro - Mats Lönnerblad

   Bankerna hade ansvaret för bankkollapsen - Mats Lönnerblad

   Bankstödsnämnden har bevisen - Mats Lönnerblad

   Det juridiska och politiska ansvaret - Mats Lönnerblad

   Sanningen inför rätta - Mats Lönnerblad

   Låt oss slippa flera statliga banker ! - Mats Lönnerblad

   När tänker Nordbanken göra rätt för sig ? - Mats Lönnerblad

   Dalborgs blåsning - Mats Lönnerblad

   Politikerna förvärrade bankkrisen - Mats Lönnerblad

   Bankkrisen värre än Kreuger-kraschen! - Mats Lönnerblad

   "Överhetspolitiken måste bekämpas" - Mats Lönnerblad

   Oskyldiga döms till livstidsstraff - Mats Lönnerblad

   Skall Sverige exportera företag och importera sopor? - Mats Lönnerblad

   Bankernas hemliga register hot mot rättssäkerheten - Mats Lönnerblad

   Om bankernas obestånd - Mats Lönnerblad

   Varför ljuger regeringen om dagens kris ? - Mats Lönnerblad

   Basel-reglerna måste följas! - Mats Lönnerblad

   "Bankkrisen skapar budgetproblem" - Mats Lönnerblad

   Svenska staten smiter från sitt skadestånd! - Mats Lönnerblad

   "Advokat får inte främja orätt" - Mats Lönnerblad

   Maktens megafon - Mats Lönnerblad

   Bombat och osmart! - Mats Lönnerblad

   "Orättfärdigt skvaller" - Mats Lönnerblad

   wwwdåligaaffärer.com - Mats Lönnerblad

   Nordea förvränger och förtalar - Mats Lönnerblad

   Från ekonomisk stormakt till lydstat - Mats Lönnerblad

   Nordea lever inte som man lär - Mats Lönnerblad

   Gör läxan bo Lundgren ! - Mats Lönnerblad

   EU värnar om rättssäkerheten - Mats Lönnerblad

   Skuldtyngt Sverige kan gå i statskonkurs - Mats Lönnerblad

   Kundernas tillgångar beslagtogs under bankkrisen - Mats Lönnerblad

   Bo Lundgren förvärrade bankkrisen! - Mats Lönnerblad

   Från välfärdsstat till fattigsverige - Mats Lönnerblad

   Har Sverige politiskt korrumperade domare? - Mats Lönnerblad

   När tänker Nordea börja göra rätt för sig ? - Mats Lönnerblad

   "När det blåser bygger somliga vindskydd" - Mats Lönnerblad

   Nordea fortsätter att processa ihjäl sina kunder - Mats Lönnerblad

   Ombytta roller - Mats Lönnerblad

   Politikernas ekonomiska ansvar - Mats Lönnerblad

   "Kassaklirr i lågkonjunkturen" - Mats Lönnerblad

   Maktmissbruk - Mats Lönnerblad

   Finansrätten på fallrepet - Mats Lönnerblad

   Hotet kommer inifrån ! - Mats Lönnerblad

   Finansinspektionen gav Nordea svidande kritik ! - Mats Lönnerblad

   "Sätt Persson & Co i fängelse" - Mats Lönnerblad

   Beivra bankernas brott ! - Mats Lönnerblad

   Fritt fram för finanssektoren ! - Mats Lönnerblad

   "Ingen må godtyckligt berövas sin egendom" - Mats Lönnerblad

   Bankernas brott måste beivras ! - Mats Lönnerblad

   Låt en oberoende kommission granska allt vad som hände under bankkrisen ! - Mats Lönnerblad

   Den svenska bankkrisen - Mats Lönnerblad

   Därför är Penser-målet viktigt ! - Mats Lönnerblad

   "Du skall icke stjäla" - Mats Lönnerblad;


Tack besöket och välkommen åter!
Hemsida